Ulkoinen viestintä

Hesburger viestii ulkoisten sidosryhmien kanssa

 • verkkosivuillaan osoitteessa www.hesburger.fi
  Verkkosivuilla on aina saatavilla ajantasaiset tiedot tuotteista ja niiden valmistajista ja alkuperämaista.
 • sähköisen palautekanavan kautta www.hesburger.fi/palaute
  Asiakaspalautteisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Asiakaspalautteisiin vastataan henkilökohtaisesti.
 • sosiaalisessa mediassa
  Hesburger on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja julkaisee sekä markkinoinnillista että informatiivista sisältöä. Hesburger keskustelee sosiaalisessa mediassa vastavuoroisesti asiakkaidensa kanssa. Sosiaalisessa mediassa Hesburger on kulkenut etujoukoissa suomalaisyritysten joukossa ja liittynyt nopeasti ja ennakkoluulottomasti mukaan uusiin kanaviin.
 • ravintoloissa
  Tietoa jaetaan niin ravintoloissa esillä olevissa materiaaleissa kuin asiakaskohtaamisissa. Hesburger-ketjun omiin ravintoloihin on vuodesta 2014 alkaen asennettu digitaalisia näyttötauluja, mikä vähentää painetun markkinointimateriaalin tarvetta. Näyttöjä ohjataan keskitetysti pääkonttorilta käsin. Se helpottaa manuaalista työtä ravintoloissa sekä varmistaa viestien säännönmukaisuuden ja oikea-aikaisuuden.
 • vastuullisuusraportissa
  Hesburger kertoo avoimesti vastuullisuustyöstään ja sen edistymisestä. Hesburgerin verkkosivuilla julkaistava vastuullisuusraportti kokoaa yhteen olennaiset yrityksen vastuullisuutta koskevat tiedot.
 • MiniHese-lehdessä
  Hesburgerin LastenKlubin jäsenlehti postitetaan kaikille jäsenille kolme kertaa vuodessa. Hesburger tuottaa itse lehden sisällön. Sisältö koostuu kohderyhmälle suunnatuista artikkeleista, kilpailuista ja puuhatehtävistä. MiniHesen painosmäärä vuonna 2020 oli 20 000 kpl.
 • mediatiedotteilla
  Hesburger julkaisee lehdistötiedotteita sidosryhmilleen tärkeistä aiheista ja toimii yhteistyössä median edustajien kanssa.

Lukuja Hesburgerin viestinnästä

 • Mediatiedotteet
  2016: 8 
  2017: 13 
  2018: 16 
  2019: 10 
  2020: 12
 • Mediatilaisuudet
  2016: 1
  2017: 0
  2018: 1
  2019: 1
  2020: 0
 • Sisäiset viikko- ja henkilökuntatiedotteet
  2016: 104
  2017: 104
  2018: 104
  2019: 104
  2020: 104

Hesburgerin läsnäolo sosiaalisessa mediassa (tilanne vuoden lopussa)

 • Facebook
  Seuraajamäärät
  2016: 266 000
  2017: 263 000 
  2018: 262 000
  2019: 262 000 
  2020: 261 000
  Vuonna 2020 Facebookissa kommentoitiin julkaisuja yhteensä 64 000 kertaa.
 • Instagram
  Seuraajamäärät
  2016: 18 900 
  2017: 20 100 
  2018: 22 000 
  2019: 25 100 
  2020: 27 800
  Vuonna 2020 julkaisut saivat yhteensä yli 108 000 tykkäystä.
 • Twitter
  Seuraajamäärät
  2016: 2 750 
  2017: 4 100 
  2018: 4 400 
  2019: 4 500 
  2020: 4 500
  Twitterin rooli palautekanavana kasvaa edelleen.
 • LinkedIn
  Seuraajamäärät
  2016: 1 600
  2017: 1 750 
  2018: 2 000 
  2019: 2 400
  2020: 2 700

Lue lisää:
Avoimuus ja läpinäkyvyys
Hesburgerin sisäinen viestintä

 

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 4.2.2020.