18.10.2021

Hesburger ja Neste kiertotalousyhteistyöhön – paistoöljystä uusiutuvaa dieseliä

Hesburger-ravintoloiden käytetystä paistoöljystä tehdään Neste MY Uusiutuva Diesel™  -polttoainetta. Sitä tankkaavat myös Hesburger-rekat, jotka kuljettavat raaka-aineita ja materiaaleja Hesburger-ravintoloihin ympäri Suomea.

Käytettyä paistoöljyä kerätään yli 300 Hesburger-ravintolasta Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Kaikkiaan Hesburger-ravintoloista kertyy vuositasolla noin 420 tonnia käytettyä paistoöljyä. Öljyn kerääminen hoidetaan ilmastoystävällisesti rekkojen paluukuorman mukana, joten se ei aiheuta lisää ajokilometrejä.

- Kierrätys ja kiertotalous ovat olleet pitkään tärkeitä painopisteitä toimintamme kehittämisessä, ja kiertotalousyhteistyö kumppanimme Nesteen kanssa on oiva jatkumo sille. Neste valmistaa käytetystä paistoöljystä ja muista uusiutuvista jäte- ja tähderaaka-aineista uusiutuvaa dieseliä, jota käytetään myös Hesburgerin rekka-autoissa, sanoo Hesburgerin viestintäpäällikkö Heini Santos.

Vähäpäästöisiä kuljetuksia

Hesburger siirtyy lokakuussa 2021 käyttämään Neste MY -uusiutuvaa dieseliä valtaosassa kuljetuksiaan Suomessa. Tämä vähentää Hesburgerin kuljetusten kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 %* verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön.  

Nesteen uusiutuvan dieselin käyttöön siirtyvät Hesburgerin raaka-aineita kuljettavat ajoneuvot ajavat yhteensä vuosittain noin 680 000 kilometriä. Korvaamalla fossiilisen dieselin Nesteen uusiutuvalla dieselillä vuotuinen kasvihuonekaasupäästövähennysten määrä vastaa jopa 350 henkilöauton poistamista Suomen tieliikenteestä vuodeksi.

- Konkreettisia tekoja ja tiivistä yhteistyötä yritysten välillä tarvitaan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kiertotalousyhteistyö Hesburgerin kanssa on konkreettinen esimerkki siitä, mitä yhteistyöllä voidaan saada aikaan vastuullisuuden edistämiseksi. Ilmastotekomme luo samalla myös arvoa Hesburgerissa asioiville kuluttajille, kun ravintolasta ostettujen ranskanperunoiden valmistuksessa käytetty paistoöljy hyödynnetään uudelleen uusiutuvan dieselin raaka-aineena kuljetusten päästöjen pienentämiseksi. Näin voimme samalla tarjota mahdollisuuden vastuullisempiin ostopäätöksiin kuluttajien arjessa sekä Suomessa että Baltiassa, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan vastuullisista kumppanuuksista vastaava Heidi Peltonen.

Lue lisää Hesburgerin kiertotaloustoimista:
Monenlaista kierrätystä
Työvaatteet kierrätysmateriaaleista
Poistotekstiileistä kalusteita
Istahda ketsuppitynnyrille!
Kuljetuslaatikosta tarjottimeksi
Kalusteiden monta elämää

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Lisätiedot

Viestintäpäällikkö Heini Santos
heini.santos@hesburger.fi
p. 050 310 3054

Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy jo yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Venäjältä, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta ja Valko-Venäjältä. Ketjun palveluksessa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Vuoden 2020 verollinen myynti Suomessa oli 217 miljoonaa euroa ja ulkomailla 107 miljoonaa euroa. 

www.hesburger.fi

 

Neste lyhyesti:

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista.

www.neste.fi