Keskitetty kuljetus ja varastointi

Keskusvarasto Hes-Pro on hyvä esimerkki ekotehokkaasta ajattelusta.

Keskusvarastolle tuodaan sämpylöitä lukuun ottamatta kaikki ketjun ravintoloiden tarvitsemat tuotteet, tarvikkeet ja raaka-aineet. Sieltä ne kuljetetaan edelleen keskitetysti eri alueiden ravintoloihin. Näin vältytään turhalta liikenteeltä. Keskitetty tavaratoimitus säästää jopa kymmenien rekka-autojen matkan.

Loogista logistiikkaa

Kuljetusketjun järkevään suunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota. Hesburgerin rekat ajavat mahdollisimman lyhyitä reittejä ja tuottavat siten vähemmän päästöjä.

Hesburger on tehostanut syksystä 2012 lähtien kuljetusreittejä ja saanut vähennettyä ajokilometrejä ja CO2-päästöjä entisestään. Sisäinen tilausjärjestelmä mahdollistaa ainoastaan täysien lavojen ja rekkojen kuljetukset. Myös paluukuljetukset optimoidaan - rekat noutavat usein paluumatkalla esimerkiksi Hes-Pron hankkimia tuotteita. Hankintoja pyritään mahdollisuuksien mukaan keskittämään samoillle tavarantoimittajille, mikä tehostaa logistiikkaa ja synnyttää siten vähemmän päästöjä.

Automaatio auttaa pakkaamisessa

Tärkeä osa ekotehokasta toimintaa on toimiva yhteistyö eri toimijoiden, kuten keskusvaraston, logistiikkayhtiöiden ja ravintoloiden välillä. Turhat kuljetukset on minimoitu, ja rekat ajavat vain niihin ravintoloihin, joihin kulloinkin on jotain vietävää.

Kuljetuksia seurataan ja kuljettajia koulutetaan noudattamaan ekologista ajotyyliä. Tavarat pakataan rekkoihin automaattilogiikan avulla niin, että ne voidaan purkaa autoista reitin mukaisessa järjestyksessä.

Ympäristöajattelua Hes-Prolla