Vastuullisia valintoja

Hesburgerilla on tehty vastuullisia valintoja koko yrityksen elinkaaren ajan. Toiminnan kasvaessa myös valintojen vaikutukset ovat kasvaneet. Erityisesti ympäristöasioiden tärkeys on tiedostettu meillä huomattavan varhaisessa vaiheessa. Vastuumme on suuri, sillä iso osa ihmisten kulutuksen ympäristövaikutuksista aiheutuu ruoasta. Hesburger haluaakin näyttää suuntaa pikaruoka-alalla vastuullisessa liiketoiminnassa.

Toteutimme joulukuussa 2015 sidosryhmäkyselyn kartoittaakseen Hesburgerin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien odotuksia Hesburgerin vastuullisuudesta sekä vastuullisuusraportoinnista ja -viestinnästä. Kyselyyn vastasi yhteensä 610 henkilöä. Vuonna 2017 julkaisimme vastuullisuusohjelman. Vastuullisuusohjelman tuloksista raportoimme tässä sähköisessä vastuullisuusraportissa.

Me Hesburgerilla välitämme aidosti toimintamme vaikutuksista.

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 11.3.2020.

”OLEMME HALUNNEET KANTAA VASTUUMME JA TEHDÄ OIKEITA VALINTOJA, KOSKA MEILLÄ ON SIIHEN MAHDOLLISUUS."

Kari Salmela, Hesburgerin toimitusjohtaja