Yhteiskunta

Hesburgerin yhteiskunnallinen vaikutus ulottuu laajalle. Erityisesti työllistäminen nousee usein esiin, sillä Hesburger tarjoaa runsaasti matalan kynnyksen työpaikkoja. Moni suomalainen onkin astunut työelämään Hesburgerin kautta. Kotimainen kastikevalmistus, logistiikka, raaka-aineiden tuotanto ja oheistoimintoihin liittyvät yhteistyökumppanuudet työllistävät suomalaisia ympäri maata myös ravintolatyön ulkopuolella.

H-hetki ja Joy & hope

Hesburger on tehnyt pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten liikuntatottumusten edistämiseksi. Jo yli vuosikymmenen koululaisia liikuttanut H-hetki-ohjelma jatkuu tulevinakin vuosina ja sen osallistujamäärät ovat ilahduttavasti jatkaneet kasvuaan. H-hetki ja Hese-kisat liikuttavat vuosittain noin 85 000 lasta.

Bangladeshissa Hesburgerin ja lähestysjärjestö Fidan pyörittämä Joy & hope -koulu tuo toivoa ja hyvinvointia paikallisen slummiyhteisön arkeen. Vuodesta 2005 asti jatkunut yhteistyö on kehittynyt ja monipuolistunut vuosien saatossa.

Hesburgerin vastuullisuutta koskevassa kyselyssä sidosryhmämme nostivat tärkeimmiksi yhteiskuntaa koskeviksi vastuullisuusnäkökulmiksi nuorten työllistämisen, eettisten periaatteiden mukaisen liiketoiminnan sekä Hesburger-brändin arvon ja arvostuksen säilyttämisen ja kasvattamisen.

 

"Hyväntekeväisyystyö, koulutuksen tarjoaminen kehittyvissä maissa,
ekologiset pakkausmateriaalit ja kierrätys ovat kaikki osaltaan lisäämässä Hesburgerin toiminnan vastuullisuutta poikkisektoriaalisesti.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä