Vastuullisuus

Hesburgerilla on tehty vastuullisia valintoja koko yrityksen elinkaaren ajan. Toiminnan kasvaessa myös valintojen vaikutukset ovat kasvaneet. Erityisesti ympäristöasioiden tärkeys on tiedostettu Hesburgerilla huomattavan varhaisessa vaiheessa. 

Hesburger haluaakin näyttää suuntaa pikaruoka-alalla vastuullisessa liiketoiminnassa.

Hesburgerin ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin vuonna 2012. Vuonna 2014 lukuja päivitettiin verkkoon, jossa niitä on myös ylläpidetty. 

Hesburger toteutti joulukuussa 2015 sidosryhmäkyselyn kartoittaakseen Hesburgerin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien odotuksia Hesburgerin vastuullisuudesta sekä vastuullisuusraportoinnista ja -viestinnästä. Kyselyn kautta haluttiin myös kuulla sidosryhmien ideoita vastuullisuuden kehittämiseen. Tuloksia hyödynnettiin Hesburgerin yritysvastuun olennaisten asioiden määrittelyssä. Sen varaan rakentuvat myös Hesburgerin vastuullisuusohjelma ja -raportointi. Kyselyyn vastasi yhteensä 610 henkilöä. Vuonna 2017 julkaisimme päivitetyn vastuullisuusohjelman.

Me Hesburgerilla välitämme aidosti toimintamme vaikutuksista. Vaikuttavia tuloksia syntyy vain sisällyttämällä vastuullinen ajattelutapa kaikkeen päivittäiseen tekemiseen koko yrityksessä. Viime kädessä vastuullinen liiketoiminta ei ole vaihtoehto, vaan yrityksen olemassaolon edellytys.

Lataa tästä Vastuullisuusraportti 2017

”Olemme halunneet kantaa vastuumme ja tehdä oikeita valintoja, koska meillä on siihen mahdollisuus."

Kari Salmela, Hesburgerin toimitusjohtaja