Työtyytyväisyyskysely

Hesburgerin koko henkilöstöä pyydetään kahdesti vuodessa vastaamaan kattavaan työtyytyväisyyskyselyyn. Keväisin kyselyllä kartoitetaan työn sisältöön ja yksiköiden väliseen yhteistyöhön liittyviä asioita ja syksyllä painopiste on esimiestyössä ja oman
yksikön toiminnassa. Tuloksia tarkastellaan sekä koko ketjun osalta että yksikkökohtaisesti.

Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset ovat vuodesta toiseen olleet nousussa.
Syksyn kyselyssä vuonna 2011 työntekijöiden ja vuoropäälliköiden kaikkien kysymysten keskiarvo oli 3,89 ja vuonna 2020 4,09. Ravintolapäälliköillä vastaavat luvut ovat 4,17 ja 4,28

Kehittämiskohteet esiin kyselyllä

Työtyytyväisyyskyselystä valitaan vuosittain koko ketjua koskevat kehityskohteet ja niiden kehittämisestä viestitään tehostetusti. Valtakunnallisia työtyytyväisyyskyselyn tuloksia käytetään esimerkiksi koulutusten kehittelyssä sekä kehittämistä vaativien kohteiden tunnistamiseen. Heikoimpia arvioita saaneita osa-alueita kehitetään eri tavoin.  

Heikoimmat arviot ovat vuodesta toiseen saaneet perehdytys ja palautteen anto. Näidenkin arviot ovat kuitenkin pikkuhiljaa nousseet. Syksyllä 2011 työntekijät ja vuoropäälliköt antoivat väitteelle 'Esimieheni antaa riittävästi palautetta työstäni' arvion 3,42. Syksyllä 2020saman väitteen arvio oli 3,81

Työtuntien määrä sopiva

Monet Hesburgerin työntekijöistä tekevät osa-aikaista työtä esimerkiksi opiskelujen ohella, mutta tuntimääriin ollaan yleisesti tyytyväisiä. Hesburger kartoittaa vuosittain työhyvinvointikyselyssä työntekijöidensä tyytyväisyyttä työtuntien määriin. Tyytyväisyys on noussut vuosi vuodelta. Vuonna 2015 vastausten keskiarvo asteikolla 1–5 oli 3,87 (1 on täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä). Vuonna 2016 vastausten keskiarvo oli 3,95, vuonna 2017 4,01 ja vuonna 2021 4,22.

Pitkät työsuhteet ja vähäiset poissaolot kertovat tyytyväisyydestä omaan työhön. Siksi työntekijöiden tyytyväisyys on Hesburgerille tärkeää ja siihen halutaan panostaa. Työtyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti ja palautteiden perusteella pyritään parantamaan työoloja kunkin yksikön tarpeiden mukaan. 

Vähän sairauspoissaoloja

Työtyytyväisyydestä kertovat muun muassa muuta toimialaa alhaisemmat sairauspoissaololukemat sekä työsuhteiden pitkä kesto suhteessa muihin toimialan työllistäjiin. Vuonna 2020 sairauspoissaoloja oli henkilöä kohti keskimäärin 5,9 päivää. Sairauspoissaolojenosuus kokonaistyöajasta oli 2,8 prosenttia.

Esimiehet viihtyvät Hesburgerilla työssään erittäin hyvin, sillä heidän työtyytyväisyytensä on useammallakin mittarilla mitattuna korkea. Viihtymisestä kertoo myös, että esimiesten keskimääräinen työsuhteen kesto on pitkä, yli seitsemänvuotta (koko työsuhteen kesto, mukaan lukien esimiestehtävässä aloittamista edeltänyt aika).

Työtyytyväisyyden mittareita

 • Työtyytyväisyyskyselyn kaikkien vastausten keskiarvo
  Työntekijöiden ja vuoropäälliköiden kaikkien vastausten keskiarvotavoite vuodelle 2020 oli 4,0. Ravintolapäälliköiden osalta vastaava tavoite on 4,5.
 • Henkilöstön vaihtuvuus
  Seurataan henkilöstön vaihtuvuutta työsuhteen keskimääräisen keston avulla sekä sairauspoissaolojen määrää. Pienempi vaihtuvuus mm. vähentää perehdyttämisen tarvetta ja nostaa henkilöstön osaamistasoa.
 • Työtyytyväisyyskyselyn vastaajamäärä (mukana kaikki työntekijät, ei vain Burger-In Oy:n omistamat ravintolat). 
  Työntekijöiden ja vuoropäälliköiden osalta tavoitellaan 900 vastaajaa, ravintolapäälliköiden osalta 100 vastaajaa.

Työsuhteen keskimääräinen kesto (työntekijät/esimiehet)

 • 2015: 2 v 1 kk / 6 v 9 kk
 • 2016: 2 v 0 kk / 7 v 7 kk
 • 2017: 2 v 5 kk / 7 v 11 kk
 • 2018: 1 v 10 kk / 7 v 0 kk
 • 2019: 1 v 11 kk / 5 v 9 kk
 • 2020: 2 v 1 kk / 7 v 1 kk

Sairauspoissaolojen osuus työajasta

 • 2015: 2,55 %
 • 2016: 2,59 %
 • 2017: 2,64 %
 • 2018: 2,93 %
 • 2019: 2,76 %
 • 2020: 2,80 %

Hesburgerin työtyytyväisyyskyselyn tuloksia

Työtyytyväisyyskyselyyn vastanneiden määrä (työntekijät ja vuoropäälliköt/ravintolapäälliköt)

 • Kevät 2016: 701 / 98
 • Syksy 2016: 1006 / 136
 • Kevät 2017: 839  /105
 • Syksy 2017: 1125 / 135
 • Kevät 2018: 793 / 99
 • Syksy 2018: 1149 / 120
 • Kevät 2019: 973 / 130
 • Syksy 2019: 1255 / 134
 • Kevät 2020: 1057 / 105
 • Syksy 2020: 911 / 108
 • Kevät 2021: 868 / 99

Kaikkien vastausten keskiarvo (työntekijät ja vuoropäälliköt/ravintolapäälliköt)

 • Kevät 2016: 3,83 / 4,27
 • Syksy 2016: 4,05 / 4,32
 • Kevät 2017: 3,97 / 4,37
 • Syksy 2017: 4,03 / 4,35
 • Kevät 2018: 3,85 / 4,38
 • Syksy 2018: 4,09 / 4,35
 • Kevät 2019: 3,97 / 4,39
 • Syksy 2019: 4,12 / 4,38
 • Kevät 2020: 3,92 / 4,33
 • Syksy 2020: 4,10 / 4,29
 • Kevät 2021: 3,81 / 4,22
 • Tavoite: 4 / 4,5

Työsuhteen keskimääräinen kesto (työntekijät/esimiehet)

 • 2015: 2 vuotta 1 kk / 6 vuotta 9 kk
 • 2016: 2 vuotta / 7 vuotta 7 kk
 • 2017: 2 vuotta 5 kk / 7 vuotta 11 kk
 • 2018: 1 vuosi 10 kk / 7 vuotta
 • 2019: 1 vuosi 11 kk / 5 vuotta 9 kk

Sairauspoissaolojen osuus työajasta

 • 2015: 2,55 %
 • 2016: 2,59 %
 • 2017: 2,64 %
 • 2018: 2,93 %
 • 2019: 2,76 %

Hesburgerin työtyytyväisyyskyselyn tuloksia

Työtyytyväisyyskyselyyn vastanneiden määrä (työntekijät ja vuoropäälliköt/ravintolapäälliköt)

 • Kevät 2016: 701/98
 • Syksy 2016: 1006/136
 • Kevät 2017: 839/105
 • Syksy 2017: 1125/135
 • Kevät 2018: 793/99
 • Syksy 2018: 1149/120
 • Kevät 2019: 973/130
 • Syksy 2019: 1255/134

Kaikkien vastausten keskiarvo (työntekijät ja vuoropäälliköt/ravintolapäälliköt)

 • Kevät 2016: 3,83/4,27
 • Syksy 2016: 4,05/4,32
 • Kevät 2017: 3,97/4,37
 • Syksy 2017: 4,03/4,35
 • Kevät 2018: 3,85/4,38
 • Syksy 2018: 4,09/4,35
 • Kevät 2019: 3,97/4,39
 • Syksy 2019: 4,12/4,38
 • Tavoite 2019: 4/4,5

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 20.4.2020.