Raaka-aineiden kotimaisuus

Sidosryhmäkyselyssä yksi tärkeimmistä odotuksista Hesburgerin suhteen oli raaka-aineiden kotimaisuus. Kotimaisten raaka-aineiden kohdalla haasteita aiheuttavat usein satokausivaihtelu, suuri volyymi ja toimitusvarmuus. Kotimaisuuden seuranta aloitettiin vuonna 2018.

Laskelmissa käytetään Hesburger-ravintoloissa käytettävien syötävien raaka-aineiden ja niitä toimittavien yritysten määrää kunkin vuoden lopussa. Laskelmiin sisältyy 1 prosenttiyksikön virhemarginaali. 

 • Täysin kotimaisten raaka-aineiden prosenttiosuus kaikista Hesburgerin raaka-aineista:
  2018: 18 %
  2019: 16 %
  2020: 16 %
 • Raaka-aineiden kotimaisuusasteen keskiarvo kaikista raaka-aineista:
  2018: 33 %
  2019: 30 %
  2020: 28 %
 • Raaka-ainetoimittajien/yhteistyökumppaneiden kotimaisuusprosentti kaikista: tavarantoimittajista
  2018: 68 %
  2019: 67 %
  2020: 65 %
 • Raaka-aineiden kotimaisuusprosentti valmistusmaan mukaan sisältäen kaikki syötävät raaka-aineet:
  2018: 60 %
  2019: 58 %
  2020: 55 %

Hesburgerin käyttämien raaka-aineiden lukumäärä (vuoden lopussa):

 • 2018: 101 kpl
 • 2019: 104 kpl
 • 2020: 98 kpl

Raaka-aineiden valinnassa suositaan suomalaista mahdollisuuksien mukaan. Tuotekehitysvaiheessa Hesburgerilla testataan aina eri raaka-ainevaihtoehtoja. Kotimaisuuden ohella raaka-aineiden valintaan vaikuttavat monet asiat, kuten maku, laatu, saatavuus, hinta sekä toimitusvarmuus. Näiden kriteerien perusteella valitaan Hesburgerille parhaiten soveltuva raaka-aine.

Tämä sivu on päivitetty 22.10.2021.