BONUSKLUBISÄÄNNÖT

BONUSKLUBI SUOMI, VIRO, LATVIA JA LIETTUA

1. Yleistä

Hesburgerin kanta-asiakasjärjestelmä on nimeltään Bonusklubi (jäljempänä ”Bonusklubi”) ja sen kanta-asiakkaat ovat yksityishenkilöitä (jäljempänä ”Asiakas”, ”Bonusklubin jäsen”), jotka ovat liittyneet Bonusklubiin omassa asuinmaassaan. Jäsenyys määräytyy Asiakkaan asuinpaikan mukaan. Bonusklubi on käytössä Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Mikäli Asiakas ei asu edellä mainituissa maissa, tulee Asiakkaasta automaattisesti Suomen Bonusklubin jäsen.

Bonusklubin ylläpidosta ja kehityksestä vastaa Burger-In Oy (jäljempänä ”Hesburger”), y-tunnus 2031967-6, osoite Linnankatu 34, 20100 Turku. Hesburger-tuotteiden myyjänä toimii se paikallinen ravintolayhtiö, jossa Asiakas tekee ostoksensa.

Bonusklubijäsenyys edellyttää näiden bonusklubisääntöjen hyväksymistä.

2. Bonusklubi

2.1 Liittyminen Bonusklubiin

Yksityishenkilö voi liittyä Bonusklubin jäseneksi hakemalla jäsenyyttä joko Hesburgerin verkkosivujen tai Hesburger-sovelluksen kautta. Hesburger-sovellus on mobiilisovellus, jonka kautta Asiakas voi hallita omaa Bonusklubijäsenyyttään ja saada helposti tietoa Hesburger-tuotteista ja -ravintoloista, hyödyntää Bonusklubi-tarjouksia sekä tehdä ostoksia tai ennakkotilauksia Hesburger-ravintoloissa (jäljempänä ”Hesburger-sovellus”).  Hesburger-sovelluksen käyttö edellyttää erillisten Hesburger-sovellukseen liittyvien käyttöehtojen hyväksymistä.  

Bonusklubijäsenyys edellyttää, että Asiakas antaa hakuvaiheessa kaikki pyydetyt perustiedot verkkosivuilla tai Hesburger-sovelluksessa. Asiakas vastaa siitä, että häntä koskevat Bonusklubin tiedot ovat oikein, ajantasaiset ja täsmälliset. Tarvittaessa Asiakas päivittää muuttuneet tiedot Hesburgerin verkkosivuilla tai Hesburger-sovelluksessa.

Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan suostumuksen liittyäkseen Bonusklubiin Suomessa, Virossa ja Liettuassa. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan suostumuksen liittyäkseen Bonusklubiin Latviassa. Huoltajan suostumus vahvistetaan sähköpostilla.

Hesburgerilla on oikeus asettaa Bonusklubijäsenyyden myöntämiseen liittyviä, erikseen ilmoitettavia ehtoja. Hesburgerilla on oikeus hylätä Asiakkaan Bonusklubihakemus perustetta ilmoittamatta.

2.2 Bonusklubilainen ja bonuskortti

Asiakkaalla on Bonusklubin jäsenenä bonustili, jolle Asiakas voi kerryttää bonusta ostoksistaan Hesburger-ravintoloissa (jäljempänä ”Bonustili”). Bonustilin saldoa voi käyttää maksuvälineenä Hesburger-ravintoloissa.  Asiakkaalla on henkilökohtainen, Bonustiliin liitännäinen bonuskortti, joka voi olla joko fyysinen kanta-asiakaskortti tai vaihtoehtoisesti mobiilikanta-asiakaskortti Hesburger-sovelluksessa (jäljempänä ”Bonuskortti”). Fyysinen kanta-asiakaskortti toimitetaan vain asiakkaan kotiosoitteeseen Suomessa, Virossa, Latviassa tai Liettuassa.

Asiakas saa bonuksen Hesburger-ravintolasta esittämällä Bonuskortin tilauksen yhteydessä. Bonusta on mahdollista saada niistä Hesburger-ravintoloista Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa, joissa bonusjärjestelmä on käytössä.

Yhtä ostosta kohden voidaan käyttää vain yhtä Bonuskorttia tai muuta kanta-asiakaskorttia. Suomessa Asiakkaan tulee esimerkiksi valita haluaako hän käyttää S-ryhmän kanta-asiakaskorttia vai Bonuskorttia asioidessaan S-ryhmän Hesburger-ravintoloissa.

Huom. Jos Bonustiliä ei käytetä kahteen vuoteen, Bonustili päättyy ja bonus häviää korvauksetta.

2.3 Rinnakkaisjäsenyys ja rinnakkaiskortti

Jokaista bonusklubijäsenyyttä kohden voidaan myöntää yksi rinnakkaisjäsenyys. Kumpikin jäsenyys on yhteydessä samaan Bonustiliin. Bonusklubin jäsen voi hakea kanssaan samassa taloudessa asuvalle henkilölle rinnakkaisjäsenyyttä Hesburgerin verkkosivujen kautta täyttämällä rinnakkaisjäsenhakemuksen. Henkilön, jolle rinnakkaisjäsenyyttä haetaan, on vahvistettava sähköpostitse liittyminen Bonusklubiin sekä Bonusklubisääntöjen hyväksyminen. Rinnakkaisjäsenen fyysinen kanta-asiakaskortti postitetaan rinnakkaisjäsenen postiosoitteeseen.

Sekä Bonusklubin jäsenellä että rinnakkaisjäsenellä on samankaltaiset oikeudet käyttää Bonustiliä, kuten oikeus maksaa ostoksensa Bonustililtä Hesburger-ravintolassa. Bonusklubin jäsenellä on kuitenkin yksipuolisesti oikeus päättää rinnakkaisjäsenyys tai päättää Bonusklubijäsenyys ilman rinnakkaisjäsenen suostumusta. Bonusklubin jäsenen päättäessä bonusklubijäsenyytensä myös rinnakkaisjäsenen bonusklubijäsenyys päättyy.

3. Henkilötietojen käsittely

Hesburger huolehtii asianmukaisesti Bonusklubin jäsenhakemusten ja jäsentietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin Hesburgerin tietosuojaselosteessa, johon voi tutustua Hesburger-sovelluksessa ja Hesburgerin verkkosivuilla.

4. Bonusostot ja bonuksen kertyminen

Bonusklubin jäsen on oikeutettu saamaan bonuksen ruokatuoteostoista bonusjärjestelmään kuuluvissa Hesburger-ravintoloissa, mukaan lukien tarjoukset ja ostokset, joihin bonusklubin jäsen käyttää aiemmin kertyneitä bonuksia (jäljempänä ”Bonusosto”). Bonusta ei kerry edellä mainittujen lisäksi muita tuotteita koskevista ostoista, kuten esimerkiksi lasten leluista, tupakkatuotteista, alkoholista tai lahjakorteista. Bonusostoja ei voi rekisteröidä jälkikäteen, jos asiakas ei ole esittänyt Bonuskorttia asiointinsa yhteydessä.

Hesburgerin Bonusostoihin perustuva bonus määräytyy alla mainittujen perusteiden mukaisesti. Bonukset näkyvät euromääräisenä summana asiakkaan Bonustilillä.Bonusta kertyy asiakkaan kalenterikuukauden Bonusostojen ostokertymän perusteella seuraavasti:

Suomen Bonusklubin jäsenet:

1. Kalenterikuukauden Bonusostojen ostokertymä 8,00–34,99 €, à bonus 2 % Bonusostojen kokonaismäärästä
2. Kalenterikuukaudessa Bonusostojen ostokertymä 35,00–84,99 €, à bonus 3,5 % Bonusostojen kokonaismäärästä
3. Kalenterikuukaudessa Bonusostojen ostokertymä vähintään 85,00 €, à bonus 5 % Bonusostojen kokonaismäärästä

Viron, Latvian ja Liettuan Bonusklubin jäsenet:

1. Kalenterikuukauden Bonusostojen ostokertymä 8,00 - 29,99 €, à bonus 2 % Bonusostojen kokonaismäärästä
2. Kalenterikuukaudessa Bonusostojen ostokertymä 30,00 - 59,99 €, à bonus 3,5 % Bonusostojen kokonaismäärästä
3. Kalenterikuukaudessa Bonusostojen ostokertymä vähintään 60,00 €, à bonus 5 % Bonusostojen kokonaismäärästä

Kun Bonusklubin jäsen ylittää Bonusostojen ostokertymän euromääräisen alarajan kesken kalenterikuukauden, lasketaan bonuskertymä korkeamman bonuskertymäprosentin mukaisesti takautuvasti kalenterikuukauden alusta. Tämä bonuskertymä tilitetään asiakkaan Bonustilille seuraavan Bonusostoon perustuvan bonustilityksen yhteydessä.

5. Lisäsaldon lataaminen Bonustilille (Suomi)

Vain Suomen Bonusklubi: Bonusklubin jäsen voi halutessaan ladata Bonustililleen lisäsaldoa joko omilla verkkopankkitunnuksillaan Hesburgerin verkkosivujen kautta tai lataamalla saldolisäyksen Bonustililleen ravintolassa. Saldoa voi käyttää näissä säännöissä kuvattujen bonuksenkäyttötapojen mukaisesti.

6. Bonuksen käyttäminen

Hesburger saa päivittäin tiedot asiakkaille kertyneistä ja asiakkaiden käyttämistä bonuksista Hesburger-ravintoloista Hesburgerin ylläpitämän tietojärjestelmän avulla.

Bonusklubin jäsen voi käyttää Bonustililleen kertyneen bonuksen kaikissa bonusjärjestelmän käyttöön ottaneissa Hesburger-ravintoloissa. Hesburger määrittelee, minkä ostosten tai palveluiden maksamiseen kertynyttä bonusta voi kulloinkin käyttää. Kuukausittaiseen Bonusostojen ostokertymään perustuva bonus pyritään laskemaan päivittäin ja siitä kertynyt bonus voidaan käyttää aikaisintaan bonukseen oikeuttavaa ostotapahtumapäivää seuraavana päivänä.

Bonusta ei voi nostaa rahana.

7. Kanta-asiakasjärjestelmän tasot

Bonusklubin kanta-asiakkuustasot ovat Hopea-, Kulta- ja Platina-taso. Bonusklubin jäsen on automaattisesti Hopea-tasolla liittyessään Bonusklubiin. Bonusklubin jäsen voi siirtyä Kulta- ja edelleen Platina-tasolle, kun Bonusklubin jäsenen kalenterikuukauden Bonusostot ylittävät seuraavalle kanta-asiakkuustasolle oikeuttavan ostorajan. Tasojen ostorajat määräytyvät seuraavasti:

Hopea-taso: Perustaso
Kulta-taso:
Bonusostot ylittävät 90 euroa kahden perättäisen kalenterikuukauden aikana
Platina-taso: Bonusostot ylittävät 180 euroa kahden perättäisen kalenterikuukauden aikana

Hopea-, Kulta- ja Platina-taso oikeuttavat Bonusklubin jäsenen Hesburgerin kulloinkin määrittelemiin kanta-asiakasetuihin, mikäli samalla kertaa maksettavien Bonusostojen summa ylittää Hesburgerin kulloinkin määrittelemän euromääräisen ostorajan. Hesburger haluaa palkita kanta-asiakkaitaan siten, että Kulta- ja Platina-taso oikeuttavat parempiin kanta-asiakasetuihin. Kulloinkin voimassaoleviin kanta-asiakasetuihin voi tutustua Hesburgerin verkkosivuilla sekä Hesburger-sovelluksessa. Kanta-asiakasetuun oikeutettu asiakas voi ilmoittaa edun käytöstä joko tilauksen yhteydessä Hesburger-sovelluksessa tai asioinnin yhteydessä Hesburger-ravintolassa.

Bonusklubin kanta-asiakkuustaso tarkistetaan kunkin kuukauden 1. päivänä. Muuttunut tasotieto päivittyy automaattisesti asiakkaan Bonustilitietoihin kunkin kuukauden 2. päivänä. Mikäli tarkistuspäivää välittömästi edeltäneen kahden kalenterikuukauden Bonusostojen määrä oikeuttaa asiakkaalla jo olevaan kanta-asiakkuustasoon (jäljempänä ”Saavutettu taso”) tai sitä ylempään tasoon (jäljempänä” Korotettu taso”), kanta-asiakkuustaso säilyy Saavutetulla tasolla tai nousee Bonusostojen oikeuttamalle Korotetulle tasolle. Saavutettu tai Korotettu taso on voimassa 12 kuukautta siitä tarkistushetkestä lähtien, joka oikeutti Saavutetun tason säilyttämiseen tai Korotettuun tasoon. Mikäli tarkistuspäivää välittömästi edeltäneen kahden kalenterikuukauden Bonusostojen määrä oikeuttaa vain Saavutettua tasoa alempaan kanta-asiakkuustasoon (jäljempänä ”Alempi taso”), on Alempi taso voimassa 12 kuukautta sen perusteena olleesta tarkistushetkestä lähtien ja se otetaan käyttöön, mikäli sen voimassaoloaikaa on jäljellä asiakkaan ylemmän tason voimassaoloajan päättymishetkellä. Kanta-asiakkuustaso palautuu Hopea-tasolle Kulta- tai Platina-tason voimassaoloajan päätyttyä, ellei edellä sanotusta muuta johdu.  Tasomuutokset eivät edellytä asiakkaalta erillisiä toimenpiteitä.  

8. Bonustilin tilitiedot

Bonusklubin jäsen voi seurata Bonustilinsä saldoa sekä kanta-asiakastasoaan Hesburger-sovelluksessa sekä Bonusklubin verkkopalvelussa Hesburgerin verkkosivuilla. Asiakas voi lisäksi halutessaan saada Hesburger-ravintolasta tietoa Bonustililleen edelliseen päivään mennessä kertyneestä käyttämättömästä bonusmäärästä.

9. Asiakkaan ja Hesburgerin vastuut

Bonusjäsenyys ja Bonuskortti ovat henkilökohtaisia. Hesburger ei vastaa Bonuskortin katoamisesta tai kortin, Hesburger-sovelluksen tai Bonustilin väärinkäytöstä asiakkaalle tai ulkopuoliselle aiheutuneesta vahingosta (mukaan lukien kertyneen bonussaldon menetys) tai haitasta, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Hesburgerille välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee Bonustiliään käytettävän väärin. Hesburgerilla on kuitenkin aina oikeus tarkastaa Bonuskortin haltijan henkilöllisyys väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Mikäli Bonuskortin haltija ei kysyttäessä voi osoittaa henkilöllisyyttään henkilöllisyystodistuksella, ei Bonustilillä olevia bonuksia voi käyttää ostosten maksamiseen eikä Bonuskortilla voi saada siihen kuuluvia etuja kuten ilmaistuotteita. Väärinkäytöstä epäiltäessä Hesburgerilla on oikeus päättää asiakkaan bonusklubijäsenyys ja estää Hesburger-sovelluksen käyttö. Mikäli väärinkäytös johtuu Bonusklubin jäsenestä, Bonustilille kertynyttä tai talletettua saldoa ei palauteta, vaan saldo mitätöityy.

Hesburger ei vastaa tietoliikennehäiriöiden tai muiden seikkojen aiheuttamista viivästyksistä. Hesburger ei myöskään vastaa bonusjärjestelmästä tai sen käytöstä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä ylivoimaisesta esteestä johtuvista vahingoista tai viivästyksistä, ellei pakottavassa lainsäädännössä määrätä toisin.

Bonusklubin jäsen vastaa Hesburger-sovelluksen ja verkkopalvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja niiden katoamisesta, väärinkäytöstä yms. aiheutuvista vahingoista.

10. Muutokset

Hesburgerilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Bonusklubisääntöjä. Olennaisista sopimusmuutoksista ilmoitetaan asiakkaille kohtuullisessa ajassa etukäteen ennen muutosta joko Hesburger-sovelluksessa tai sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakas ei hyväksy olennaisia muutoksia bonusklubisäännöissä, hänen on irtisanottava bonusklubijäsenyytensä.

11. Irtisanominen

Bonusklubin jäsenellä on milloin tahansa oikeus lopettaa bonusklubijäsenyytensä kirjallisella ilmoituksella Hesburgerille. Ilmoitus tulee osoittaa Hesburgerille kohdassa 13. mainituilla yhteystiedoilla. Bonusklubijäsenyyden päättyessä päättyvät myös asiakkaan Bonustili ja bonusklubijäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Bonuskortti mitätöityy, Bonuksen kertyminen Bonustilille päättyy ja Bonustilin saldo poistuu, kun Hesburger on käsitellyt irtisanomisilmoituksen. Bonusklubin jäsenen tulee huomioida, että Bonustilille kertynyttä bonussaldoa tai talletettua saldoa ei palauteta. Mahdollinen rinnakkaisjäsenyys päättyy bonusklubijäsenyyden päättyessä.

Hesburger varaa itselleen oikeuden lopettaa milloin tahansa Bonusjärjestelmän ylläpito.

12. Lainvalinta ja riidanratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos asiakkaalla on kotipaikka EU-maassa, kyseisen maan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön määräykset ovat kuitenkin ensisijaisia näihin sääntöihin nähden.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan asiakkaan kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Asiakas voi saattaa riidan käsiteltäväksi myös Hesburgerin kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi asiakas voi saattaa riidan asuinmaansa kuluttajariitafoorumin käsiteltäväksi. Alla tiedot paikallisista foorumeista:

Suomi: Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 Helsinki, Suomi, www.kuluttajariita.fi

Viro: Consumer Disputes Committee of the Consumer Protection Board, Pronksi 12, 10117 Tallinn, Viro, www.tarbijakaitseamet.ee

Latvia: Latvia: Consumer Rights Protection Centre, Brivibas str. 55, Riga, LV-1010, Latvia, http://www.ptac.gov.lv/

Liettua: State Consumer Rights Protection Authority, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Liettua, www.vvtat.lt

Asiakas voi saattaa Hesburger-sovelluksen kautta tehtyjä ostoja koskevan riidan ratkaistavaksi Euroopan komission verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (Online Dispute Resolution Platform, http://ec.europa.eu/odr).

13. Yhteystiedot

Jos sinulla on Bonusklubia koskevia kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä paikalliseen Hesburgerin asiakaspalveluun:

Burger-In Oy
Y-tunnus 2031967-6
Linnankatu 34
20100 Turku, Suomi

Suomi: bonusklubi@hesburger.fi, +358 2 4808 9000
Viro: info@hesburger.ee, +372 5807 1936
Latvia: info@hesburger.lv, +371 6722 8005
Liettua: info@hesburger.lt, +370 6948 4413