Lapsen paikka ei ole töissä

Bangladeshissa miljoonat lapset joutuvat tekemään työtä, usein vaarallisissa olosuhteissa ja pienellä palkalla, auttaakseen itseään ja perhettään selviämään päivästä päivään.

Lasten työnteko on laajalti hyväksyttyä ja hyvin yleistä Bangladeshissa johtuen valtavasta köyhyydestä. Jotkut lapsista tekevät kotiaskareita tai ovat mukana pienissä perhebisneksissä. Toiset puolestaan työskentelevät kotiensa ulkopuolella myyntikojuissa, tehtaissa, kotitalouksissa, ravintoloissa, kaatopaikoilla tai kadulla. Työnantajat usein suosivat lapsia, koska nämä ovat halvempia ja tottelevaisempia työntekijöitä.

Arviolta 7,4 miljoonaa lasta osallistuu Bangladeshissa toimeentulon hankkimiseen. Varsinaisia lapsityöläisiä, jotka työskentelevät yli 14 tuntia viikossa, on 3,2 miljoonaa. Heistä 1,3 miljoonaa tekee vaarallisiksi luokiteltuja töitä, esimerkiksi ajavat riksaa vilkkaan liikenteen keskellä. Tietoisuus lapsityön haitoista on monin paikoin puutteellista.

Noin puolet lapsityöläisistä ei käy koulua lainkaan, koska heillä ei ole aikaa opiskeluun eikä perheillä ole varaa siitä koituviin kustannuksiin. Koska nämä tytöt ja pojat eivät pääse kouluun, he ovat loukussa huonopalkkaisissa ja vähän taitoa vaativissa töissä, joista saatu palkka ei riitä elämiseen. Näin köyhyys siirtyy sukupolvelta toiselle. Ilman koulusta saatuja tietoja myös kyky pitää huolta omasta ja perheen terveydestä on heikompi.

Lapsityöläinen ei ehdi leikkiä

Kun lapset joutuvat töihin, heiltä kielletään usein opiskelun lisäksi oikeus vapaa-aikaan ja leikkiin. Töissä he ovat myös alttiita epäoikeudenmukaiselle kohtelulle, väkivallalle ja hyväksikäytölle. Se, että lapset tekevät työtä kaukana perheistään ja etsivät jotain parempaa elämäänsä, tekee ihmiskaupan uhriksi joutumisen riskin suureksi.

Sadattuhannet bangladeshilaislapset tekevät vaarallisia töitä, jotka vaarantavat lapsen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja kehityksen. Työpäivät ovat liian pitkiä tai työympäristö on turvaton tai terveydelle haitallinen. Esimerkiksi rakennusteollisuutta varten tiiliä rikkovat lapset tekevät töitä usein ilman minkäänlaisia turvavarusteita, jotka suojelisivat tiilipölyltä ja siten hengitysvaikeuksilta.

Lapsityö vähenee yhteisin ponnistuksin

Bangladeshissa laki kieltää alle 14-vuotiaiden työskentelyn, vaarallisten lapsitöiden osalta ikäraja on 18 vuotta. Pakote- ja seurantamekanismit kuitenkin puuttuvat eikä lain valvominen ole helppoa, kun kunnollisia syntymätodistuksia ei ole. Lakien täytäntöönpanoa hankaloittaa myös se, että työssäkäyvistä lapsista vain 7 % on töissä virallisella sektorilla, jossa iän, työolojen ja palkkojen valvominen on ylipäätään mahdollista.

Lapsityön vähentäminen edellyttää toimia monella tasolla: niin yhteiskunnassa vallitsevan rakenteellisen köyhyyden kitkemistä, lainsäädännön tehokkaampaa toimeenpanoa, vanhempien toimeentulon turvaamista kuin myös tietoisuuden lisäämistä lasten koulunkäynnin merkityksestä.

Lahjoittamalla Fidalle olet mukana vaikuttamassa siihen, että mahdollisimman moni lapsi saadaan pois työstä ja kouluun opiskelemaan.

 

Lahjoita tilisiirrolla

Viitenumero: 3108011014104 

Fida International ry
IBAN-tilinumero: FI41 228 718 0000 5256
BIC/SWIFT: NDEAFIHH

Fida International ry, Rahankeräyslupa: RA/2021/1532 Myöntäjä Poliisihallitus 1.1.2022 alkaen. Varat käytetään Fidan työhön.