Lajittelu ja kierrätys

Vuonna 2018 Hesburger aloitti Suomessa keskitetymmän yhteistyön jätealan yrityksen kanssa. Yhteistyön tavoitteena parantaa seurantaa ja tuoda kierrätysammattilaisten näkökulma mukaan jätteiden keräämiseen ja kierrätykseen Hesburgerilla.

Materiaalit hyötykäyttöön

Hesburger-ketjussa kierrätetään paljon eri materiaaleja. Esimerkiksi Hes-Pron tuotannossa syntyvä kuivattu majoneesituotannon rasvajäte sekä salaatinkannat ja muu vihannesjäte kuljetetaan biokaasulaitokselle, jossa niistä saadulla metaanilla tuotetaan lämpöä paikalliseen kaukolämpöverkkoon. Biokaasureaktorista jäljelle jäävä aines on erinomaista maanparannusainetta ja sitä levitetään sellaisenaan paikallisille pelloille hyödyttämään ruoantuotantoa.

Loppuun käytetyistä työvaatteistamme tehdään terassikalusteita ja käytetty paistoöljy hyödynnetään biopolttoaineena.

Ajoittain Hesburger uusiokäyttää jopa ravintolarakennusten rakenteita. Esimerkiksi olemassa olevia suljettavia ravintolarakennuksia on kuljetettu toisaalle käytettäväksi uudessa ravintolassa. Käyttökelpoisia ravintolakalusteita pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan ketjun muissa ravintoloissa.

Hesburgerin pääkonttorilla lajitellaan biojätettä, paperia, pahvia, lasia, metallia, muovipulloja ja juomatölkkejä.

Avainlukuja Hesburgerin kierrätyksestä*

 • Kierrätysaste
  2019: 37 %
  2020: 52 %
 • Hyötykäyttöaste
  2019: 100 %
  2020: 99 %
 • Jätehuollon hiilijalanjälki
  2019: 23 tCO2e
  2020: 50 tCO2e

Hesburgerin kierrättämiä materiaaleja*

 • Biojäte
  2020: 396 tonnia
 • Pahvi ja kartonki
  2020: 276 tonnia
 • Liete
  2020: 25 tonnia
 • Pakkausmetalli
  2020: 43 tonnia
 • Energiajäte
  2020: 115 tonnia
 • Pakkauslasi
  2020: 2 tonnia
 • Keräyspaperi
  2020: < 1 tonni
 • Kirkas muovikalvo
  2017: 21 tonnia
  2018: 42 tonnia
  2019: N/A
  2020: 40 tonnia
 • Kierrätysrasva
  2017: 293 tonnia
  2018: 297 tonnia 
  2019: 400 tonnia
  2020: 422 tonnia

*Luvuissa on mukana 89 Hesburgerin omaa kiinteistöä, mukaan lukien Hes-Pro.

 

Tämä sivu on päivitetty 22.4.2021.