Toimitusketjun valvonta

Tuotekehitys ohjaa Hesburgerin hankintaprosessia, sillä se määrittelee raaka-aineelta vaadittavat kriteerit sekä tarvittavan volyymin ja kartoittaa potentiaaliset tavarantoimittajat. Työkaluna toimii Hesburgerin tuotespesifikaatio, johon sisällytetään vuodesta 2017 alkaen laatunäkökohtien lisäksi eettisyyttä ja vastuullisuutta kartoittavia kysymyksiä. Kokonaisuus sisältää kaikki Hesburgerin asettamat vaatimukset tuotteen tai raaka-aineen ominaisuuksille.

Tavarantoimittaja vastaa oman tuotteensa laadusta ja vastuullisesta tuotannosta tuotespesifikaation mukaisesti. Hesburgerin laatuauditointi kohdistuu uuden tuotteen tai raaka-aineen tuotantotiloihin. Sen tarkoitus on varmistaa, että tuotespesifikaatiossa määritellyt vaatimukset täyttyvät.

Auditoinnin suorittaa laadunhallintaan erikoistuneet auditoijat. Aiemmin auditointi on keskittynyt tuotelaatuun. Nykyään huomioidaan entistä huolellisemmin myös vastuullisuutta koskevat näkökohdat.

Hesburgerin hankintaketju

Lue lisää:
Lukuja hankinnasta

 

 

”Hesburger voisi erottua ostoketjujen läpinäkyvyydellä ja selvittämisellä.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä