Hyvää työtä hyvällä maulla

Saamme jatkuvasti lukea huolestuttavia uutisia luonnonvarojen kiihtyvästä kulutuksesta. Samaan aikaan digitalisaatio mullistaa mediaa ja teknologiaa, ja erilaiset katastrofit saavat ihmisvirrat liikkeelle globaalisti. Megatrendit vaikuttavat jossain määrin meihin jokaiseen, ja yrityksillä on merkittävä rooli siinä, miten asiat yhteiskunnassa kehittyvät.

Hesburgerilla on tehty vastuullisia valintoja koko yrityksen elinkaaren ajan. Toiminnan kasvaessa myös valintojen vaikutukset ovat kasvaneet. Erityisesti ympäristöasioiden tärkeys on tiedostettu Hesburgerilla huomattavan varhaisessa vaiheessa. Vastuumme sillä saralla onkin suuri, sillä iso osa ihmisten kulutuksen ympäristövaikutuksista aiheutuu ruoasta. Tämä luo myös mahdollisuuksia asettaa rima korkealle ja näyttää suuntaa kestävälle kehitykselle.

Tiedostamme myös, että Suomi on maailman mittakaavassa vastuullinen maa ja suomalaisena yrityksenä velvollisuutemme on hyödyntää ympärillämme syntyviä innovaatioita ja kehittyä yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Suunnannäyttäjä pikaruoka-alalla

Hesburgerin ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin vuonna 2012. Koimme tuolloin vastuullisuuden kiinnostavana aiheena ja halusimme koota sekä sisäistä että ulkoista viestintää varten yhteen erilaiset vastuulliset teot, joita ketjussamme oli tehty jo pitkään. Vuonna 2014 lukuja päivitettiin verkkoon, jossa niitä on myös ylläpidetty. Ensimmäinen laaja raportti koski vuotta 2016, ja se julkaistiin vuonna 2017.

Asiat, jotka Hesburgerin sidosryhmät kokevat tärkeinä, ovat tärkeitä myös Hesburgerille. Sen varaan rakentuvat myös Hesburgerin vastuullisuusohjelma ja -raportointi.

Vaikuttavia tuloksia

Raportti luo ajantasaisen kuvan Hesburgerin vastuullisuudesta ja sen kehittämisestä. Säännönmukaistamalla toimintatapoja ja seuraamalla vastuullisuuden kehittymistä harkituin mittarein olemme valmiimpia reagoimaan muutoksiin ja pystymme eliminoimaan paremmin mahdollisia riskejä. Pyrimme raportoinnissa keskittymään toimintamme kannalta olennaisiin asioihin.

Me Hesburgerilla välitämme aidosti toimintamme vaikutuksista. Vaikuttavia tuloksia syntyy vain sisällyttämällä vastuullinen ajattelutapa kaikkeen päivittäiseen tekemiseen yrityksessä. Viime kädessä vastuullinen liiketoiminta ei ole vaihtoehto, vaan yrityksen olemassaolon edellytys.

Lue lisää
Hesburgerin vastuullisuusohjelma