Hankinta

Hesburgerin vakiovalikoimaan kuuluu kymmeniä tuotteita, jotka rakentuvat reilusta sadasta eri elintarvikeraaka-aineesta. Jokaisen yksittäisen raaka-aineen toimitusketjun valvonta alkutuotantoon saakka on vaikeaa, ja se perustuu tarkkaan määriteltyihin vaatimuksiin ja tavarantoimittajien sitoumuksiin niiden noudattamisesta.

Hesburgerin hankinta tehdään keskitetysti. Tuotekehitysvaiheessa Hesburgerilla testataan aina eri raaka-ainevaihtoehtoja. Raaka-aineiden valintaan vaikuttavat monet asiat, kuten maku, laatu, saatavuus, kotimaisuus, hinta sekä toimitusvarmuus. Näiden kriteerien perusteella valitaan Hesburgerille parhaiten soveltuva raaka-aine. Samoilta tavarantoimittajilta pyritään hankkimaan useampia eri raaka-aineita, mikä edesauttaa auditointia ja hankintaketjun valvontaa sekä helpottaa esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämistä.

Hesburgerin eettiset periaatteet koskevat myös hankintaketjua. Tavaran- ja palveluntoimittajilta edellytetään sitoutumista Hesburgerin eettisiin periaatteisiin ja niiden toteutumista valvotaan auditointikäyntien yhteydessä.

Hesburger kertoo avoimesti kaikki käyttämänsä tavarantoimittajat. Tiedot raaka-aineiden valmistajista sekä lihan ja kasvisten alkuperämaista ovat saatavilla ravintoloista ja Hesburgerin verkkosivuilta. Hesburger hankkii elintarvikeraaka-aineiden ohella myös paljon materiaaleja ja palveluita.

Hesburger arvostaa erityisesti sitoutumista aitoon kumppanuuteen ja pitkään yhteistyöhön.

Lue lisää:
Hankinnan prosessikuvaus
Toimitusketjun valvonta
Lukuja hankinnasta

 

"Hesburger voisi erottautua ostoketjujen läpinäkyvyydellä ja selvittämisellä."

Poimittu sidosryhmäkyselyn avoimista vastauksista