Bonusklubin ja bonustilin säännöt

1. Yleistä

Hesburgerin kanta-asiakasjärjestelmä on nimeltään Bonusklubi (jäljempänä ”Bonusklubi”) ja kanta-asiakkaat ovat Bonusklubiin liittyneitä yksityishenkilöitä (jäljempänä ”asiakas”, ”Bonusklubin jäsen”)

Bonusklubin ylläpidosta ja kehityksestä vastaa Burger-In Oy:n lukuun Megavest Oy (jäljempänä ”Hesburger”), y-tunnus 0956023-1, osoite Linnankatu 34, 20100 Turku.

Bonusklubijäsenyys edellyttää näiden bonusklubisääntöjen hyväksymistä.

2. Bonusklubi

2.1 Liittyminen Bonusklubiin

Yksityishenkilö voi liittyä Bonusklubin jäseneksi hakemalla jäsenyyttä joko Hesburgerin verkkosivujen tai Hesburger-sovelluksen kautta. Hesburger-sovellus on mobiilisovellus, jonka kautta asiakas voi hallita omaa Bonusklubijäsenyyttään ja saada helposti tietoa Hesburger-tuotteista ja -ravintoloista, hyödyntää Bonusklubi-tarjouksia sekä tehdä ostoksia tai ennakkotilauksia Hesburger-ravintoloissa (jäljempänä ”Hesburger-sovellus”).  Hesburger-sovelluksen käyttö edellyttää erillisten Hesburger-sovellukseen liittyvien käyttöehtojen hyväksymistä.  

Bonusklubijäsenyys edellyttää, että asiakas antaa hakuvaiheessa kaikki pyydetyt perustiedot verkkosivuilla tai Hesburger-sovelluksessa. Asiakas vastaa siitä, että häntä koskevat Bonusklubin tiedot ovat oikein, ajantasaiset ja täsmälliset. Tarvittaessa asiakas päivittää muuttuneet tiedot.

Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan suostumuksen liittyäkseen Bonusklubiin. Huoltajan suostumus vahvistetaan sähköpostilla. Hesburgerilla on oikeus asettaa Bonusklubijäsenyyden myöntämiseen liittyviä, erikseen ilmoitettavia ehtoja. Hesburgerilla on oikeus hylätä asiakkaan Bonusklubihakemus perustetta ilmoittamatta.

2.2 Bonusklubilainen ja bonuskortti

Asiakkaalla on Bonusklubin jäsenenä bonustili, jolle asiakas voi kerryttää bonusta ostoksistaan Hesburger-ravintoloissa tai vaihtoehtoisesti ladata lisäsaldoa kuten jäljempänä tarkemmin kuvataan (jäljempänä ”Bonustili”). Bonustilin saldoa voi käyttää maksuvälineenä Hesburger-ravintoloissa.  Asiakkaalla on henkilökohtainen, Bonustiliin liitännäinen bonuskortti, joka voi olla joko fyysinen kanta-asiakaskortti tai vaihtoehtoisesti mobiilikanta-asiakaskortti Hesburger-sovelluksessa (jäljempänä ”Bonuskortti”). Fyysinen kanta-asiakaskortti toimitetaan vain asiakkaan kotiosoitteeseen Suomessa.

Asiakas saa bonuksen Hesburger-ravintolasta esittämällä Bonuskortin tilauksen yhteydessä. Bonusta on mahdollista saada niistä Hesburger-ravintoloista Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa, joissa bonusjärjestelmä on käytössä. Yhtä ostosta kohden voidaan käyttää vain yhtä Bonuskorttia tai muuta kanta-asiakaskorttia. Asiakkaan tulee esimerkiksi valita haluaako hän käyttää S-ryhmän kanta-asiakaskorttia vai Bonuskorttia asioidessaan S-ryhmän Hesburger-ravintoloissa.

Huom. Jos Bonustiliä ei käytetä kahteen vuoteen, Bonustili päättyy ja bonus häviää korvauksetta.

2.3 Rinnakkaisjäsenyys ja rinnakkaiskortti

Jokaista bonusklubijäsenyyttä kohden voidaan myöntää yksi rinnakkaisjäsenyys. Kumpikin jäsenyys on yhteydessä samaan Bonustiliin. Bonusklubin jäsen voi hakea kanssaan samassa taloudessa asuvalle henkilölle rinnakkaisjäsenyyttä Hesburgerin verkkosivujen kautta täyttämällä rinnakkaisjäsenhakemuksen. Henkilön, jolle rinnakkaisjäsenyyttä haetaan, on vahvistettava sähköpostitse liittyminen Bonusklubiin sekä Bonusklubisääntöjen hyväksyminen. Rinnakkaisjäsenen fyysinen kanta-asiakaskortti postitetaan rinnakkaisjäsenyyttä hakeneen Bonusklubin jäsenen postiosoitteeseen.

Sekä Bonusklubin jäsenellä että rinnakkaisjäsenellä on samankaltaiset oikeudet käyttää Bonustiliä kuten oikeus maksaa ostoksensa Bonustililtä Hesburger-ravintolassa. Bonusklubin jäsenellä on kuitenkin yksipuolisesti oikeus päättää rinnakkaisjäsenyys tai päättää Bonusklubijäsenyys ilman rinnakkaisjäsenen suostumusta. Bonusklubin jäsenen päättäessä bonusklubijäsenyytensä myös rinnakkaisjäsenen bonusklubijäsenyys päättyy.

3. Henkilötietojen käsittely

Hesburger huolehtii asianmukaisesti Bonusklubin jäsenhakemusten ja jäsentietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin Hesburgerin tietosuojaselosteessa osoitteessa www.hesburger.fi/bonusklubi/tietosuojaseloste.  

4. Bonusostot ja bonuksen kertyminen

Bonusklubin jäsen on oikeutettu saamaan bonuksen ruokatuoteostoista bonusjärjestelmään kuuluvissa Hesburger-ravintoloissa, mukaan lukien tarjoukset ja ostokset, joihin bonusklubin jäsen käyttää aiemmin kertyneitä bonuksia (jäljempänä ”Bonusosto”). Bonusta ei kerry edellä mainittujen lisäksi muita tuotteita koskevista ostoista, kuten esimerkiksi lasten leluista, tupakkatuotteista tai lahjakorteista. Bonusostoja ei voi rekisteröidä jälkikäteen, jos asiakas ei ole esittänyt Bonuskorttia asiointinsa yhteydessä.

Bonusta kertyy Bonusostojen lisäksi myös erikseen määritellyiltä yhteistyökumppaneilta. Bonuksen kertymisen edellytyksenä on, että Hesburgerin Bonusklubiin kuuluminen on ilmoitettu yhteistyökumppanille kunkin kumppanin kanssa erikseen sovitulla tavalla. Yhteistyökumppanien osalta bonuksen kertymisessä noudatetaan yhteistyökumppanikohtaisia, kulloinkin voimassaolevia bonuksen kertymisehtoja. Ehdot esitellään Hesburgerin Bonusklubin verkkosivuilla osoitteessa www.hesburger.fi/bonusklubi.

Hesburgerin Bonusostoihin perustuva bonus määräytyy alla mainittujen perusteiden mukaisesti. Bonukset näkyvät euromääräisenä summana asiakkaan Bonustilillä.Bonusta kertyy asiakkaan kalenterikuukauden Bonusostojen ostokertymän perusteella seuraavasti:

1. Kalenterikuukauden Bonusostojen ostokertymä 8,00–34,99 €: bonus 2 % Bonusostojen kokonaismäärästä
2. Kalenterikuukaudessa Bonusostojen ostokertymä 35,00–84,99 €: bonus 3,5 % Bonusostojen kokonaismäärästä
3. Kalenterikuukaudessa Bonusostojen ostokertymä vähintään 85,00 €: bonus 5 % Bonusostojen kokonaismäärästä

Kun Bonusklubin jäsen ylittää Bonusostojen ostokertymän euromääräisen alarajan kesken kalenterikuukauden, lasketaan bonuskertymä korkeamman bonuskertymäprosentin mukaisesti takautuvasti kalenterikuukauden alusta. Tämä bonuskertymä tilitetään asiakkaan Bonustilille seuraavan Bonusostoon perustuvan bonustilityksen yhteydessä. Yhteistyökumppaneiden tuote- ja palveluostoista kertyvä bonus ei kerrytä Bonusostojen kuukausittaista ostokertymää. Yhteistyökumppaneiden tuote- ja palveluostoista kertyvät bonukset lisätään muihin asiakkaan saamiin käyttämättömiin bonuksiin. Yhteistyökumppanien kautta kertyvän bonuksen laskentatapa on kerrottu erikseen kunkin yhteistyökumppanin bonuksenkertymisehtojen yhteydessä osoitteessa www.hesburger.fi/bonusklubi.

5. Lisäsaldon lataaminen Bonustilille

Bonusklubin jäsen voi halutessaan ladata Bonustililleen lisäsaldoa joko omilla verkkopankkitunnuksillaan Hesburgerin verkkosivujen kautta tai lataamalla saldolisäyksen Bonustililleen ravintolassa. Saldoa voi käyttää näissä säännöissä kuvattujen bonuksenkäyttötapojen mukaisesti.

6. Bonuksen käyttäminen

Hesburger saa päivittäin tiedot asiakkaille kertyneistä ja asiakkaiden käyttämistä bonuksista Hesburger-ravintoloista Hesburgerin ylläpitämän tietojärjestelmän avulla. Yhteistyökumppaneilta kertyvä bonustieto toimitetaan yhteistyökumppanikohtaisesti erikseen sovitulla tavalla. Liittämällä yhteistyökumppanin Bonustiliinsä asiakas hyväksyy, että yhteistyökumppani toimittaa bonuksen tilittämiseen tarvittavaa tietoa (esim. laskutustietoa) Hesburgerille.

Bonusklubin jäsen voi käyttää Bonustililleen kertyneen bonuksen kaikissa bonusjärjestelmän käyttöön ottaneissa Hesburger-ravintoloissa. Hesburger määrittelee, minkä ostosten tai palveluiden maksamiseen kertynyttä bonusta voi kulloinkin käyttää. Kuukausittaiseen Bonusostojen ostokertymään perustuva bonus pyritään laskemaan päivittäin ja siitä kertynyt bonus voidaan käyttää aikaisintaan bonukseen oikeuttavaa ostotapahtumapäivää seuraavana päivänä.

Bonusta ei voi nostaa rahana.

7. Kanta-asiakasjärjestelmän tasot

Bonusklubin kanta-asiakkuustasot ovat Hopea-, Kulta- ja Platina-taso. Bonusklubin jäsen on automaattisesti Hopea-tasolla liittyessään Bonusklubiin. Bonusklubin jäsen voi siirtyä Kulta- ja edelleen Platina-tasolle, kun Bonusklubin jäsenen kalenterikuukauden Bonusostot ylittävät seuraavalle kanta-asiakkuustasolle oikeuttavan ostorajan. Tasojen ostorajat määräytyvät seuraavasti:

Hopea-taso:
Perustaso
Kulta-taso:
Bonusostot ylittävät 90 euroa kahden perättäisen kalenterikuukauden aikana
Platina-taso: Bonusostot ylittävät 180 euroa kahden perättäisen kalenterikuukauden aikana

Hopea-, Kulta- ja Platina-taso oikeuttavat Bonusklubin jäsenen Hesburgerin kulloinkin määrittelemiin kanta-asiakasetuihin, mikäli samalla kertaa maksettavien Bonusostojen summa ylittää Hesburgerin kulloinkin määrittelemän euromääräisen ostorajan. Hesburger haluaa palkita kanta-asiakkaitaan siten, että Kulta- ja Platina-taso oikeuttavat parempiin kanta-asiakasetuihin. Kulloinkin voimassaoleviin kanta-asiakasetuihin voi tutustua Hesburgerin verkkosivuilla sekä Hesburger-sovelluksessa. Kanta-asiakasetuun oikeutettu asiakas voi ilmoittaa edun käytöstä joko tilauksen yhteydessä Hesburger-sovelluksessa tai asioinnin yhteydessä Hesburger-ravintolassa.

Bonusklubin kanta-asiakkuustaso tarkistetaan kunkin kuukauden 1. päivänä. Muuttunut tasotieto päivittyy automaattisesti asiakkaan Bonustilitietoihin kunkin kuukauden 2. päivänä. Mikäli tarkistuspäivää välittömästi edeltäneen kahden kalenterikuukauden Bonusostojen määrä oikeuttaa asiakkaalla jo olevaan kanta-asiakkuustasoon (jäljempänä ”Saavutettu taso”) tai sitä ylempään tasoon (jäljempänä ”Korotettu taso”), kanta-asiakkuustaso säilyy Saavutetulla tasolla tai nousee Bonusostojen oikeuttamalle Korotetulle tasolle. Saavutettu tai Korotettu taso on voimassa 12 kuukautta siitä tarkistushetkestä lähtien, joka oikeutti Saavutetun tason säilyttämiseen tai Korotettuun tasoon. Mikäli tarkistuspäivää välittömästi edeltäneen kahden kalenterikuukauden Bonusostojen määrä oikeuttaa vain Saavutettua tasoa alempaan kanta-asiakkuustasoon (jäljempänä ”Alempi taso”), on Alempi taso voimassa 12 kuukautta sen perusteena olleesta tarkistushetkestä lähtien ja se otetaan käyttöön, mikäli sen voimassaoloaikaa on jäljellä asiakkaan ylemmän tason voimassaoloajan päättymishetkellä.  Kanta-asiakkuustaso palautuu Hopea-tasolle Kulta- tai Platina-tason voimassaoloajan päätyttyä, ellei edellä sanotusta muuta johdu.  Tasomuutokset eivät edellytä asiakkaalta erillisiä toimenpiteitä. 

8. Bonustilin tilitiedot

Bonusklubin jäsen voi seurata Bonustilinsä saldoa sekä kanta-asiakastasoaan Hesburger-sovelluksessa sekä Bonusklubin verkkopalvelussa Hesburgerin verkkosivuilla. Asiakas voi lisäksi halutessaan saada Hesburger-ravintolasta tietoa Bonustililleen edelliseen päivään mennessä kertyneestä käyttämättömästä bonusmäärästä.

 9. Asiakkaan ja Hesburgerin vastuut

Bonusjäsenyys ja Bonuskortti ovat henkilökohtaisia. Hesburger ei vastaa Bonuskortin katoamisesta tai kortin, Hesburger-sovelluksen tai Bonustilin väärinkäytöstä asiakkaalle tai ulkopuoliselle aiheutuneesta vahingosta tai haitasta, jollei pakottavasta lainsäädännöstä johdu muuta. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Hesburgerille välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee Bonustiliään käytettävän väärin. Hesburgerilla on kuitenkin aina oikeus tarkastaa Bonuskortin haltijan henkilöllisyys väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Mikäli Bonuskortin haltija ei kysyttäessä voi osoittaa henkilöllisyyttään henkilöllisyystodistuksella, ei Bonustilillä olevia bonuksia voi käyttää ostosten maksamiseen eikä Bonuskortilla voi saada siihen kuuluvia etuja kuten ilmaistuotteita. Väärinkäytöstä epäiltäessä Hesburgerilla on oikeus päättää asiakkaan bonusklubijäsenyys ja estää Hesburger-sovelluksen käyttö. Mikäli väärinkäytös johtuu Bonusklubin jäsenestä, Bonustilille kertynyttä tai talletettua saldoa ei palauteta, vaan saldo mitätöityy.

Hesburger ei vastaa tietoliikennehäiriöiden tai muiden seikkojen aiheuttamista viivästyksistä. Hesburger ei myöskään vastaa bonusjärjestelmästä tai sen käytöstä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista tai viivästyksistä.

Bonusklubin jäsen vastaa Hesburger-sovelluksen ja verkkopalvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja niiden katoamisesta, väärinkäytöstä yms. aiheutuvista vahingoista.

10. Muutokset

Hesburgerilla on oikeus yksipuolisesti ja Bonusklubin jäsentä sitovasti muuttaa näitä Bonusklubisääntöjä mukaan lukien bonuksen kertymisen perusteet ja määrät. Hesburgerilla on muutoinkin oikeus Bonusklubin jäsentä sitovasti kehittää bonusjärjestelmää ja muuttaa siihen kuuluvia toimintoja ja palveluja. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu internetissä. Muutoksista ei informoida asiakkaita henkilökohtaisesti.

11. Irtisanominen

Bonusklubin jäsenellä on oikeus milloin tahansa lopettaa bonusklubijäsenyytensä kirjallisella ilmoituksella Hesburgerille. Ilmoitus tulee osoittaa Hesburgerille kohdassa 13. mainituilla yhteystiedoilla. Bonusklubijäsenyyden päättyessä päättyvät myös asiakkaan Bonustili ja bonusklubijäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Bonuskortti mitätöityy, Bonuksen kertyminen Bonustilille päättyy ja Bonustilin saldo poistuu, kun Hesburger on käsitellyt irtisanomisilmoituksen. Bonusklubin jäsenen tulee huomioida, että Bonustilille kertynyttä bonussaldoa tai talletettua saldoa ei palauteta. Mahdollinen rinnakkaisjäsenyys päättyy bonusklubijäsenyyden päättyessä.

Hesburger varaa itselleen oikeuden lopettaa milloin tahansa Bonusjärjestelmän ylläpito.

12. Lainvalinta ja riidanratkaisu

Näihin ehtoihin ja Bonuskorttia koskevaan Hesburgerin ja Bonusklubin jäsenen väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintanormeja.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

13. Yhteystiedot

Jos sinulla on Bonusklubia koskevia kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä Hesburgerin asiakaspalveluun:

Megavest Oy
Y-tunnus 0956023-1
Linnankatu 34
20100 Turku

Sähköposti: bonusklubi@hesburger.fi
Puhelin: 02-4808 9000 (arkisin 8-16)

Säännöt päivitetty 31.5.2016.

HeseBonus-ehdot liittyen DNA-matkapuhelinliittymiin

Ehdot koskevat ennen 21.10.2014 DNA-matkapuhelinliittymänsä HeseBonukseen liittäneitä kuluttaja-asiakkaita.

Hesburgerin bonusklubilainen, jolla on ollut DNA:n matkapuhelinliittymä, on 21.10.2014 saakka voinut liittää DNA-matkapuhelinliittymänsä HeseBonukseen. Seuraavat säännöt koskevat ennen 21.10.2014 DNA-matkapuhelinliittymänsä HeseBonukseen liittäneitä Hesburgerin bonusklubilaisia. 

HeseBonusta maksetaan Hesburgerin Bonusklubin nettiosioon rekisteröityneelle bonusklubilaiselle, jolla on DNA:n matkapuhelinliittymä. Bonusedun saadakseen klubilaisen tulee ilmoittaa DNA:lle liittymänumero, joka liitetään HeseBonukseen sekä tallettaa liittymänumero Hesburgerin kotisivuilla Bonusklubi-osiossa omien yhteystietojensa puhelinnumerokenttään. Ilmoittautuminen HeseBonukseen antaa DNA:lle luvan toimittaa liittymän laskutustiedot Hesburgerille HeseBonuksen maksamista varten. HeseBonukseen ovat voineet 21.10.2014 saakka liittyä vain kuluttaja-asiakkaat.

HeseBonusta maksetaan kaksi (2) prosenttia Hesburgerin tunnuksella varustettujen DNA-matkapuhelinliittymien laskutuksesta. HeseBonusta kerryttävät DNA-matkapuhelinliittymien kotimaan puhelinverkkoihin soitetut puhelut ja kotimaan matkapuhelinverkkoihin lähetetyt MMS- ja tekstiviestit.

HeseBonusta kertyy seuraavista ennen 21.10.2014 HeseBonukseen liitettyjen matkapuhelinliittymien liikennetuotteista:

• kotimaan matkapuhelut (DNA-, lanka- ja muihin matkaviestinliittymiin) 
• kotimaan lähetetyt MMS- ja tekstiviestit (DNA- ja muihin matkaviestinsuuntiin) 
• DNA Nettikaista-, Matkapaketti- ja Matkanettituotteet sekä perustiedonsiirtoliittymän kuukausimaksut 
• HeseBonukseen eivät oikeuta puhelut palvelunumeroihin, mm. kotimaan yritysnumeroihin (010-, 020-, 030-suunnat) eivätkä palvelutekstiviestit (5/6-numeroiset, ilman operaattoritunnusta olevat numerot ja MMS-palveluviestit) 
• HeseBonusta ei kerry DNA Kimppa -kuukausimaksuista, DNA Äly -puheliittymistä, DNA Älypakettiliittymistä, DNA Rajaton, DNA Veppi -liittymistä, Prepaid-liittymistä eikä kiinteän verkon numerointia hyödyntävistä ns. kiinteistä matkapuhelinliittymistä (ts. matkapuhelinverkoissa toimivista kodin puhelinliittymätyypeistä).

HeseBonus tilitetään Hesburgerin Bonusklubiin kuuluvan jäsenen Bonuskortille kerran kuukaudessa siten, että asiakkaan edellisen kuukauden maksamien laskujen HeseBonus-kertymä toimitetaan Hesburgerille seuraavassa kuussa, jolloin Hesburger tilittää HeseBonukseen oikeuttavan summan asiakkaan bonustilille. Näin esim. asiakkaan tammikuussa maksaman DNA:n matkapuhelinlaskun mukainen HeseBonus tilitetään asiakkaan bonustilille helmikuun loppuun mennessä.

Matkapuhelinnumero, jonka laskutuksesta HeseBonus tilitetään, tulee löytyä sekä Hesburgerin että DNA:n asiakasrekisteristä. Jos asiakkaan matkapuhelinnumeroa ei löydy Hesburgerin Bonusklubin rekisteröintisivulta, asiakkaalle lähetetään matkapuhelinnumeron rekisteröimisestä kaksi muistutustekstiviestiä matkapuhelimeen. Mikäli asiakas ei kahden muistutustekstiviestin jälkeen käy rekisteröimässä Bonusklubin jäsenyyttä Hesburgerin kotisivujen Bonusklubi-osiossa, hänen laskutushistoriansa poistetaan Hesburgerin ja DNA:n järjestelmistä, eikä poistettu laskutushistoria myöhemmin enää kerrytä bonusta.

Bonuksen kertymisen edellytyksenä on, että matkapuhelinlasku on maksettu kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä ja liittymää ei ole irtisanottu ennen HeseBonuksen laskentahetkeä.

HeseBonukseen liitetyllä liittymällä ei voi olla yhtäaikaisesti toista vastaavan tyyppistä etua.