Työtyytyväisyys

Tyytyväinen työntekijä on kaikkien etu: tyytyväisyys vaikuttaa työntekijän jaksamiseen ja motivaatioon, näkyy asiakaspalvelussa ja parantaa työtehoa. Työtyytyväisyyteen vaikuttavat lukuisat eri asiat. Erityisen tärkeään rooliin tyytyväisyys ja toimiva työyhteisö nousevat silloin, kun ravintolassa on kova kiire ja henkilöstö työskentelee paineen alla. Kenenkään ei tule kokea jääneensä yksin. Hesburger onkin kiinnittänyt huomiota siihen, että työvuoroissa olisi aina paikalla esimies, eli ravintolapäällikkö tai vuoropäällikkö. Joissain ravintoloissa työskennellään yksin, jolloin se ei aina ole mahdollista.

Osaamisen kasvattaminen liittyy vahvasti työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Jotta osaamista ehtii karttua, työsuhteiden pidentäminen ja vaaliminen on olennainen tekijä työhyvinvoinnissa.

Yhtenäinen perheyritys

Hesburgerin vastuullisuusohjelman tavoitteen mukaisesti vuonna 2017 lisättiin sisäiseen viestintään perheyrityksen yhteenkuuluvuutta kohentavia viestejä henkilöstöä kiinnostavassa muodossa. Yhteishenki ja ymmärrys siitä, että jokainen työntekijä ja yksikkö ovat tärkeä osa isoa menestyvää kokonaisuutta, ovat tärkeitä motivaation lähteitä. Monet Hesburger-ravintolat sijaitsevat pienemmillä paikkakunnilla ja työntekijät eivät juuri tapaa muiden ravintoloiden työntekijöitä. Kokonaisuuden hahmottaminen auttaa myös ymmärtämään ketjun ohjeistuksia ja niiden noudattamisen tärkeyttä.

Lue lisää Hesburgerin työtyytyväisyyskyselystä

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 9.8.2021.

”Toivoisin lisää ekologista ajattelua sekä resursseja ylläpitämään henkilökunnan jaksamista!”

Poimittu sidosryhmäkyselystä