Työtyytyväisyys

Työtyytyväisyyteen vaikuttavat lukuisat eri asiat. Työtyytyväisyys vaikuttaa henkilöstön työssä jaksamiseen ja motivaatioon. Se näkyy asiakaspalvelussa ja parantaa työn laatua. Hesburgerilla työtyytyväisyyttä mitataan kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus antaa palautetta ja kehitysideoita useiden eri kanavien avulla. 

Lue lisää Hesburgerin työtyytyväisyyskyselystä

 

”Toivoisin lisää ekologista ajattelua sekä resursseja ylläpitämään henkilökunnan jaksamista!”

Poimittu sidosryhmäkyselystä