Hankinta

Hesburgerin vakiovalikoimaan kuuluu kymmeniä tuotteita, jotka rakentuvat reilusta sadasta eri elintarvikeraaka-aineesta. Jokaisen yksittäisen raaka-aineen toimitusketjun valvonta alkutuotantoon saakka on vaikeaa, ja se perustuu tarkkaan määriteltyihin vaatimuksiin ja tavarantoimittajien sitoumuksiin niiden noudattamisesta.

Hesburgerin hankinta tehdään keskitetysti ja samoilta tavarantoimittajilta pyritään hankkimaan useampia eri raaka-aineita auditoinnin ja valvonnan helpottamiseksi. Hesburgerin vastuullisuusperiaatteet koskevat myös hankintaa. Tavaran- ja palveluntoimittajilta edellytetään sitoutumista vastuullisiin toimintatapoihin ja niiden toteutumista valvotaan auditointikäyntien yhteydessä.

Hesburger kertoo avoimesti kaikki käyttämänsä tavarantoimittajat. Tiedot raaka-aineiden valmistajista sekä lihan ja kasvisten alkuperämaista ovat saatavilla ravintoloista ja Hesburgerin verkkosivuilta. Hesburger hankkii elintarvikeraaka-aineiden ohella myös paljon materiaaleja ja palveluita.

Hesburger arvostaa erityisesti sitoutumista aitoon kumppanuuteen ja pitkään yhteistyöhön.

"Hesburger voisi erottautua ostoketjujen läpinäkyvyydellä ja selvittämisellä."

Poimittu sidosryhmäkyselyn avoimista vastauksista