HESBURGERIN BONUSKLUBI: TIETOSUOJASELOSTE

Burger-In Oy (jäljempänä ”Hesburger”) kerää Bonusklubin jäsenten (jäljempänä ”sinä” tai ”Asiakas”) henkilötietoja. Hesburger on sitoutunut käsittelemään tietoja henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Hesburger kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Ilmoitamme tietosuojaselosteella, mikäli sitä on päivitetty. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tällä sivulla esitetään kulloinkin ajantasainen versio selosteessa.

Mihin tarvitsemme tietojasi?

Asiakkaan henkilötietoja ja asiointitietoja käytetään Bonusklubi-palvelun ja Hesburger-sovelluksen tarjoamiseen ja kehittämiseen. Tietoja käytetään Hesburgerin Bonusklubiin liittyneiden asiakkaiden bonukseen oikeuttavien ostojen perusteella kertyvien bonushyvitysten ja kanta-asiakkuustasojen määrittelemiseksi ja kohdentamiseksi. Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on Asiakkaan suostumus. Suostumus on edellytys sille, että pystymme tarjoamaan Bonusklubi-palvelua Asiakkaalle.

Teemme tilastoihin perustuvaa asiakasprofilointia ja analyyseja, joihin käytämme demografisia tietojasi (esimerkiksi ikä ja kotikunta) ja asiointitietojasi. Käsittelemme tietojasi tähän tarkoitukseen, koska haluamme aidosti kehittää ja kasvattaa liiketoimintaamme.

Sinulle voidaan lähettää tarjouksia tai tietoja uusista tuotteista ja palveluista, joita Hesburger ja Hesburger-ketjuun kuuluvat ravintolat tarjoavat. Tarjoukset lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, puhelinnumeroon tai kotiosoitteeseen, tai ne lähetetään Hesburger-sovelluksen ilmoituksina. Saat tarjouksia ja tietoja uusista tuotteista ja palveluista vain siinä tapauksessa, että olet antanut suostumuksen tietojesi käyttöön tällaiseen tarkoitukseen.

Pyrimme toimittamaan sinulle markkinointia, joka on mahdollisimman mielenkiintoista juuri sinulle. Teemme valinnan automaattisesti arvioimalla aiempia tapahtumatietojasi ja yhtä tai useampaa demografista tekijää (esimerkiksi ikä tai kotikunta). Tätä kutsutaan ”profiloinniksi”.

Käytämme tietojasi suoramarkkinointiin ja profilointiin, koska haluamme aidosti kehittää ja kasvattaa palvelujamme ja kehittää asiakasviestintäämme mahdollisimman kiinnostavaksi ja olennaiseksi.

Mistä tietoja saadaan?

Hesburger kerää tietoja suoraan Asiakkaalta, kun Asiakas hakee Bonusklubijäsenyyttä tai Bonusklubin jäsenenä päivittää tietojaan Hesburgerin verkkosivuston Bonusklubi-osiossa tai Hesburger-sovelluksessa.

Hesburger saa tietoa Bonuskortin käytöstä ja Asiakkaan ostoista Hesburger-ravintoloiden kassajärjestelmistä ja Hesburger-sovelluksesta.

Minkälaisia tietoja käsitellään?

Asiakkaan henkilötiedot ja yhteystiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, kunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäpäivä, tiedot Bonustiliin yhdistetystä rinnakkaisjäsenyydestä sekä alaikäisen Bonusklubin jäsen vanhemman tai huoltajan nimi ja sähköpostiosoite. Rekisterissä säilytetään tiedot suostumuksesta, jolla huoltaja on hyväksynyt alaikäisen henkilötietojen käsittelyn. Huoltajan suostumus kysytään alle 15-vuotiaiden osalta.

Rekisteriin tallennetaan Hesburger-verkkosivustolla rekisteröityneiden asiakkaiden käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterissä säilytetään tiedot mahdollisesta suostumuksesta, jolla Asiakas on hyväksynyt suoramarkkinoinnin sähköpostin, postin tai matkapuhelimen välityksellä. Henkilökuntaetujen tarjoamiseksi rekisteriin tallentuu tieto, mikäli Asiakas on Hesburger -ketjun henkilökuntaa.  

Asiointitiedot

Rekisteriin tallennetaan Asiakkaan bonukseen oikeuttavien ostosten ostotapahtumatiedot, kertynyt käyttämätön bonus, Bonusklubin kanta-asiakkuustaso ja ajankohta, jolloin taso on saavutettu.

Hesburger-sovellukseen liittyvät tiedot

Rekisteriin tallennetaan tiedot Hesburger-sovellukseen rekisteröitymisestä sekä sovelluksen käyttöön liittyviä tietoja (esim. sovellukseen rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika, maksukortin lisäämis- ja poistamisaika, Asiakkaan puhelimesta saadut laitetiedot, laitetunnus ja IP-osoite). Suurin osa sovelluksen käyttöön liittyvistä tiedoista tallennetaan vain väliaikaisesti. 

Asiakas hyväksyy, että joidenkin sovelluksen sisältöjen käyttö edellyttää asiakkaan sijaintitietojen käsittelyä. Hesburger voi käsitellä Asiakkaan sijaintitietoja palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa. Käytön jälkeen sijaintitiedot hävitetään eikä niitä myöskään luovuteta kolmansille osapuolille. Sijaintitietojen käytön voi kytkeä päälle ja pois.

Kuka saa haltuunsa tai voi tarkastella Asiakkaan tietoja?

Henkilötietoja siirretään seuraaville osapuolille, jos se on tarpeen Hesburgerin palvelun tarjoamiseksi:

1) Osapuolet, jotka kuuluvat samaan konserniin Hesburgerin kanssa:

  • AS Hesburgerille, RigaBurger SIA:lle ja Hes-Pro Vilniukselle luovutetaan tietoja markkinointia varten. Nämä yritykset vastaavat Hesburgerin maakohtaisesta markkinoinnista Baltian maissa.
  • Salmela-Yhtiöt Oy:lle luovutetaan tietoja Bonusklubin teknistä ylläpitoa ja hallinnollisia palveluita varten, mukaan luettuna Hesburger-sovelluksen ylläpito ja kehittäminen.
  • AS Hesburgerille luovutetaan tietoja Bonusklubin ylläpitoa ja hallinnollisia palveluita varten.
  • Hesburger-ravintolayrityksille (franchise-yritykset) luovutetaan tietoja Bonusklubin toiminnan ylläpitämiseksi, kuten bonusostojen mahdollistamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja asiakaspalautteeseen vastaamiseksi.

2) Ulkopuoliset osapuolet

  • Tietoja luovutetaan yrityksille, jotka vastaavat Hesburger-sovelluksen ylläpidosta ja kehittämisestä.
  • Tietoja luovutetaan yrityksille, jotka tarjoavat markkinointipalveluja, esimerkiksi järjestävät asiakkaille kohdennettuja suoramarkkinointikampanjoita postin ja sähköpostin välityksellä.
  • Hesburger-ravintolayrityksille, jotka eivät kuulu Hesburgerin konserniyhtiöihin, luovutetaan tietoja Bonusklubin toiminnan ylläpitämiseksi, kuten Bonusostojen mahdollistamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja asiakaspalautteeseen vastaamiseksi.
  • Stripe Payments Europe Limited, Irlanti, käsittelee Asiakkaan luottokorttitietoja Hesburger-sovelluksessa tehtyjen maksutapahtumien hallinnointia varten. Tarkempia tietoja Stripen käsittelemien tietojen tietosuojasta on Stripen tietosuojakäytännössä (Stripe Privacy Policy: stripe.com/fi/privacy).
  • Tietoja luovutetaan lainvalvontaviranomaisille ja muille viranomaisille paikalliseen lainsäädäntöön perustuvien tietopyyntöjen perusteella.
  • Tietoja luovutetaan vakuutusyhtiölle vahingonkorvausvaatimusten käsittelyä varten.

Hesburger-ravintolayritysten täydelliset nimet ja yhteystiedot esitetään Hesburgerin verkkosivustolla.

Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja/tai perustuen EU-US Privacy Shield -järjestelyyn. 

Seuraavat vastanottajat voivat käsitellä henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuolella: SendGrid Inc. (markkinointisähköpostien välittäminen: Asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite). 

Tietoturva

Hesburgerin käytössä on teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla henkilötietoja suojellaan luvattomalta käytöltä, siirrolta, poistamiselta tai muulta käsittelyltä, joka voi vaarantaa tietosuojan. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

Kuinka pitkään tietoja säilytetään

Tietoja säilytetään niin kauan kuin Asiakas kuuluu Bonusklubiin. Tiedot poistetaan yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakkaan Bonusklubijäsenyys päättyy. Jos bonustiliä ei ole käytetty kahteen vuoteen, Asiakkaan jäsenyys lopetetaan ja jäsenyyteen liittyvät henkilötiedot poistetaan.

Asiakkaan oikeudet

Asiakas voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla Hesburgeriin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa Bonusklubin rekisteristä. Asiakas voi tarkastaa tietonsa kirjautumalla sisään Bonusklubiin verkkosivustolla tai Hesburger-sovelluksessa. 

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista. Asiakas voi korjata virheellisiä tietoja Bonusklubin verkkosivustolla tai Hesburger-sovelluksessa. Jos virheellistä tietoa ei voi korjata verkkosivustolla tai sovelluksessa, Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Hesburgeriin.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan Bonusklubin rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Kaikkia tietoja ei voida poistaa, jos Asiakas haluaa edelleen pysyä Bonusklubin jäsenenä. Asiakkaan pyynnöstä Hesburger pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakisääteinen syy.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun Asiakas on esittänyt pyynnön, Hesburger ei saa enää käsitellä Asiakkaan henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakisääteistä syytä. Käsittelyn rajoittaminen voi rajoittaa Asiakkaan mahdollisuuksia käyttää Bonusklubin palveluja tai estää palvelujen käytön. 

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltäytyä kaikesta Bonusklubiin liittyvästä suoramarkkinoinnista, myös suoramarkkinointia varten tehtävästä profiloinnista. Asiakas voi muuttaa suoramarkkinointiasetuksia kirjautumalla sisään Bonusklubiin verkkosivustolla tai Hesburger-sovelluksessa. Myös kaikissa Bonusklubin markkinointisähköposteissa annetaan mahdollisuus markkinointiviestinnän perumiseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa Asiakas voi siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus

Jos uskot, että yksityisyyttäsi on loukattu, voit tehdä valituksen viranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa oleskelet. Tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomaisista on seuraavalla sivustolla:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080

Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä?

Burger-In Oy
Y-tunnus: 2031967-6
Linnankatu 34
20100 Turku
bonusklubi@hesburger.fi