Vedenpuhdistus

Hes-Prolla ja kolmessa HesePesu-autonpesulinjastossa käytetään biologiseen puhdistukseen perustuvaa Clewer-jätevedenkäsittelyjärjestelmää. Jätevedenpuhdistukseen erikoistunut Clewer Oy kuuluu Salmela-Yhtiöt -konserniin.

Hes-Prolla ja HesePesuissa syntyvä jätevesi puhdistetaan ennen kunnalliseen viemäriin laskemista. Hes-Prolla syntyy tuotantopäivän aikana keskimäärin 109 m3 jätevettä, joka sisältää 95 kiloa biologista hapenkulutusta aiheuttavaa ainesta. Tästä määrästä 99 prosenttia poistetaan Clewer-järjestelmällä, jolloin kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle aiheutuva kuormitus poistuu lähes täysin. Hes-Pron tuotannossa syntyvä liete käytetään biokaasulaitoksessa lämmöntuotantoon ja sen jälkeen vielä maanparannusaineeksi.

Autopesuloissa uuden veden käyttöä saadaan vähennettyä huomattavasti Clewerin kierrätysvesijärjestelmän avulla.