Työllistäminen

Hesburger on Suomessa huomattava työllistäjä. Ketjun ravintolat tarjoavat lukuisia työpaikkoja erityisesti nuorille, sillä yhteensä 2581 työntekijän keski-ikä vuonna 2022 oli 22,1 vuotta. Hesburger on myös vakaa työnantaja, sillä vakituisia työntekijöitä koko yhtiössä on 2541 ja määräaikaisia vain 40. Uusien ravintoloiden myötä työpaikkoja syntyy uusille paikkakunnille. Kotimaan lisäksi Hesburger luo uusia työpaikkoja myös ulkomaille.

Koulutusta työn ohessa

Hesburger toteuttaa yhteiskunnallista vastuutaan antamalla mahdollisuuksia niille, joille työllistyminen muuten on vaikeampaa. Hesburger tarjoaa matalan kynnyksen työpaikkoja, joihin voi päästä ilman tiettyä tutkintoa tai koulutusta. Kouluttautuminen
toimenkuvaan tapahtuu jatkuvana työn ohessa. Työn ohessa voi suorittaa myös ammattitutkinnon oppisopimuksella. Työmahdollisuuksia on myös alaikäisille. Uusimpana avauksena annetaan mahdollisuuksia työnhakijoille, joiden suomen kielen taito on vasta kehittymässä.

Ravintoloissa toteutuu paljon muun muassa

  • työssäoppimista
  • työkokeiluja
  • peruskoululaisten työelämään tutustumisjaksoja
  • työvoimapoliittisten koulutusten harjoittelujaksoja
  • Tutustu ja tienaa -harjoittelua

 

 

”TARJOAMME TYÖMAHDOLLISUUKSIA NIILLE, JOILLA EI NIITÄ MUUTEN VÄLTTÄMÄTTÄ OLE.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä