Hyvää työtä – alan paras työpaikka 2020 mennessä

Hesburgerin tavoite on olla alan paras työpaikka vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseen tähtää vuonna 2017 aloitettu Hyvää työtä -projekti. Projektissa selvitetään, mitkä asiat ovat Hesburgerin henkilökunnalle työssä tärkeitä. Tutkittujen kyselytulosten perusteella on tehty ja tullaan jatkossakin tekemään toivottuja muutoksia, jotta nämä tärkeät asiat toteutuisivat entistä paremmin.

Hyvää työtä -kysely päälliköille

Projektin ensiaskeleena syksyllä 2017 toteutettiin Hyvää työtä -kysely, johon vastasivat kenttä- ja ravintolapäälliköt. Vastausten perusteella Hesburgerin kenttä- ja ravintolapäälliköille kaikkein merkityksellisintä on vahva yhteishenki. Parhaiten kyselyn mukaan Hesburgerilla toteutuu työpaikan varmuus ja jatkuvuus. Myös hyvä ilmapiiri ja yhteishenki nousivat esiin vastauksissa.

Lisäksi kyselyssä kerättiin ratkaisuehdotuksia vastaajille merkityksellisiin asioihin liittyen.

Kyselytuloksista toimenpiteiksi

Kyselyn lisäksi kenttäpäälliköillä ja operatiivisilla päälliköillä teetettiin esimiesten suoriutumista mittaavat 360-tutkimukset. Tutkimustulokset kertovat, millaisissa asioissa on tarvetta esimiesten lisäkoulutukselle ja muille kehittämistoimille. Tuloksia on käytetty uuden ravintolapäälliköille suunnatun koulutuksen suunnittelun ja henkilökohtaisen kehittymisen pohjana.

Kyselyissä esille tulleiden asioiden ja henkilökunnan ideoimien parannusten perusteella on päätetty toteuttaa koko joukko kehittämistoimia:

  • muutoksia ravintolapäälliköiden palkkauksessa
  • keväästä 2019 käytössä on ollut uusi esimieskoulutus ravintolapäälliköille
  • vuoropäälliköiden perehdytystä tehostavia työaikamuutoksia
  • parannuksia työsuhteen etuihin, esimerkiksi liikunnan tukemiseen
  • sairauspoissaoloista ilmoittamisen käytäntöjä on muutettu
  • muutoksia palaverikäytäntöihin

Henkilöstötapahtumassa tammikuussa 2020 henkilöstö äänesti parhaaksi uudistukseksi käytännön, jossa esimiehet voivat koulutustarkoituksessa työskennellä entistä enemmän yhtä aikaa.  Esimiestyön kehittäminen nousi siis tässäkin kyselyssä tärkeimmäksi asiaksi.

Koko henkilöstö mukaan

Keväällä 2018 Hyvää työtä -kysely toteutettiin koko henkilökunnalle.

Ravintoloissa työskenteleville tärkein asia työssä on kyselyn mukaan työpaikan vahva yhteishenki, toiseksi tärkein mukava ja oikeudenmukainen lähiesimies ja kolmanneksi tärkein työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu. Yhteishengen arvioitiin toteutuvan pistemäärällä 79 (asteikko 0-100), lähiesimiehen toiminnan pistemäärällä 77 ja tasa-arvoisen kohtelun pistemäärällä 71.

Maaliskuun 2018 kysely ei tuottanut selviä toimenpide-ehdotuksia siinä määrin kuin ravintolapäälliköiden ja kenttäpäälliköiden kysely syksyllä 2017. Monet toivotut muutokset liittyvät lähiesimiehen toimintaan ja siihen vastataan koulutuksella ja ohjaamalla esimiehiä palvelevan johtamisen suuntaan.

Kysely uusittiin ravintola- ja kenttäpäälliköille sekä muille ravintoloissa työskenteleville keväällä 2019. Ravintoloissa työskenteleville samat asiat olivat edelleen tärkeitä. Tärkeimmäksi nousi vahva yhteishenki, toiseksi tärkeimpänä pidettiin mukavaa ja oikeudenmukaista lähiesimiestä ja kolmanneksi tärkein oli työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu. Kaikkien toteutuminen oli parantunut vuodessa: yhteishengen arvioitiin toteutuvan pistemäärällä 81, lähiesimiehen toiminnan pistemäärällä 84 ja tasa-arvoisen kohtelun pistemäärällä 74.

Myös kenttäpäälliköiden ja ravintolapäälliköiden arviot työssä tärkeimpien asioiden toteutumisesta kehittyivät syksystä 2017 kevääseen 2019. Viiden tärkeimmän asian toteutumisen yhteenvetävä luku nousi ravintolapäälliköillä 76:sta 79:ään ja kenttäpäälliköillä 66:sta 76:een.

Projekti jatkuu

Huhtikuussa 2018 tehtiin iso esimiestyön kehittämisponnistus, kun kaikki ravintolapäälliköt arvioitiin 360-tutkimuksessa ja he sopivat omien esimiestensä kanssa henkilökohtaiset kehittämiskohteensa ja niiden seurannan. 360-tutkimukset teetetään syksyllä 2020 uudelleen.

Työtyytyväisyyden kehitystä seurataan myös kaksi kertaa vuodessa toteutettavassa työtyytyväisyyskyselyssä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Hesburgerilla

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 31.1.2020.