Arvot

Arvot ovat asioita, joita yrityksessä pidetään tärkeinä. Ne ohjaavat valintoja, helpottavat yhteistoimintaa ja varmistavat, että työ tehdään yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Hesburger-ketjun arvoja ovat olleet laatimassa yrityksen omistajat, kenttäpäälliköt ja operatiivinen päällikkö. Niiden laadinnassa on huomioitu henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden näkemykset.

Hesburgerin arvot ovat palveluhenkisyys, luotettavuus, tavoitteellisuus ja yrittäjyys. Ne tarkoittavat konkreettisia tekoja, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme.

  • Palveluhenkisyys varmistaa, että jokainen asiakas tuntee itsensä tervetulleeksi ravintolaan ja saa tilaamansa tuotteet ripeästi ja ystävällisen hymyn kera. Hesburgerin tavoite on tarjota alan parasta palvelua.
  • Luotettavuus korostuu erityisesti Hesburgerin toiminnassa henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kohtaan. Myös asiakassuhteiden kivijalka on vankka luottamus Hesburger-ketjuun ja sen tuotteisiin. Hesburger haluaa aina olla luottamuksen arvoinen.
  • Tavoitteellisuus on tärkeä osatekijä sitoutuneen, innostuneen ja aktiivisen työympäristön luomisessa. Hesburger kannustaa henkilökuntaansa kehittymään ja ottamaan rohkeasti vastuuta.
  • Yrittäjyys on koko Hesburger-ketjun perusta. Se on ahkeruutta, omaan osaamiseen uskomista ja halua kehittyä joka päivä.

Lue lisää:
Hesburgerin eettiset periaatteet

 

”Hesburger on oikealla tiellä ja menossa koko ajan oikeaan suuntaan.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä