Kouluttaminen

Hesburger on dynaaminen, nuorekas ja vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa monipuoliset kehitys- ja kasvumahdollisuudet henkilöstölleen.

Laadukkaan työn perusta on ammattitaitoinen henkilökunta. Jokainen Hesburgerin uusi työntekijä pääsee mukaan harjoitteluohjelmaan. Harjoitteluajan puitteissa työntekijälle opetetaan ravintolatyöntekijän työtehtävät. Työntekijä ja esihenkilö seuraavat oppimista henkilökohtaisen perehdytyssuunnitelman avulla. Harjoitteluaikaa voi lyhentää suorittamalla uusille työntekijöille tarkoitetun verkkokoulutuksen.

Uralla eteenpäin

Yksi tärkeimmistä kouluttautumisen väylistä on esihenkilökoulutus, jonka suoritettuaan työntekijä voi hakeutua esihenkilötehtäviin pohjakoulutuksesta riippumatta. Vuonna 2019 koulutustarjontaa täydennettiin henkilökunnan toiveiden mukaisesti uudella ravintolapäälliköille tarkoitetulla koulutuksella. Kannustamme myös ammattitutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella. Työsuojeluvaltuutetut suorittavat työsuojelun verkkokoulutuksen.

Kouluttaminen osa on tärkeä osa vastuullisuusohjelmaa:

  • Henkilöstön koulutusohjelmaa kehitetään ja varmistetaan, että halukkaat pääsevät heille sopiviin koulutuksiin. Tavoitteen toteutumista mitataan Hesburgerin tarjoamien koulutusten suorittaneiden työntekijöiden määrällä.
  • Koulutusvideoita päivitetään jatkuvasti.
  • Työvuorosuunnittelujärjestelmän toiminto ehdottaa työntekijälle koulutuksia. Toiminnon uskotaan parantavan sopivien koulutusten ja työntekijöiden kohtaamista.

Koulutuksia suorittaneiden määrät

Hygieniatesti

2014: 220
2015: 188
2016: 252
2017: 203
2018: 228
2019: 300
2020: 303

Kouluttajakurssi

2014: 117
2015: 108
2016: 137
2017: 184
2018: 187
2019: 333
2020: 182

Asiakaspalvelukoulutus

2014: -
2015: 624
2016: 557
2017: 326
2018: 167
2019: 218
2020: 40

Oppisopimuskoulutus (aloittanut ko. vuonna)

2014: -
2015: 47
2016: 57
2017: 29
2018: -
2019: 63
2020: 56

IPA5 -tentti

2014: 3
2015: 4
2016: 2
2017: 10
2018: 15
2019: 17
2020: 18

VP1

2014: 185
2015: 220
2016: 216
2017: 231
2018: 243
2019: 311
2020: 100

VP2

2014: 121
2015: 115
2016: 158
2017: 135
2018: 97
2019: 209
2020: 99

VP3

2014: 227
2015: 175
2016: 177
2017: 160
2018: 226
2019: 145
2020: 85

RP1/Työsuhdeasiakoulutus

2014: -
2015: 71
2016: 73
2017: 96
2018: 63
2019: 93
2020: 44

RP2

2019: 214
2020: 21

Aluepalaverien osallistujat

2014: 482
2015: 513
2016: 527
2017: 518
2018: 496
2019: 466
2020: 280

Verkkokoulutukset (työntekijöitä/esimiehiä)

2014: 704/43
2015: 499/161
2016: 946/263
2017: 990/165
2018: 808/241
2019: 748/567
2020: 504/486

Vuonna 2020 koulutusten määrään vaikutti koronapandemia, jonka aiheuttamien kokousrajoitusten takia koulutuksia jouduttiin perumaan.

 

"Koulutus henkilökunnalle Hesburgerin yritysvastuusta olisi hyvä, erityisesti ympäristövastuullisuutta painottaen.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä