Henkilöstötutkimus

Hesburgerin henkilöstöä pyydetään kahdesti vuodessa vastaamaan henkilöstötutkimukseen. Lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus antaa palautetta ja kehitysideoita useiden eri kanavien avulla. Tuloksia tarkastellaan sekä koko ketjun osalta, että yksikkö- ja tiimikohtaisesti.

Viimeisin henkilöstötutkimus toteutettiin yhteistyössä Kulmia Insight Oy:n kanssa kaikissa toimintamaissamme huhtikuussa 2023. Yli 3 000 heseläistä osallistui tutkimukseen. Suomesta tutkimukseen vastasi noin 1 400 työntekijäämme. Henkilöstökokemuksen mittaamista uudistettiin sekä kysymysten, että menetelmän osalta ja siten tulokset eivät ole vertailukelpoisia kaikilta osin edellisten vuosien tuloksiin. 

Tutkimustulosten perusteella tyytyväisin henkilöstö työskentelee Bulgariassa. Maakohtaisesti tuloksissa on nähtävissä pieniä eroavaisuuksia, mutta tuloksia voidaan pitää erinomaisia kaikissa toimintamaissamme.

83 % Suomen työntekijöistä suosittelee Hesburgeria työnantajana

Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, miten henkilöstö kokee oman työnsä, Hesburgerin yrityksenä, työyhteisön toimivuuden sekä johtamisen ja esihenkilötyön. Arviointi suoritettiin asteikolla 1-5, jossa 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä ja EOS = en osaa sanoa.

Hesburger Suomi
• Oma työ 4,1
• Työyhteisö 4,3
• Johtaminen ja esihenkilötyö 4,2
• Hesburger yrityksenä 3,8

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja avoimen vuoropuhelun ylläpitäminen yrityksen sisällä on Hesburgerissa ensiarvoisen tärkeää.

Meillä on hyvä työyhteisö, jossa autamme ja arvostamme toisiamme

Tulosten mukaan toimintamme on asiakaslähtöistä (4,5). Henkilöstö tietää mitä heiltä odotetaan ja he ovat sitoutuneita asetettuihin tavoitteisiin (4,46). Tuloksista käy myös ilmi, että esihenkilöiltä saatu palaute on asiallista sekä rakentavaa (4,36) ja mahdollisiin työyhteisön ongelmatilanteisiin suhtaudutaan asiallisesti (4,35).

 Viestintä koetaan usein riittämättömäksi, mutta hesburgerilaiset kokevat, että he saavat riittävästi tietoa onnistuakseen työtehtävissään (4,34). Henkilöstötutkimuksesta käy myös selville, että perehdytys on riittävää ja prosessit toimivat hyvin. 

Työsuhteen keskimääräinen kesto (työntekijät/esihenkilöt)

 • 2015: 2 v 1 kk / 6 v 9 kk
 • 2016: 2 v 0 kk / 7 v 7 kk
 • 2017: 2 v 5 kk / 7 v 11 kk
 • 2018: 1 v 10 kk / 7 v 0 kk
 • 2019: 1 v 11 kk / 5 v 9 kk
 • 2020: 2 v 1 kk / 7 v 1 kk
 • 2021: 1 v 4 kk / 6 v 4 kk 
 • 2022: 1 v 2 kk/ 6v 3 kk

Sairauspoissaolojen osuus työajasta

 • 2015: 2,55 %
 • 2016: 2,59 %
 • 2017: 2,64 %
 • 2018: 2,93 %
 • 2019: 2,76 %
 • 2020: 2,80 %
 • 2021: 3,85 %
 • 2022: 4,62 %

 

 

”Meillä on hyvä työyhteisö, jossa autamme ja arvostamme toisiamme.”

Henkilöstötutkimus, 04/2023