Työtyytyväisyyskysely

Hesburgerin koko henkilöstöä pyydetään kahdesti vuodessa vastaamaan työtyytyväisyyskyselyyn. Keväisin kyselyllä kartoitetaan työn sisältöön ja yksiköiden väliseen yhteistyöhön liittyviä asioita ja syksyllä painopiste on esihenkilötyössä ja oman yksikön toiminnassa. Tuloksia tarkastellaan sekä koko ketjun osalta että yksikkökohtaisesti.

Kehittämiskohteet esiin kyselyllä

Valtakunnallisia työtyytyväisyyskyselyn tuloksia käytetään kehittämistä vaativien kohteiden tunnistamiseen. Syksyllä 2021 työtyytyväisyyskyselyn kysymyksiä uudistettiin ja siten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tuloksiin.

Heikoimmat arviot syksyn kyselyssä liittyivät palautteen antamiseen ja työn sujuvuuteen ravintolassa. Työntekijöiden tyytyväisyys on Hesburgerille tärkeää ja siihen halutaan panostaa. Palautteiden perusteella pyritään parantamaan työoloja kunkin yksikön tarpeiden mukaan. 

Heseläiset arvostavat yhteishenkeä

Monet Hesburgerin työntekijöistä tekevät osa-aikaista työtä esimerkiksi opiskelujen ohella ja työtuntimääriin ollaan yleisesti tyytyväisiä. Tulosten mukaan Hesburgerilla toimitaan asiakaslähtöisesti ja meillä autetaan työkaveria. Esihenkilöt saavat kiitosta työntekijöiden arvostamisesta ja henkilöstö kokee, että he voivat luottaa esihenkilöönsä.

Esihenkilöt viihtyvät Hesburgerilla työssään erittäin hyvin, sillä heidän työtyytyväisyytensä on useammallakin mittarilla mitattuna korkea. Viihtymisestä kertoo myös, että esihenkilöiden keskimääräinen työsuhteen kesto on pitkä, yli kuusi vuotta (koko työsuhteen kesto, mukaan lukien esimiestehtävässä aloittamista edeltänyt aika).

Jokaisen heseläisen mielipide on tärkeä

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja avoimen vuoropuhelun ylläpitäminen yrityksen sisällä on edelleen Hesburgerissa ensiarvoisen tärkeää. Seuraavan kerran henkilöstön työtyytyväisyyttä selvitetään ulkopuolisen toimijan suorittamalla kyselytutkimuksella alkuvuodesta 2022.

Työsuhteen keskimääräinen kesto (työntekijät/esimiehet)

 • 2015: 2 v 1 kk / 6 v 9 kk
 • 2016: 2 v 0 kk / 7 v 7 kk
 • 2017: 2 v 5 kk / 7 v 11 kk
 • 2018: 1 v 10 kk / 7 v 0 kk
 • 2019: 1 v 11 kk / 5 v 9 kk
 • 2020: 2 v 1 kk / 7 v 1 kk
 • 2021: 1 v 4 kk / 6 v 4 kk 
 • 2022: 1 v 2 kk/ 6v 3 kk

Sairauspoissaolojen osuus työajasta

 • 2015: 2,55 %
 • 2016: 2,59 %
 • 2017: 2,64 %
 • 2018: 2,93 %
 • 2019: 2,76 %
 • 2020: 2,80 %
 • 2021: 3,85 %
 • 2022: 4,62 %

Hesburgerin työtyytyväisyyskyselyn tuloksia

Työtyytyväisyyskyselyyn vastanneiden määrä (työntekijät ja vuoropäälliköt/ravintolapäälliköt)

 • Kevät 2016: 701 / 98
 • Syksy 2016: 1006 / 136
 • Kevät 2017: 839  /105
 • Syksy 2017: 1125 / 135
 • Kevät 2018: 793 / 99
 • Syksy 2018: 1149 / 120
 • Kevät 2019: 973 / 130
 • Syksy 2019: 1255 / 134
 • Kevät 2020: 1057 / 105
 • Syksy 2020: 911 / 108
 • Kevät 2021: 868 / 99
 • Syksy 2021: 1075 / 105
 • Kevät 2022: 917 / 95

 Kaikkien vastausten keskiarvo (työntekijät ja vuoropäälliköt/ravintolapäälliköt)

 • Kevät 2016: 3,83 / 4,27
 • Syksy 2016: 4,05 / 4,32
 • Kevät 2017: 3,97 / 4,37
 • Syksy 2017: 4,03 / 4,35
 • Kevät 2018: 3,85 / 4,38
 • Syksy 2018: 4,09 / 4,35
 • Kevät 2019: 3,97 / 4,39
 • Syksy 2019: 4,12 / 4,38
 • Kevät 2020: 3,92 / 4,33
 • Syksy 2020: 4,10 / 4,29
 • Kevät 2021: 3,81 / 4,22
 • Syksy 2021: 4,01 / 4,02
 • Kevät 2022: 3,79 / 4,01
 • Tavoite: 4 / 4,5