Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullinen liiketoiminta viittaa yrityksen vastuullisuusajatteluun kokonaisuutena. Hesburgerilla vastuullisia tekoja ja päätöksiä on tehty hyvin pitkään, mutta vasta viime vuosina tekeminen on ollut suunnitelmallisempaa ja järjestelmällistä. Hesburgerin paikallisuus ja matala organisaatio mahdollistavat sen, että yritys on ketterä ja tarvittaessa nopea liikkeissään. Vastuullisuuden näkökulmasta tämä on sekä vahvuus että riskitekijä, ja sen tueksi tarvitaan vahvat vastuullisuusperiaatteet.

Yritysvastuun järjestelmällisen kehittämisen myötä myös vastuullinen johtaminen Hesburgerilla kehittyy. Tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä vastuullisuusnäkökulmat osataan ottaa yhä laajemmin huomioon kaikissa päätöksissä.

Erityisen tärkeää on sitouttaa koko henkilöstö ja yrityksen kaikki toiminnot vastuulliseen toimintaan ja ajatteluun. Vastuullisuus alkaa toden teolla toteutua ja tuottaa lisäarvoa hyvien käytäntöjen ja kokemusten levitessä organisaatiossa.

Ensisijaiset työkalut kehittämisessä ovat Hesburgerin vastuullisuusohjelma ja tämä sähköinen vastuullisuusraportti.

 

”Hesburger voisi erottua edelläkävijänä sopeutumalla
nopeasti ajan trendeihin ja vaatimuksiin.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä