Vastuullisuus

Hesburgerilla on tehty vastuullisia valintoja koko yrityksen elinkaaren ajan. Toiminnan kasvaessa myös valintojen vaikutukset ovat kasvaneet. Erityisesti ympäristöasioiden tärkeys on tiedostettu meillä huomattavan varhaisessa vaiheessa. Vastuumme on suuri, sillä arviolta 40 prosenttia ihmisten kulutuksen ympäristövaikutuksista aiheutuu ruoasta. Hesburger haluaakin näyttää suuntaa pikaruoka-alalla vastuullisessa liiketoiminnassa.

Hesburger on sitoutunut omassa toiminnassaan noudattamaan seuraavia yritysvastuun periaatteita ja edellyttämään yritysvastuun toteutumista myös omilta yhteistyökumppaneiltaan.

 • Noudatamme kaikessa toiminnassamme paikallista lainsäädäntöä ja määräyksiä.
 • Kerromme toiminnastamme ja tuotteistamme avoimesti kaikille sidosryhmille.
 • Varmistamme tuotteidemme laadun ja turvallisuuden.
 • Pyrimme pienentämään toiminnastamme aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset ja tekemään positiivisia tekoja ympäristön puolesta.
 • Olemme luotettava työnantaja.
 • Emme anna tai vastaanota suoria tai epäsuoria lahjuksia tai muita etuja, joita voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona.
 • Suosimme pitkiä kumppanuussuhteita ja toimimme reilusti kaikkien yhteistyökumppanien kanssa.
 • Edellytämme, että hankintaketjussamme kunnioitetaan YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisia ihmisoikeuksia.
 • Kohtelemme eläimiä asianmukaisesti.
 • Noudatamme eettisiä toimintatapoja markkinoinnissamme.
 • Kohtelemme asiakkaitamme tasa-arvoisesti ja käymme heidän kanssaan avointa vuoropuhelua. 

Toteutimme joulukuussa 2015 sidosryhmäkyselyn kartoittaakseen Hesburgerin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien odotuksia Hesburgerin vastuullisuudesta sekä vastuullisuusraportoinnista ja -viestinnästä. Kyselyyn vastasi yhteensä 610 henkilöä. Vuonna 2017 julkaisimme uuden vastuullisuusohjelman.

Me Hesburgerilla välitämme aidosti toimintamme vaikutuksista.

Lataa tästä Vastuullisuusraportti 2017

”Olemme halunneet kantaa vastuumme ja tehdä oikeita valintoja, koska meillä on siihen mahdollisuus."

Kari Salmela, Hesburgerin toimitusjohtaja