LASTENKLUBIN TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste Hesburgerin LastenKlubiin

Hesburger LastenKlubi on alle 12-vuotiaille suunnattu Hesburgerin kanta-asiakasklubi, johon vanhempi tai huoltaja voi liittää lapsen täyttämällä hakemuksen Hesburgerin verkkosivuilla. Kerromme tällä tietosuojaselosteella, kuinka Burger-In Oy (jäljempänä ”Hesburger”) kerää, käsittelee, luovuttaa ja suojaa lapsen ja hänen vanhempansa tai huoltajansa (jäljempänä ”Asiakas”) henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella Asiakas voidaan tunnistaa, kuten esimerkiksi nimi ja osoite.

Lasten henkilötiedot ovat tietosuojalainsäädännön näkökulmasta erityisessä asemassa olevia henkilötietoja, ja niiden käsittelyssä tulisi soveltaa erityistä suojaa. Hesburger suhtautuu äärimmäisen vakavasti lasten henkilötietojen käsittelyyn. Emme käsittele lasten henkilötietoja ilman vanhemman tai muun huoltajan antamaa nimenomaista suostumusta kuten jäljempänä tarkemmin kerromme. Käytämme henkilötietoja vain ja ainoastaan tällä selosteella kerrottuihin käyttötarkoituksiin.

Miten käsittelemme henkilötietojasi ja lapsen henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ovat seuraavat:

  • LastenKlubin palvelun toteuttaminen ja kehittäminen
  • Asiakassuhteen ylläpito
  • Mainonta ja markkinointi (MiniHese-lehti, syntymäpäivätervehdys, Tervetuloa LastenKlubiin -kirje)
  • Arvontojen ja kilpailujen järjestäminen, voittojen toimittaminen ja voittajien julkaiseminen kilpailun sääntöjen mukaan

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on alle 12-vuotiaan lapsen vanhemman tai muun huoltajan antama nimenomainen suostumus huoltajan ja lapsen henkilötietojen käsittelylle. Vanhempi tai muu huoltaja ilmoittaa omat sekä lapsen yhteystiedot LastenKlubi-rekisteriin.

Millaisia tietoja kerätään ja mitkä ovat tiedon lähteet?

LastenKlubin rekisteriä varten kerätään seuraavia henkilötietoja: vanhemman tai huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, lapsen nimi, syntymäaika ja osoite. Tiedot ovat peräisin huoltajan Hesburgerilla ilmoittamista tiedoista tai lapsen vanhemman tai huoltajan suostumuksella kilpailua tai arvontaa varten Hesburgerille toimittamista tiedoista.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Hesburgerilla henkilötietoja käsittelevät nimetyt henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluvat kyseisten palveluiden ylläpito ja hallinnointi. 

Tietoja luovutetaan yrityksille, jotka vastaavat Hesburgerin IT-palvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä. Lisäksi tietoja luovutetaan markkinointiyritykselle asiakasviestinnän toteuttamiseksi.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Miten Hesburger huolehtii rekisterin tietoturvasta?

Hesburgerin käytössä on teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla henkilötietoja suojellaan luvattomalta käytöltä, siirrolta, poistamiselta tai muulta käsittelyltä, joka voi vaarantaa tietosuojan. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

Miten kauan tietoja säilytetään?

Rekisteriin tallennettavat tiedot poistetaan rekisteristä lapsen LastenKlubi-jäsenyyden päättyessä. Arvontojen ja kilpailujen ym. osallistujatiedot poistetaan kilpailun ratkettua, kun voittajille on ilmoitettu asiasta.

Asiakkaan oikeudet

Lapsen huoltaja tai vanhempi voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla Hesburgeriin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa.

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että henkilötiedot poistetaan LastenKlubin rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Asiakkaan pyynnöstä Hesburger poistaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä.   

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun Asiakas on esittänyt pyynnön, Hesburger ei saa enää käsitellä Asiakkaan henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakiin perustuvaa syytä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa Asiakas voi siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus

Asiakas voi tehdä henkilötietojen käsittelyä koskevan valituksen viranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hän oleskelee. Tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomaisista on seuraavalla sivustolla: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080  

Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä?

LastenKlubin rekisterinpitäjä on Burger-In Oy. Yhteydenotot voit toimittaa joko kirjeenä tai sähköpostilla:

Burger-In Oy
Linnankatu 34
20100 Turku, Suomi
privacy@hesburger.fi