Työllistäminen

Hesburger on Suomessa huomattava työllistäjä. Ketjun ravintolat tarjoavat lukuisia työpaikkoja erityisesti nuorille, sillä yhteensä 2230 työntekijän keski-ikä vuoden 2021 keväällä oli 23,4 vuotta. Hesburger on myös vakaa työnantaja, sillä vakituisia työntekijöitä koko yhtiössä on 2210 ja määräaikaisia vain 20. Uusien ravintoloiden myötä työpaikkoja syntyy uusille paikkakunnille. Kotimaan lisäksi Hesburger luo uusia työpaikkoja myös ulkomaille.

Koulutusta työn ohessa

Hesburger toteuttaa yhteiskunnallista vastuutaan antamalla mahdollisuuksia niille, joille työllistyminen muuten on vaikeampaa. Hesburger tarjoaa matalan kynnyksen työpaikkoja, joihin voi päästä ilman tiettyä tutkintoa tai koulutusta. Kouluttautuminen
toimenkuvaan tapahtuu jatkuvana työn ohessa. Työn ohessa voi suorittaa myös ammattitutkinnon oppisopimuksella. Työmahdollisuuksia on myös alaikäisille. Uusimpana avauksena annetaan mahdollisuuksia työnhakijoille, joiden suomen kielen taito on vasta kehittymässä.

Sosiaalinen yritys Hese-Help työllistää osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä. Sosiaalisella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka normaalin liiketoiminnan lisäksi keskittyy osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistämistoimintaan ja siihen liittyviin tukitoimiin. Vuodesta 2013 alkaen Hese-Help on työllistänyt 18 henkilöä, joista useimmat vakituiseen työsuhteeseen. Kokemukset yrityksen toiminnasta ovat olleet positiivisia ja sen on koettu juurruttaneen sosiaalista vastuuta niihin toimipisteisiin, joissa työllistettyjä on ollut.

Ravintoloissa toteutuu paljon muun muassa

  • työssäoppimista
  • työkokeiluja
  • peruskoululaisten työelämään tutustumisjaksoja
  • työvoimapoliittisten koulutusten harjoittelujaksoja
  • Tutustu ja tienaa -harjoittelua

Lue lisää:
Tuhansien nuorten ensimmäinen työllistäjä

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 9.8.2021.

”TARJOAMME TYÖMAHDOLLISUUKSIA NIILLE, JOILLA EI NIITÄ MUUTEN VÄLTTÄMÄTTÄ OLE.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä