Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Hesburger on monimuotoinen ja monikulttuurinen työyhteisö, joka koostuu sadoista pienistä, maantieteellisesti hajallaan sijaitsevista yksiköistä. Vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti pidämme huolta koko henkilökunnastamme, varmistamme turvallisen työympäristön ja kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti.

Vuonna 2016 Hesburger laati yhdenvertaisuussuunnitelman. Yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää ohjeet epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi. Työntekijällä on oikeus puuttua syrjintään ja esimiehen velvollisuus on selvittää työntekijän esittämä tai tietoon tullut syrjintäepäily.

 • Henkilön sukupuoli, ikä, kulttuurinen tausta, maailmankatsomus, seksuaalinen suuntautuminen tai muut työn kannalta epäolennaiset ominaisuudet eivät vaikuta henkilöstön rekrytointiin tai kohteluun.
 • Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 • Hesburgerilla ei hyväksytä rasistista puhetapaa, ilmauksia, vitsejä tai symboliikkaa. Rasistisille ilmauksille on nollatoleranssi. Rasismi tarkoittaa ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvon alentamista sellaisen ominaisuuden kuin esimerkiksi etninen alkuperä, ihonväri, seksuaalinen suuntautuminen, kansalaisuus tai uskonto perusteella. Rasistisen toiminnan tai puheen tunnusmerkkinä on usein loukkaava tai epäkunnioittava tarkoitus.

Hesburgerilla esimiesten sukupuolijakauma noudattelee hyvin työntekijöiden kokonaismäärän sukupuolijakaumaa.

Sukupuolijakauma (miehiä/naisia)

 • Kaikki työntekijät:
  2018:  16,4 % / 83,6 %
  2019: 17 % / 83 %
 • Esimiehet:
  2018: 14,1 % / 85,9 %
  2019: 13,6 % / 86,4 %
 • Esimieskoulutuksen suorittaneet:
  2018: 10,6 % / 89,4 %
  2019: 11,9 % / 88,1 %
 • Esimiestehtävissä aloittaneet:
  2018: 10,1 % / 89,9 %
  2019: 10,2 % / 89,8 %

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan vuosittain tasa-arvokyselyllä. Arvioinnista johdetaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet.

Lukuja Hesburgerin tasa-arvokyselystä
 • Vastausten määrä
  2014: 109
  2015: 133
  2016: 91
  2017: 88
  2018: 55
  2019: 51
  2020: 117
 • Vastauksissa ei viitteitä syrjinnästä
 • Työnhakijoiden ja työntekijöiden määrissä toivotaan miesten osuuden kasvattamista
 • Muutamia seksuaalisen häirinnän tapauksia on mainittu ja niihin puututtu
Tämä sivu on päivitetty 11.8.2021.