Eettisten periaatteiden jalkauttaminen

Vuoden 2017 aikana aloitimme Hesburgerin eettisten periaatteiden jalkauttamisen organisaatioomme. Kyse on jatkuvasta viestinnästä ja kertaamisesta, jotta ohjeet muuttuvat ymmärrykseksi ja konkreettisiksi toimintatavoiksi yrityksen arjessa.

  • Henkilöstö
    Hesburgerin eettiset periaatteet liitetään Hesburgerin käsikirjaan, jonka lukeminen on osa jokaisen työntekijän perehdytystä, sekä johtamisen käsikirjaan, joka toimii esimiesten ohjenuorana. Vastuullisuus on lisätty myös työntekijöiden verkkoperehdytykseen. Lisäksi periaatteita avataan tarkemmin yrityksen sisäisessä viestinnässä.
  • Yhteistyökumppanit
    Sopimukset ovat tärkeä väline yritysvastuun toteuttamisessa. Hesburgerin edellyttää yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista eettisiin periaatteisiin. Hesburgerin raaka-aineiden ostosopimuksiin liitetään aina erillinen yritysvastuuliite, jolla sovitaan tarkemmalla tasolla niistä toimista, joilla periaatteiden toteutuminen voidaan varmistaa koko raaka-aineen hankintaketjussa. Yritysvastuu huomioidaan lisäksi osana Hesburgerin suorittamia auditointeja.
  • Asiakkaat
    Eettiset periaatteet julkaistaan Hesburgerin verkkosivuilla osana sähköistä vastuullisuusraporttia.
 

”Hesburgerin pitäisi viestiä enemmän omista toimistaan vastuullisena yrityksenä.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä