Kotimaista maitoa

Hesburgerin käyttämä Arlan maitojuoma on sataprosenttisesti suomalaista. Maito tulee suoraan Sipoon meijeristä Kaarinaan Hesburgerin varastolle. Lyhimmillään maito tulee Sipoon meijeriin muutaman kilometrin päästä.

Kaikki Arlan tuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan Arlan Laatuohjelmaa, joka määrittelee Arlan kriteerit laadukkaalle maidolle Suomen laissa määriteltyjen säädösten lisäksi. Jokaiselle tilalle tehdään auditointi kolmen vuoden välein. Auditointikäynnillä katsotaan, että kaikki tilalla on kunnossa, pohditaan maitotilan vahvuuksia ja kehitetään toimintaa yhdessä tuottajan kanssa. Kaikki Arlan tilat kuuluvat myös nautojen terveydenhuollon seurantaohjelmaan Nasevaan tai muuhun vastaavaan terveydenhuoltojärjestelmään. Naseva edistää nautojen terveyttä ja hyvinvointia, vastuullista eläinlääkkeiden käyttöä sekä kansanterveyttä.

Vuoden 2021 alussa Arlalla otettiin käyttöön uudistunut laatukyltti, joka asettaa vaatimuksia niin tuottajan kuin eläintenkin hyvinvointiin, maidon laatuun ja ympäristöasioihin. Laatukyltti-tilat sitoutuvat muun muassa tuottamaan vain parasta E-luokan maitoa ja pitämään vasikoista erityistä huolta, sillä ainoastaan hyvinvoivasta vasikasta kasvaa hyvä lypsylehmä.

Arla on sitoutunut kestävään maidontuotantoon. Vuonna 2020 aloitettujen tilakohtaisten Climate Check -ilmastokartoitusten ansiosta Arlasta tuli Suomen ensimmäinen meijeri, jolla on tarkat päästötiedot kaikilta sille maitoa tuottavilta tiloilta. Arla palkitsee maitotiloja kestävän kehityksen toimenpiteistä, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta.