Haastattelu: Henkilöstöpäällikkö Kirsi-Maria Nikander

Esimiesten kouluttaminen on aina tiedetty Hesburgerilla tärkeäksi: työssä viihtymisen näkökulmasta kaikkein tärkein tekijä on oman lähiesimiehen toiminta.

Syksyllä 2017 käynnistyneen Hyvää työtä -projektin tiimoilta olemme useissa eri tutkimuksissa selvittäneet henkilöstöltämme heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Tämän tiedon pohjalta syntyi kokonaan uusi ravintolapäälliköille suunnattu koulutus, joka aloitettiin keväällä 2019. Myös toinen, jo pitkään käytössä ollut ravintolapäälliköiden koulutus piteni kokopäiväiseksi, joten koulutuspanostus on kasvanut projektin johdosta konkreettisesti.

Vaikka koulutukset korostuvat Hyvää työtä -projektissa, on sen tiimoilta tehty myös muita toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi. Esimerkiksi ravintolapäälliköt ja vuoropäälliköt ovat entistä useammin voineet työskennellä rinta rinnan, mikä mahdollistaa tiedon jakamisen työn ohessa. Kaikkiaan esimiestyötä on viety entistä enemmän palvelevan johtamisen suuntaan.

Henkilöstökyselyissä nousi esiin myös sukupolvien välinen ero ajattelutavassa: tämän päivän nuoret odottavat esimiestyöltä erilaisia asioita kuin aiemmat sukupolvet. Esimerkiksi tasa-arvoinen kohtelu ja kannustava, kuunteleva esimies ovat tärkeitä motivaatiotekijöitä. Me työnantajana haluamme vastata nuorten työntekijöiden odotuksiin ja olemme vieneet asiaa eteenpäin.

Hesburgerin tavoite on olla alan paras työpaikka ja siihen tavoitteeseen päästään pitkälti lähiesimiesten työllä. Siksi Hesburger tarjoaa työkaluja ja parasta mahdollista tukea esimiehille. Parhaaksi työpaikaksi yltämisen mittaaminen on hankalaa. Ainakin näyttäisimme olevan menossa oikeaan suuntaan, sillä työtyytyväisyyskyselyn tulokset ovat vuosi vuodelta parantuneet.

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 9.8.2021.

"Esimiesten kouluttaminen on aina tiedetty Hesburgerilla tärkeäksi."

Kirsi-Maria Nikander