Hankinnan prosessikuvaus

Hesburgerin vastuullisuustyö käynnistettiin loppuvuonna 2015 kattavalla kartoituksella, johon kuuluivat sidosryhmäkysely sekä johdon haastattelut. Johdon haastattelujen pohjalta kävi ilmi, että yksi tärkeimmistä päivitettävistä asioista oli Hesburgerin hankintaprosessin dokumentointi. Dokumentointi aloitettiin heti puutteen tultua ilmi.

Hesburgerin hankinnan prosessikuvaus määrittelee hankintaan osallistuvat henkilöt, heidän roolinsa ja vastuunsa sekä tavan, jota noudattamalla vastuullisuus on konkreettinen osa jokaista hankintapäätöstä. Hesburgerin eettiset periaatteet on nivottu mukaan hankintaan siten, että ne huomioidaan sopimuksentekovaiheessa ja auditoinnissa. Huolellisesti dokumentoitu prosessi helpottaa myös tiedonjakoa yrityksen sisällä, jolloin virheiden ja ongelmien riski pienenee.

Hankinnan prosessin edellyttämät toimenpiteet ja toimintatavat otettiin käyttöön vuoden 2017 aikana.

Lue lisää:
Toimitusketjun valvonta