Tuotteiden laatu ja turvallisuus

Hesburgerin laadukkaiden tuotteiden perusta ovat ensiluokkaiset raaka-aineet, testatut reseptit ja ammattitaitoinen henkilökunta. Koko ketjun yhtenäiset toimintamallit, käsikirjat ja omavalvontasuunnitelma varmistavat osaltaan, että jokainen tuote täyttää Hesburgerin laatukriteerit.

Valtakunnallisen elintarvikevalvonnan (Oiva) lisäksi Hesburgerilla on oma ravintoloiden sisäinen tarkastusjärjestelmä.

Toimiva omavalvonta on keskeinen osa Hesburgerin ravintoloiden turvallisten ja laadukkaiden tuotteiden valmistusta. Omavalvontaa valvotaan kuuluu mm. säilytys- ja valmistuslaitteiden lämpötilojen, laitteiden puhtauden sekä raaka-aineiden laadun valvonta. Pintojen puhtauden ja raaka-aineiden laadun todentamiseksi otetaan näytteitä, jotka analysoidaan standardin ISO 17025 mukaan akkreditoidussa Eurofins Scientific Finland Oy:n elintarvikelaboratoriossa.

Säännölliset tarkastukset

Ravintoloiden omavalvontaa täydennetään Hesburgerin kenttäpäälliköiden suorittamilla koko päivän kestävillä kenttätarkastuksilla, joissa havaittujen poikkeamien korjaavien toimenpiteiden toteuttamista valvotaan.

Ravintoloiden omavalvonnan toimivuutta valvovat myös kunnalliset elintarvikevalvonnan viranomaiset, jotka toimivat Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Raportit terveystarkastajien tekemistä tarkastuksista löytyvät Oiva-järjestelmästä.

Myös asiakkaat voivat vaikuttaa ravintoloiden tuotteiden laatuun antamalla palautetta, jota hyödynnämme tuotteidemme jatkuvassa parantamisessa.

Lue lisää:
Omavalvonta