Etsimme lisää hyviä tyyppejä

Haetpa kokoaikaista työpaikkaa tai osa-aikatyötä opintojen oheen, löydät etsimäsi Hesburgerista. Kaupan päälle tarjoamme hauskat työkaverit, nuorekkaan ja energisen työympäristön, hyvät etenemismahdollisuudet ja joustavat työajat, jotka sopivat hyvin myös opiskelijalle.

Meille tärkeitä teemoja ovat myös ympäristöasiat, henkilökunnan hyvinvointi
sekä vastuulliset tuotevaihtoehdot. Lue lisää

Tehtäväkuvaukset

Hampurilaistyöntekijä

Hampurilaistyöntekijä on iloisen palvelun ammattilainen, joka palvelee asiakkaita hymyssä suin kehittäen samalla omia taitojaan. Hampurilaistyöntekijä osaa tuotteiden valmistamisen ja palvelee asiakkaita eri tilauskanavissa. Hän pitää huolta siitä, että Hesburgerin asiakaslupaukset laadun, palvelun ja siisteyden osalta toteutuvat. Työyhteisön jäsenenä hampurilaistyöntekijä kunnioittaa ja kohtelee työkavereitaan tasavertaisesti sekä huolehtii omalta osaltaan positiivisen työilmapiirin ylläpitämisestä.

Kouluttaja

Kouluttaja perehdyttää ja opastaa henkilöstöä oikeisiin työmenetelmiin työvuoroissaan. Hän osaa tuotteiden valmistamisen ja palvelee asiakkaita eri tilauskanavissa. Kouluttaja toimii konseptin mukaisesti ja huolehtii siitä, että Hesburgerin asiakaslupaukset laadun, palvelun sekä siisteyden osalta toteutuvat. Kouluttaja osaa ravintolan avaamiseen ja sulkemiseen liittyvät työtehtävät. Hän toimii tarvittaessa vuoropäällikön sijaisena ja huolehtii positiivisen työilmapiirin ylläpitämisestä.

Vuoropäällikkö

Vuoropäällikkö vastaa ravintolan operatiivisesta toiminnasta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta työvuoronsa aikana. Hän on kokenut hampurilaistyöntekijä, joka esihenkilönä huolehtii vuoronsa sujuvasta asiakaspalvelusta, tuotteiden laadusta ja ravintolan siisteydestä. Vuoropäällikön työnkuva on monipuolinen. Hän muun muassa opastaa uusia työntekijöitä oikeisiin työmenetelmiin, tekee tilauksia ja varastokirjauksia sekä käsittelee saapuneita asiakaspalautteita. Vuoropäällikön työtehtävä on ensimmäinen askel esihenkilöuralle Hesburgerilla ja hän toimii työnantajan edustajana.

Apulaisravintolapäällikkö

Apulaisravintolapäällikkö vastaa työnantajan edustajana, yhdessä ravintolapäällikön kanssa ravintolan operatiivisesta toiminnasta, tulostavoitteiden saavuttamisesta ja henkilöstön hyvinvoinnista. Hän toimii konseptin mukaisesti ja huolehtii siitä, että Hesburgerin asiakaslupaukset laadun, palvelun sekä siisteyden osalta toteutuvat. Apulaisravintolapäällikkö ottaa työssään vastuuta myös henkilöstön rekrytoimisesta ja kehittämisestä, ohjaten työntekijöitä konseptin mukaiseen toimintaan sekä oikeisiin työmenetelmiin. Apulaisravintolapäällikkö työskentelee säännöllisesti ravintolan aukioloaikojen mukaisissa työvuoroissa.

Ravintolapäällikkö

Ravintolapäällikkö toimii ravintolan esihenkilönä ja työnantajan edustajana. Hän vastaa ravintolan operatiivisesta toiminnasta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä henkilöstön hyvinvoinnista. Hän toimii konseptin mukaisesti ja huolehtii siitä, että Hesburgerin asiakaslupaukset laadun, palvelun sekä siisteyden osalta toteutuvat. Ravintolapäällikkö vastaa henkilöstön työsuhdeasioista koko työsuhteen elinkaaren ajan. Ravintolapäällikön toimenkuva on monipuolinen. Hän vastaa edellä mainittujen asioiden lisäksi muun muassa raaka-ainetilauksista ja varastosta sekä ravintolan omavalvonnasta ja työturvallisuudesta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää paineensieto- ja organisointikykyä sekä taitoa johtaa monimuotoista- ja monikulttuurista työyhteisöä. Ravintolapäällikkö työskentelee säännöllisesti eri työvuoroissa.

Aluepäällikkö

Aluepäällikkö vastaa alueensa konseptin mukaisesta toiminnasta ja tuloksesta. Hän toimii alueensa ravintolapäälliköiden esihenkilönä, kouluttaen ja kannustaen heitä onnistumaan työssään. Aluepäällikkö tukee ravintolapäälliköitä työsuhdeasioiden hoitamisessa sekä työhyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämisessä.  Aluepäällikkö tekee konseptin mukaiset tarkastukset alueensa ravintoloissa ja varmistaa siten laadulle, palvelulle sekä siisteydelle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.  Tehtävässä onnistuminen edellyttää paineensietokykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Työ edellyttää matkustamista. Aluepäällikkö osallistuu päivittäin käytännön ravintolatyöhön.

Työntekijöiden tarinoita

  • Ida, ravintolapäällikkö
  • Siiri, apulaisravintolapäälikkö
  • Mojtaba, Restaurant employee
  • Matleena ja Karoliina, hampurilaistyöntekijät
  • Osku, ravintolapäällikkö
  • Laura, vuoropäällikkö