HESBURGERIN REKRYTOINTIREKISTERI: TIETOSUOJASELOSTE

Kerromme tässä tietosuojailmoituksessa, kuinka Hesburger kerää, käsittelee, luovuttaa ja suojaa työnhakijoiden (jäljempänä ”Työnhakija”) henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella Työnhakija voidaan tunnistaa, kuten esimerkiksi nimi ja puhelinnumero.

Hesburger tarkoittaa jäljempänä tällä tietosuojaselosteella Burger-In Oy:tä, AS Hesburgeria ja muita samaan yritysryhmään omistuksellisesti kuuluvia työnantajayrityksiä, jotka ovat yhdessä yhteisrekisterinpitäjiä. Lista kaikista yhteisrekisterinpitäjistä on tämän selosteen lopussa.

Miksi keräämme henkilötietoja?

Rekisteriä käytetään työnhakijoiden rekrytointiin ja työsuhteiden luomiseen. Henkilötietoja käsitellään Työnhakijan soveltuvuuden arvioinnissa ja valinnassa avoinna oleviin työtehtäviin Hesburgerilla. Käsittelyn peruste on Työnhakijan tietojen käsittelylle Hesburgerin käyttämässä rekrytointiportaalissa antama suostumus. Jos Hesburger vastaanottaa työhakemuksen postitse tai sähköpostilla yleiseen osoitteeseen, käsittelyn peruste on Hesburgerin oikeutettu etu. Postilla tai sähköpostilla saapunutta hakemusta käsitellään soveltuvin osin samoja käytäntöjä noudattaen kuin rekrytointiportaalin kautta vastaanotettuja työhakemuksia. Hesburger suosittelee aina ensisijaisesti työhakemuksen toimittamista rekrytointiportaalin kautta.

Mitä tietoja keräämme ja mistä ovat tiedon lähteet?

Rekrytointirekisteriä varten voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja: Työnhakijan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kansalaisuus, syntymäaika,  tiedot Työnhakijan aiemmasta työskentelystä Hesburgerilla ja/tai ravintola-alalla, tiedot aikaisemmasta työkokemuksesta, tiedot koulutuksesta, suosittelijat, kielitaito, tiedot hygieniapassista, tiedot ajokortista, yleiset tiedot työskentelymahdollisuuksista mukaan lukien työsuhteen tyyppi ja mahdolliset työskentelyajankohdat, tiedot työhön vaikuttavista terveyteen liittyvistä asioista sekä muut Työnhakijan työhakemuksella antamat tiedot. Työnhakija voi halutessaan liittää työhakemukseensa itsestään valokuvan ja/tai esittelyvideon. Myös työhaastattelu voidaan soveltuvin osin tehdä videohaastatteluna.

Rekrytointirekisteri muodostuu Työnhakijan Hesburgerille työhakemuksella ja työhaastatteluvaiheessa antamista tiedoista. Hesburger voi tarkastaa Työnhakijan luottotiedot ja olla yhteydessä Työnhakijan ilmoittamiin suosittelijoihin Työnhakijan suostumuksella.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Hesburgerilla henkilötietoja käsittelevät henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluvat työhakemusten läpikäynti sekä työhaastattelut. Näitä henkilöitä ovat Hesburgerin HR-osaston työntekijät sekä kyseiseen työpaikkaan rekrytoivat esimiehet.

Henkilötietoja käsittelevät lisäksi rajatusti henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluvat Hesburgerin rekrytointiportaalin tekninen ylläpito ja kehittäminen.

Tietoja luovutetaan seuraaville Hesburgerin ulkopuolisille tahoille:

  • Franchise-periaatteella toimiville, Hesburger-liiketoimintaa harjoittaville yrityksille luovutetaan kyseiseen ravintolaan osoitetut työhakemukset. Hesburger-liiketoimintaa harjoittavien yritysten täydelliset nimet ja yhteystiedot esitetään Hesburgerin verkkosivustolla kunkin toimipaikan tietojen yhteydessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että työhakemukset S-ryhmän Hesburger-ravintoloihin Suomessa voi tehdä myös suoraan S-ryhmän omassa työnhakuportaalissa eikä Hesburger tällöin käsittele työnhakijoiden henkilötietoja.
  • IT-palveluntarjoajat, jotka vastaavat työhakemusten käsittelyssä käytettävien ohjelmistojen teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä.
  • Rekrytointipalvelujen tarjoajat, jotka vastaavat rekrytointialustansa teknisestä toteutuksesta
  • Yritykset, jotka tarjoavat Hesburgerille ulkoistettuja taloushallintopalveluja

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten Hesburger huolehtii tietojen tietoturvasta?

Hesburgerin käytössä on teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla henkilötietoja suojellaan luvattomalta käytöltä, siirrolta, poistamiselta tai muulta käsittelyltä, joka voi vaarantaa tietosuojan. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Rekisteriin tallennettavat tiedot poistetaan kahden ja puolen (2,5) vuoden kuluessa työhakemuksen toimittamisesta tai sen viimeisimmästä muokkaushetkestä.

Tietoja säilytetään pidempään, jos Työnhakija tulee valituksi työtehtävään Hesburgerilla, tai säilytykseen on muu lakiin perustuva syy.

Työnhakijan oikeudet

Työnhakija voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla Hesburgeriin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse. Oikeuksien käyttäminen edellyttää, että Hesburger voi riittävällä tasolla varmistua tietopyynnön tekijän henkilöllisyydestä.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Työnhakijalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa.

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Työnhakijalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Työnhakijalla on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Työnhakijan pyynnöstä Hesburger pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakiin perustuva syy. 

Työnhakija voi milloin tahansa peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa, jolloin Hesburger ei enää käsittele Työnhakijan henkilötietoja. 

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

Työnhakijalla on oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun Työnhakija on esittänyt pyynnön, Hesburger ei saa enää käsitellä Työnhakijan henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakiin perustuvaa syytä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Työnhakijalla on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa Työnhakija voi siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus

Työnhakija voi tehdä henkilötietojen käsittelyä koskevan valituksen viranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hän oleskelee. Tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomaisista on seuraavalla sivustolla: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Tarkistamme tietosuojakäytäntöjämme ja päivitämme tietosuojaselosteitamme säännöllisesti vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä?

Yhteydenotot yhteisrekisterinpitäjille voit toimittaa joko kirjeenä tai sähköpostilla:

Burger-In Oy
Linnankatu 34
20100 Turku, Suomi
privacy@hesburger.fi

Tämän selosteen mukaisia yhteisrekisterinpitäjiä ovat seuraavat yhtiöt: 

Suomi
Burger-In Oy
Clewer Technology Oy
Gurulogic Microsystems Oy
Hakaniemen Burger Oy
Helsingin Fastburger Oy
Helsingin Seudun Restahenkilöstö Oy
Hescluster Oy
Hes-Dev Oy
Hesdiligent Oy
Hese-extra Oy
Hesehelp Oy
Hesepalvelut Oy
Hesestaff Oy
Heseväki Oy
Hesgroup Oy
Hesmakers Oy
Hespersonnel Oy
Hes-Pro Oy
Hesrent Oy
Hestroop Oy
Hesworkers Oy
Jaanatiina Oy
JHS Personnel Oy
JWS Burger AB
Kaakkurin Burger Oy
Kokkolan Keskus-Burger Oy
KS Burgerhenkilöstö Oy
KS Workers Oy
Lempäälän Burgerpark Oy
MS Kiinteistöpalvelu Oy
Oy Hotelli Marina Ab
Pastaexpress Oy
Plaza-Burger Oy
PM Henkilöstö Oy
Rai-Burger Oy
Rautatientorin Burger Oy
Res-Staff Oy
Restaburger Oy
Restaflow Oy
Restahenkilöstö Oy
Restapower Oy
Restaworkers Oy
Salmela-Yhtiöt Oy
Savon Burger Oy
Suomen Burgerserve Oy
Suomen Burger-Staff Oy
Suomen Restapeople Oy
Tampereen Restahenkilöstö Oy
Tapiolan Burger Oy
Turun Restahenkilöstövuokraus Oy
Turun Restapersonnel Oy

Viro
Anneburks OÜ
Binburks OÜ
Capsburks OÜ
Haapsburks OÜ
Hesburger AS
Hesemajad OÜ
Jakato OÜ
Kaldaburks OÜ
Karrburks OÜ
Keilaburks OÜ
Kohtlaburks OÜ
Laiburks OÜ
Logiburks OÜ
Lootsi Hese OÜ
Lôunaburks OÜ
Maarburks OÜ
Narvaburger OÜ
Pikkburks OÜ
Pirburks OÜ
Raeburks OÜ
Rapburks OÜ
Saareburger OÜ
Soobburks OÜ
Tallaag OÜ
Talmust OÜ
Tarkald D OÜ
Tarkesk OÜ
Tartuburks OÜ
Viimsburks OÜ
Vilburks OÜ
Vipburger OÜ
Vôrburks OÜ
Ôisbuks OÜ

Latvia
Parkburger SIA
Rigaburger SIA

Liettua
„Hes-Pro Vilnius“
UAB „Litpark“

Bulgaria
Bulgarian Burger EOOD
River Burger EOOD
Bulgarian Burger Cinemas EOOD
Varburger EOOD
Velburger EOOD
Haskburger EOOD
Mall Burger EOOD
B Burger EOOD