Tuhansien nuorten ensimmäinen työllistäjä

Hesburger työllistää vuosittain jopa tuhansia työntekijöitä Suomessa ja ulkomailla. Suurin osa uusista työntekijöistä on nuoria, jotka tulevat työharjoitteluun, osapäivätyöhön opintojen ohella tai ensimmäiseen työpaikkaansa.

Työttömien rekrytointia ja koulutusta

Hesburger on toteuttanut yhteistyössä ELY-keskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa lukuisia rekrytointeja ja koulutushankkeita. Hankkeiden myötä Hesburger on työllistänyt nuoria työttömiä työnhakijoita.

Pitkät työsuhteet, vähän poissaoloja

Pitkät työsuhteet ja vähäiset poissaolot kertovat tyytyväisyydestä omaan työhön. Siksi työntekijöiden tyytyväisyys on Hesburgerille tärkeää ja siihen halutaan panostaa. Työtyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti ja palautteiden perusteella pyritään parantamaan työoloja kunkin yksikön tarpeiden mukaan.

Työtyytyväisyydestä kertovat muun muassa muuta toimialaa alhaisemmat sairauspoissaololukemat sekä työsuhteiden pitkä kesto suhteessa muihin toimialan työllistäjiin.

Sukupuolijakauma

Esimieskoulutukseen kannustetaan koulutusohjelmien avulla. Vuonna 2019 esimieskoulutuksen suorittaneista 88,1 % oli naisia ja 11,9 % miehiä*. Esimiestehtävissä aloittaneista 89,8 % oli naisia ja 10,2 % miehiä. Yhteensä esimiehistä 86,4 % oli naisia ja 13,6 % miehiä. Hesburgerilla esimiesten sukupuolijakauma noudattelee hyvin työntekijöiden kokonaismäärän sukupuolijakaumaa, sillä kaikista työntekijöistä 83 % oli vuonna 2019 naisia ja 17 % miehiä.

*Artikkelin luvut koskevat vain Burger-In Oy:n ravintoloiden työntekijöitä.

Lue lisää:
Työllistäminen
Töihin Hesburgeriin

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 6.3.2020.

"Kotimaisin, tukee lasten ja nuorten liikuntaa."

Poimittu sidosryhmäkyselyn avoimista vastauksista