LASTENKLUBIN TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste Hesburgerin LastenKlubiin

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Burger-In Oy (jäljempänä ”Hesburger”)
Linnankatu 34, 20100 Turku
puhelin (02) 4808 9000, faksi (02) 4808 9810

bonusklubi@hesburger.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pauliina Fredriksson
Linnankatu 34, 20100 Turku
puhelin (02) 4808 9000

3. Rekisterin nimi

Hesburgerin LastenKlubi -rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Rekisteriä käytetään LastenKlubin palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä mainontaan ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on alle 12-vuotiaan lapsen vanhemman tai muun huoltajan antama nimenomainen suostumus huoltajan ja lapsen henkilötietojen käsittelylle. Vanhempi tai muu huoltaja ilmoittaa omat sekä lapsen yhteystiedot LastenKlubi-rekisteriin.

Hesburger Lastenklubi -rekisteriin tallennetaan myös muita asiakastietoja seuraavissa tilanteissa:

1) Asiakas antaa erikseen yhteystietonsa osallistuessaan LastenKlubin kilpailuihin, peleihin tai arvontoihin.

2) Asiakas antaa erikseen yhteystietonsa lähettäessään Hesburgerille kysymyksiä tai palautetta liittyen LastenKlubiin kirjeenä, sähköpostilla tai verkkosivujen palauteosiossa.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan suostumus henkilötietojen käsitellylle sekä alle 12-vuotiaan lapsen vanhemman tai muun huoltajan antama nimenomainen suostumus lapsen henkilötietojen käsittelylle.

5. Rekisterin tietosisältö

LastenKlubin rekisteriä varten kerätään seuraavia henkilötietoja: huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, lapsen nimi, syntymäaika ja osoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Huoltajan ilmoittamat tiedot (LastenKlubi) tai lapsen Huoltajan suostumuksella ilmoittamat tiedot kilpailua tai arvontaa varten.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia luovutuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

Paperiset arvonta- ja kilpailulomakkeet säilytetään lukitussa tilassa.

9. Tietojen säilytys

Rekisteriin tallennettavat tiedot poistetaan rekisteristä LastenKlubi-jäsenyyden päättyessä. Arvontojen ja kilpailujen ym. osallistujatiedot poistetaan kilpailun ratkettua, kun voittajille on ilmoitettu asiasta.

10. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Hesburger vastaa tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.