Sisäinen viestintä

Hesburgerin sisäinen viestintä on aktiivista. Vaikka ravintolat sijaitsevat hajallaan eri puolilla Suomea, kaikkien oletetaan toimivan koko ajan ketjuna yhteisen linjan mukaisesti. Koko ketjua koskevia tärkeitä operatiivisia asioita tiedotetaan henkilöstölle päivittäin. Haasteena on, että Hesburger ei tavoita henkilökohtaisesti jokaista Hesburger-liikemerkin alla työskentelevää henkilöä, vaan ravintolapäälliköillä on suuri vastuu tiedonkulusta yksikössään. Mahdolliset katkokset tiedonkulussa lisäävät virheiden riskiä. Siksi Hesburgerin vastuullisuusohjelmaan on sisällytetty tavoite siitä, että Hesburger tavoittaa suoraan kaikki Hesburger-liikemerkin alla työskentelevät henkilöt, myös franchise-periaatteella toimivissa toimipisteissä.

Hesburgerin sisäisen viestinnän kanavat

  • intranet
  • sisäiset viikkotiedotteet
  • henkilöstön mobiilikanava

Sisäinen viestiminen yrityksen hyvistä teoista on tärkeä osa henkilöstön motivoimista ja sitouttamista. Hesburgerin vastuullisuusohjelmaan sisällytetyn tavoitteen mukaisesti vastuullisuusviestejä integroidaan sisäiseen viestintään yhä säännönmukaisemmin.

Perheyrittäjyys on läsnäoloa

Toinen Hesburgerin vastuullisuusohjelman tavoitteista on lisätä sisäiseen viestintään perheyrityksen yhteenkuuluvuutta lisääviä viestejä henkilöstöä kiinnostavassa muodossa.

Perheyrittäjyys on olennainen osa Hesburgerin tarinaa – matalassa organisaatiossa ihmiset ovat helposti saavutettavissa ja yrityksen johto on vahvasti läsnä operatiivisessa tekemisessä. Perheyrittäjyyden näkyminen ravintoloissa sitouttaa henkilöstöä ja konkretisoi tekemistä. Yhteenkuuluvuuden tunne laajalle levittäytyneessä ketjussa ei ole itsestäänselvyys ja sitä kehittämällä voidaan parantaa motivaatiota ja sitä kautta lisätä työhyvinvointia.

Videoiden käyttöä Hesburgerin sisäisessä viestinnässä lisättiin huomattavasti vuonna 2019. Kiinnostavat ja ytimekkäät videot ovat erityisesti nuorille luonteva kanava ja ne sopivat nopean tiedonvälityksen lisäksi hyvin tuttuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseen laajalle levittäytyneessä ketjussa.

 

”Hesburger on kyllä tosi vastuullinen ja ympäristöystävällinen, siitä voisi vaan pitää enemmän meteliä että asiakkaatkin tietäisivät sen.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä