Hyvää työtä – alan paras työpaikka 2020 mennessä

Hesburger aloitti vuonna 2017 Hyvää työtä-projektin, tavoitteenaan olla alan paras työpaikka vuoteen 2020 mennessä. Keskeinen ajatus oli, että tutkittujen tulosten perusteella tehdään henkilökunnan toivomia uudistuksia jatkuvana prosessina. Kysytään, kuunnellaan, vastataan ja tehdään pieniä sekä isoja parannuksia saadun palautteen pohjalta.

Heseläiset arvostavat yhteishenkeä

Projekti käynnistyi esihenkilöille tehdyllä Hyvää työtä-kyselyllä. Jo vuosia toteutetun työtyytyväisyyskyselyn lisäksi halusimme syvempää ymmärrystä siitä, mikä henkilöstöllemme on tärkeää ja mitä asioita henkilöstön mielestä pitäisi kehittää. Tutkimustulosten perusteella Hesburgerin kenttä- ja ravintolapäälliköille kaikkein merkityksellisintä on ”vahva yhteishenki”. Parhaiten Hesburgerilla toteutuu ”työpaikan varmuus ja jatkuvuus”. Myös ”hyvä ilmapiiri ja yhteishenki” nousivat esille vastauksissa.

Työ jatkui koko henkilöstön Hyvää työtä-kyselyllä. Tutkimustulosten avulla kirkastui kuva siitä, mikä henkilöstölle on tärkeää, ja ensimmäiset uudistukset alkoivat.

Ravintolatyöntekijöille tärkein asia työssä on ”työpaikan vahva yhteishenki”, toiseksi tärkein ”mukava ja oikeudenmukainen lähiesihenkilö” ja kolmanneksi tärkein ”työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu”. Useat muutostoiveet liittyivät lähiesihenkilön toimintaan ja siihen vastattiin esihenkilötyön kehittämisellä eri tavoin.

Hyvä kehitys näkyi

Hyvää työtä-kysely uusittiin 2019. Suunta oli oikea, sillä kaikkia henkilökunnalle tärkeimpiä asioita oli onnistuttu kehittämään ja arviot olivat parantuneet. Ravintoloissa työskenteleville samat asiat olivat edelleen tärkeitä, eli vahva yhteishenki, mukava ja oikeudenmukainen lähiesihenkilö sekä työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu. Kaikkien toteutuminen oli parantunut vuodessa. Myös kenttäpäälliköiden ja ravintolapäälliköiden arviot työssä tärkeimpien asioiden toteutumisesta kehittyivät syksystä 2017 kevääseen 2019.

Keväällä 2020 alkanut koronakriisi, sekoitti jonkin verran projektisuunnitelmaa. Pandemian vaikutuksista huolimatta muun muassa esihenkilöiden 360-tutkimukset uusittiin.

Hyvää työtä-projektissa nousseet kehitysehdotukset

 • Ravintolapäälliköiden palkka
 • Tarve vahvistaa vuoropäälliköiden osaamista ja siten taata ravintolapäälliköiden vapaa-aika
 • Lisää henkilökoulutusta
 • Työn ja vapaa-ajan tasapaino.
 • Toivottiin lisää henkilökuntaetuja.
 • Tiedotuksen kehittäminen ja työntekijöiden tavoittaminen henkilökohtaisesti.

Mitä saimme aikaiseksi Paras työpaikka 2020-projektissa?

 • Työvaate- ja työkenkäuudistus
 • Sairauspoissaolotodistuksen saaminen työterveyshuollosta soittamalla.
 • Hese-seinä, jonka avulla tavoitetaan kaikki työntekijät henkilökohtaisesti.
 • Koulutusvideoita intraan.
 • Henkilöstöetujen parantaminen
  - Henkilökuntakerhojen avustussummaa nostettiin.
  - Liikuntaetu korvattiin joustavammalla ja monikäyttöisemmällä ePassilla.
     Tänä päivänä ePassi sisältää liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun.
  - Henkilökunta-alennus nousi 25 %:iin.
 • Työvuorosuunnitteluohjelmaan lisättiin muistutustoimintoja esim. yksittäisistä vapaapäivistä.
 • Rekrytointijärjestelmä uusittiin.
 • Otettiin käyttöön rekrypalkkio.
 • Otettiin käyttöön kiirelisä.
 • Esihenkilötyötä kehitettiin monin tavoin: ravintolapäällikkökoulutus, kenttäpäälliköiden koulutus sekä esihenkilöiden 360-tutkimukset ja niiden jälkiseuranta.
 • Ravintolapäälliköiden palkkaa nostettiin. Esimiesten bonukset ja kannustepalkkio uusittiin.

Uudistusten jälkeen esihenkilöiltä tiedusteltiin parasta uudistusta. Eniten kannatusta sai käytäntö, jossa esihenkilöt voivat olla koulutustarkoituksessa yhtä aikaa töissä.

Yllä luetellut toimenpiteet koskevat Burger-In Oy:n omistamien Hesburger-ravintoloiden henkilökuntaa.

Hyvä työ ja kehittäminen jatkuvat

Tulevaisuudessakin tavoitteemme on olla alan paras työpaikka. Teemme kehitystyötä yhdessä, henkilökuntaa kuunnellen. Työtyytyväisyyden kehitystä seurataan kaksi kertaa vuodessa toteutettavassa työtyytyväisyyskyselyssä, josta poimimme toteutettavaksi erilaisia kehityskohteita. Myös henkilökunnan ideakilpailu toimii kanavana, jonka kautta henkilökunta voi tuoda esiin toimintaa kehittäviä ehdotuksia.

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 22.1.2022.