Laatu toiminnan kulmakivenä

Laadukkaat ja turvalliset tuotteet ovat Hesburgerin koko toiminnan perusta. 

Laki velvoittaa elintarvikealan yritykset omavalvontaan, johon kuuluvat elintarviketurvallisuus, pintahygieniavalvonta ja tuotetutkimukset. Hesburgerissa toimintaa valvotaan sekä sisäisellä auditointijärjestelmällä että yhteistyökumppanin avulla.

Laatu-ja turvallisuusasiat ovat tärkeä osa henkilöstön toimintaa. Laadukkaat raaka-aineet, oikeat työskentelytavat ja kypsennysajat, nopea tarjoilu ja puhtaat asiakastilat muodostavat laadunhallinnan ytimen. Työntekijät saavat koulutusta, jotta he voisivat omalta osaltaan huolehtia ketjun toimivuudesta.

 

”Hygienia on parempi kuin kilpailijoilla, sellainen kuva tulee, kun astuu sisään ravintolaan.”

Poimittu sidosryhmäkyselyn avoimista vastauksista