Työtyytyväisyys

Tyytyväinen työntekijä on kaikkien etu. Työtyytyväisyys vaikuttaa henkilöstön työssä jaksamiseen ja motivaatioon. Se näkyy asiakaspalvelussa ja parantaa työn laatua. Työtyytyväisyyteen vaikuttavat lukuisat eri asiat. Erityisen tärkeiksi nousevat tyytyväisyys työhön ja toimiva työyhteisö silloin, kun ravintolassa on kova kiire ja henkilöstö työskentelee paineen alla. Osaamisen kehittäminen liittyy myös olennaisesti työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Hesburgerilla pyrimme siihen, että työvuoroissa on aina paikalla esihenkilö, eli ravintolapäällikkö tai vuoropäällikkö. Joissain ravintoloissa työskennellään yksin, jonka vuoksi se ei aina ole mahdollista.

Yhtenäinen perheyritys

Yhteishenki ja ymmärrys siitä, että jokainen työntekijä ja yksikkö ovat tärkeä osa menestyvää kokonaisuutta. Monet Hesburger-ravintolat sijaitsevat pienemmillä paikkakunnilla ja työntekijät eivät juuri tapaa muiden ravintoloiden työntekijöitä. Kokonaisuuden hahmottaminen auttaa myös ymmärtämään ketjun ohjeistuksia ja niiden noudattamisen tärkeyttä.

Lue lisää Hesburgerin työtyytyväisyyskyselystä

 

”Toivoisin lisää ekologista ajattelua sekä resursseja ylläpitämään henkilökunnan jaksamista!”

Poimittu sidosryhmäkyselystä