HESBURGERIN BONUSKLUBI: TIETOSUOJASELOSTE

Burger-In Oy (jäljempänä ”Hesburger”) kerää Bonusklubin jäsenten (jäljempänä ”sinä” tai ”Asiakas”) henkilötietoja. Hesburger on sitoutunut käsittelemään tietoja henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Hesburger kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Ilmoitamme tietosuojaselosteella, mikäli sitä on päivitetty. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tällä sivulla esitetään kulloinkin ajantasainen versio selosteessa.

Mihin tarvitsemme tietojasi?

Hesburgerin Bonusklubi-rekisterin asiakastietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • Bonusklubiin liittyvien palveluiden tarjoaminen, kehittäminen ja seuranta
 • Asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoito
 • Bonushyvitysten ja Bonusklubin kanta-asiakkuustasojen määrittely ja kohdentaminen
 • Hesburger-sovelluksen tarjoaminen käyttöön rekisteröityneille käyttäjille sekä sovelluksen kehittäminen
 • Hesburger-sovelluksessa tehtyjen ennakkotilausten ja ostojen hallinnointi sekä maksutapahtumien toteuttaminen
 • Asiakkuuksien analysointi, ryhmittely ja kehittäminen

Markkinointi

Sinulle voidaan lähettää tarjouksia tai tietoja uusista tuotteista ja palveluista, joita Hesburger ja Hesburger-ketjuun kuuluvat ravintolat tarjoavat. Tarjoukset lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, puhelinnumeroon tai kotiosoitteeseen, tai ne lähetetään Hesburger-sovelluksen ilmoituksina tai muissa digitaalisissa kanavissa. Saat tarjouksia ja tietoja uusista tuotteista ja palveluista vain siinä tapauksessa, että olet antanut suostumuksen tietojesi käyttöön tällaiseen tarkoitukseen.

Pyrimme toimittamaan sinulle mahdollisimman mielenkiintoista markkinointia kohdentamalla mainoksia. Teemme valinnan automaattisesti arvioimalla esim. aiempia tapahtumatietojasi ja yhtä tai useampaa demografista tekijää (esimerkiksi ikä tai kotikunta).

Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä sellaista tietosuoja-asetuksen mukaista automaattista päätöksentekoa tai profilointia, jolla olisi Asiakkaalle oikeusvaikutuksia.

Tietojen käsittelyperusteet

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on käsittelyn tarkoituksesta ja henkilötiedosta riippuen:

 • Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
 • Asiakkaan suostumus

Mistä tietoja saadaan?

Hesburger kerää tietoja suoraan Asiakkaalta, kun Asiakas hakee Bonusklubijäsenyyttä tai Bonusklubin jäsenenä päivittää tietojaan Hesburgerin verkkosivuston Bonusklubi-osiossa tai Hesburger-sovelluksessa.

Hesburger saa tietoa Bonuskortin käytöstä ja Asiakkaan ostoista Hesburger-ravintoloiden kassajärjestelmistä ja Hesburger-sovelluksesta.

Hesburger saa samaan konserniin tai samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvilta yrityksiltä tai franchise-yrittäjiltä tiedon henkilön työskentelemisestä Hesburger-ketjussa henkilökuntaetujen tarjoamiseksi.

Minkälaisia tietoja käsitellään?

Asiakkaan henkilötiedot ja yhteystiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, kunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäpäivä, Bonusklubin jäsennumero, tiedot Bonustiliin yhdistetystä rinnakkaisjäsenyydestä sekä alaikäisen Bonusklubin jäsen vanhemman tai huoltajan nimi ja sähköpostiosoite. Rekisterissä säilytetään tiedot suostumuksesta, jolla huoltaja on hyväksynyt alaikäisen henkilötietojen käsittelyn. Huoltajan suostumus kysytään alle 15-vuotiaiden osalta.

Rekisteriin tallennetaan Hesburger-verkkosivustolla rekisteröityneiden asiakkaiden käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterissä säilytetään tiedot mahdollisesta suostumuksesta, jolla Asiakas on hyväksynyt suoramarkkinoinnin sähköpostin, postin tai matkapuhelimen välityksellä. Henkilökuntaetujen tarjoamiseksi rekisteriin tallentuu tieto, mikäli Asiakas on Hesburger -ketjun henkilökuntaa.  

Asiointitiedot

Rekisteriin tallennetaan Asiakkaan bonukseen oikeuttavien ostosten ostotapahtumatiedot, kertynyt käyttämätön bonus, Bonusklubin kanta-asiakkuustaso ja ajankohta, jolloin taso on saavutettu.

Hesburger-sovellukseen liittyvät tiedot

Rekisteriin tallennetaan tiedot Hesburger-sovellukseen rekisteröitymisestä sekä sovelluksen käyttöön liittyviä tietoja (esim. sovellukseen rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika, maksukortin lisäämis- ja poistamisaika, Asiakkaan puhelimesta saadut laitetiedot, laitetunnus ja IP-osoite). Suurin osa sovelluksen käyttöön liittyvistä tiedoista tallennetaan vain väliaikaisesti. 

Asiakas hyväksyy, että joidenkin sovelluksen sisältöjen käyttö edellyttää asiakkaan sijaintitietojen käsittelyä. Hesburger voi käsitellä Asiakkaan sijaintitietoja palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa. Käytön jälkeen sijaintitiedot hävitetään eikä niitä myöskään luovuteta kolmansille osapuolille. Sijaintitietojen käytön voi kytkeä päälle ja pois.

Sovelluksessa lähetettävän lahjakortin, HeseLahjan, osalta rekisteröidään lisäksi lahjan vastaanottajan puhelinnumero ja mahdollinen lahjakortin taustakuvaksi tallennettu kuvamateriaali.

Kuka saa haltuunsa tai voi tarkastella Asiakkaan tietoja?

Henkilötietoja siirretään seuraaville osapuolille, jos se on tarpeen Hesburgerin palvelun tarjoamiseksi:

1) Osapuolet, jotka kuuluvat samaan konserniin Hesburgerin kanssa:

 • AS Hesburgerille, RigaBurger SIA:lle ja Hes-Pro Vilniukselle luovutetaan tietoja markkinointia varten. Nämä yritykset vastaavat Hesburgerin maakohtaisesta markkinoinnista Baltian maissa.
 • Salmela-Yhtiöt Oy:lle luovutetaan tietoja Bonusklubin teknistä ylläpitoa ja hallinnollisia palveluita varten, mukaan luettuna Hesburger-sovelluksen ylläpito ja kehittäminen.
 • AS Hesburgerille luovutetaan tietoja Bonusklubin ylläpitoa ja hallinnollisia palveluita varten.
 • Hesburger-ravintolayrityksille (franchise-yritykset) luovutetaan tietoja Bonusklubin toiminnan ylläpitämiseksi, kuten bonusostojen mahdollistamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja asiakaspalautteeseen vastaamiseksi.

2) Ulkopuoliset osapuolet

 • Tietoja luovutetaan IT-palveluja tarjoaville yrityksille
 • Tietoja luovutetaan yrityksille, jotka tarjoavat markkinointipalveluja, esimerkiksi järjestävät asiakkaille kohdennettuja sähköposti- tai verkkomarkkinointikampanjoita
 • Hesburger-ravintolayrityksille, jotka eivät kuulu Hesburgerin konserniyhtiöihin, luovutetaan tietoja Bonusklubin toiminnan ylläpitämiseksi, kuten Bonusostojen mahdollistamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja asiakaspalautteeseen vastaamiseksi.
 • Stripe Payments Europe Limited, Irlanti, käsittelee Asiakkaan luottokorttitietoja Hesburger-sovelluksessa tehtyjen maksutapahtumien hallinnointia varten. Tarkempia tietoja Stripen käsittelemien tietojen tietosuojasta on Stripen tietosuojakäytännössä (Stripe Privacy Policy: stripe.com/fi/privacy).
 • Tietoja luovutetaan lainvalvontaviranomaisille ja muille viranomaisille paikalliseen lainsäädäntöön perustuvien tietopyyntöjen perusteella.
 • Tietoja luovutetaan vakuutusyhtiölle vahingonkorvausvaatimusten käsittelyä varten.

Hesburger-ravintolayritysten täydelliset nimet ja yhteystiedot esitetään Hesburgerin verkkosivustolla.

Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja siirtojen suojatoimet

Hesburger käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä tietoja käsitellään myös Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. 

Tietoturva

Hesburgerin käytössä on teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla henkilötietoja suojellaan luvattomalta käytöltä, siirrolta, poistamiselta tai muulta käsittelyltä, joka voi vaarantaa tietosuojan. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

Kuinka pitkään tietoja säilytetään

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista. Tietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin Asiakas kuuluu Bonusklubiin. Tiedot poistetaan yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakkaan Bonusklubijäsenyys päättyy, lukuun ottamatta tietoja, joita Hesburgerin tulee säilyttää pidempään lakiin perustuvista syistä.

Jos bonustiliä ei ole käytetty kahteen vuoteen, Asiakkaan jäsenyys lopetetaan ja jäsenyyteen liittyvät henkilötiedot poistetaan, lukuun ottamatta tietoja, joita Hesburgerin tulee säilyttää pidempään lakiin perustuvista syistä.

HeseLahjan osalta lahjan vastaanottajan puhelinnumero poistetaan mikäli lahjan vastaanottaja ei kuulu eikä liity Bonusklubiin, mikä on HeseLahjan lunastamisen edellytys.

Yhteisrekisterinpitäjyys Facebookin kanssa

Kun Hesburger ylläpitää yhteisösivuja Facebookissa, Hesburger ja Facebook Ireland Limited ovat yhteisrekisterinpitäjiä Hesburgerin sivujen kävijätietojen osalta. Facebook käsittelee käyttäjiensä henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti: www.facebook.com/privacy/. Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta sekä tietoturvan että rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta palveluissaan. Hesburger käsittelee tietoja oikeutetun edun perusteella.

Hesburger saa Facebookilta tietoonsa yksittäisen rekisteröidyn Facebookissa julkiseksi määritetyt tiedot kuten tiedot käyttäjänimestä ja profiilikuvasta. Käsittelemme tietoja ainoastaan omiin tarkoituksiimme, kuten kertoaksemme uusista tuotteista ja palveluista, markkinointiin, asiakaspalautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen Facebookilta sekä mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen.

Asiakkaan oikeudet

Asiakas voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla Hesburgeriin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa Bonusklubin rekisteristä. Asiakas voi tarkastaa tietonsa kirjautumalla sisään Bonusklubiin verkkosivustolla tai Hesburger-sovelluksessa. 

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista. Asiakas voi korjata virheellisiä tietoja Bonusklubin verkkosivustolla tai Hesburger-sovelluksessa. Jos virheellistä tietoa ei voi korjata verkkosivustolla tai sovelluksessa, Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Hesburgeriin.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan Bonusklubin rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Kaikkia tietoja ei voida poistaa, jos Asiakas haluaa edelleen pysyä Bonusklubin jäsenenä. Asiakkaan pyynnöstä Hesburger pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakisääteinen syy.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun Asiakas on esittänyt pyynnön, Hesburger ei saa enää käsitellä Asiakkaan henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakisääteistä syytä. Käsittelyn rajoittaminen voi rajoittaa Asiakkaan mahdollisuuksia käyttää Bonusklubin palveluja tai estää palvelujen käytön. 

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltäytyä kaikesta Bonusklubiin liittyvästä suoramarkkinoinnista, myös suoramarkkinointia varten tehtävästä profiloinnista. Asiakas voi muuttaa suoramarkkinointiasetuksia kirjautumalla sisään Bonusklubiin verkkosivustolla tai Hesburger-sovelluksessa. Myös kaikissa Bonusklubin markkinointisähköposteissa annetaan mahdollisuus markkinointiviestinnän perumiseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa Asiakas voi siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus

Jos uskot, että yksityisyyttäsi on loukattu, voit tehdä valituksen viranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa oleskelet. Tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomaisista on seuraavalla sivustolla:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080

Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä?

Burger-In Oy
Y-tunnus: 2031967-6
Linnankatu 34
20100 Turku
bonusklubi@hesburger.fi

Päivitysversio 07.07.2022