Eettiset periaatteet

Osana Hesburgerin vastuullisuuden kehitystyön pohjalta koostettiin periaatteet, joiden mukaan Hesburger sitoutuu toimimaan:

 • Noudatamme kaikessa toiminnassamme paikallista lainsäädäntöä ja määräyksiä.
 • Kerromme toiminnastamme ja tuotteistamme avoimesti kaikille sidosryhmille.
 • Varmistamme tuotteidemme laadun ja turvallisuuden.
 • Pyrimme pienentämään toiminnastamme aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset ja tekemään positiivisia tekoja ympäristön puolesta.
 • Olemme luotettava työnantaja.
 • Emme anna tai vastaanota suoria tai epäsuoria lahjuksia tai muita etuja, joita voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona.
 • Suosimme pitkiä kumppanuussuhteita ja toimimme reilusti kaikkien yhteistyökumppanien kanssa.
 • Edellytämme, että hankintaketjussamme kunnioitetaan YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisia ihmisoikeuksia.
 • Kohtelemme eläimiä asianmukaisesti.
 • Noudatamme eettisiä toimintatapoja markkinoinnissamme.
 • Kohtelemme asiakkaitamme tasa-arvoisesti ja käymme heidän kanssaan avointa vuoropuhelua.

Mikäli havaitset Hesburgerin toiminnassa tai hankintaketjussa eettisten periaatteiden vastaista toimintaa, pyydämme ilmoittamaan siitä välittömästi osoitteeseen vastuullisuus@hesburger.fi.

Hesburgerin whistleblowing-ilmoituskanava on tarkoitettu Hesburger-ketjun nykyisille ja entisille työntekijöille ja työnhakijoille sekä Hesburgerin yhteistyökumppaneille ja heidän työntekijöilleen.

Lue lisää:
Eettisten periaatteiden jalkauttaminen

 

”Nykyinen linja on mielestäni oikea kun puhutaan vastuullisuuskysymyksistä. Suosittelen, että jatkatte samalla avoimella linjalla.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä