Kouluttaminen

Hesburger on dynaaminen, nuorekas ja vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa monipuoliset kehittymis- ja kasvumahdollisuudet henkilöstölleen. Laadukkaan työn perusta on ammattitaitoinen henkilökunta. Jokainen Hesburgerin uusi työntekijä perehdytetään tehtäviinsä. Työntekijä ja esihenkilöseuraavat oppimista henkilökohtaisen perehdytyssuunnitelman avulla. 

Ravintolassa ”hampurilaistyöntekijän verkkokoulutuksen” suorittamalla uusi työntekijä saa tarvitsemansa perustiedot Hesburgerin toimintaperiaatteista ja työstään hampurilaisravintolassa. Vaikka harjoitteluaika jatkuu, suoritetun koulutuksen jälkeen harjoittelijan palkka nousee työntekijän palkkaukseen. 

Uralla eteenpäin 

Yksi tärkeimmistä kouluttautumisen väylistä on esihenkilökoulutus, jonka suoritettuaan työntekijä voi hakeutua esihenkilötehtäviinpohjakoulutuksesta riippumatta.  

Vuonna 2022 lisäsimme esihenkilöiden koulutuksia muun muassa ”Työsuhdetietoa 30 minuutissa”- koulutuksilla, joissa keskityttiin työsuhteeseen liittyviin asioihin. Aiheita olivat muun muassa rekrytointi sekä korvaavan ja kevennetyn työn -malli. Koulutukset jatkuvat myös vuonna 2023. Eri koulutuksiin osallistui vuonna 2022 kaiken kaikkiaan 2527 heseläistä. Näiden lisäksi järjestimme hygieniapassi-testimahdollisuuden uusille työntekijöille. Kannustamme myös ammatti- ja perustutkintojen suorittamiseen oppisopimuksella. Työsuojeluvaltuutetut suorittavat työsuojelun verkkokoulutuksen. 

Kouluttaminen on tärkeä osa Hesburgerin vastuullisuusohjelmaa:

 • Henkilöstön koulutusohjelmaa kehitetään ja varmistetaan, että halukkaat pääsevät heille sopiviin koulutuksiin.
 • Koulutusten sisältöä ja koulutusmateriaaleja päivitetään jatkuvasti. 

Koulutuksia suorittaneiden määrät vuosina 2014 - 2022 

 • 2014: 870 
 • 2015: 1501
 • 2016: 1570
 • 2017: 1335
 • 2018: 1211
 • 2019: 1609
 • 2020: 874
 • 2021: 424
 • 2022: 2527

Vuosina 2020-2021 järjestettyjen koulutusten määrään on vaikuttanut koronapandemia, jonka aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia koulutuksia on jouduttu siirtämään.