Eettiset periaatteet

Osana Hesburgerin vastuullisuuden kehitystyön pohjalta koostettiin periaatteet, joiden mukaan Hesburger sitoutuu toimimaan:

 • Noudatamme kaikessa toiminnassamme paikallista lainsäädäntöä ja määräyksiä.
 • Kerromme toiminnastamme ja tuotteistamme avoimesti kaikille sidosryhmille.
 • Varmistamme tuotteidemme laadun ja turvallisuuden.
 • Pyrimme pienentämään toiminnastamme aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset ja tekemään positiivisia tekoja ympäristön puolesta.
 • Olemme luotettava työnantaja.
 • Emme anna tai vastaanota suoria tai epäsuoria lahjuksia tai muita etuja, joita voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona.
 • Suosimme pitkiä kumppanuussuhteita ja toimimme reilusti kaikkien yhteistyökumppanien kanssa.
 • Edellytämme, että hankintaketjussamme kunnioitetaan YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisia ihmisoikeuksia.
 • Kohtelemme eläimiä asianmukaisesti.
 • Noudatamme eettisiä toimintatapoja markkinoinnissamme.
 • Kohtelemme asiakkaitamme tasa-arvoisesti ja käymme heidän kanssaan avointa vuoropuhelua.

Mikäli havaitsemme, että jokin yllämainituista periaatteista ei toteudu Hesburgerin toiminnassa tai hankintaketjussa, ryhdymme välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin. Mikäli havaitset Hesburgerin toiminnassa tai hankintaketjussa eettisten periaatteiden vastaista toimintaa, pyydämme ilmoittamaan siitä välittömästi osoitteeseen vastuullisuus@hesburger.fi.

Hesburgerin whistleblowing-ilmoituskanava on tarkoitettu Hesburger-ketjun nykyisille ja entisille työntekijöille ja työnhakijoille sekä Hesburgerin yhteistyökumppaneille ja heidän työntekijöilleen.

Lue lisää:
Eettisten periaatteiden jalkauttaminen

Tämä sivu on päivitetty 16.12.2021. 

”Nykyinen linja on mielestäni oikea kun puhutaan vastuullisuuskysymyksistä. Suosittelen, että jatkatte samalla avoimella linjalla.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä