Vastuullinen työnantaja

Hesburger työllistää vuosittain tuhansia työntekijöitä Suomessa ja ulkomailla. Suurin osa uusista työntekijöistä on nuoria, jotka tulevat osapäivätyöhön opintojensa ohella, opintoihin liittyvälle työssäoppimisjaksolle tai ensimmäiseen työpaikkaansa. Hesburger on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka, jossa opetellaan työelämän sääntöjä ja samalla se tarjoaa myös mahdollisuuden urakehitykseen. HeseAkatemia on Hesburgerin sisäinen koulutusjärjestelmä, joka tukee ravintolassa työskentelevän henkilöstön etenemistä urapolulla.  

Tukea ja etuja työntekijöille 

Laki velvoittaa, että työsopimus, palkka ja työpaikan pelisäännöt ovat kunnossa. Hesburgerille vastuullisuus työnantajana tarkoittaa huolehtimista siitä, että työ on terveellistä ja turvallista kaikille työntekijöille. Henkilöstö perehdytetään siten, että heillä on valmius hoitaa työtehtävät sovitulla tavalla. Jos työhön tai työilmapiiriin liittyviä epäkohtia ilmenee, niihin puututaan aikailematta. 

Hesburgerin whistleblowing-ilmoituskanava on tarkoitettu nykyisille ja entisille työntekijöille sekä työnhakijoille. Kanavaan voi nimettömästi ja luottamuksellisesti ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä tai sovellettavan lain tai sisäisten ohjeiden ja menettelyiden rikkomuksista. 

Hesburger kannustaa työntekijöitään huolehtimaan itsestään ja harrastamaan mielekkäitä asioita. Hesburger tarjoaa kehittymismahdollisuuksia ja huomioi henkilökuntaansa muun muassa Iloisen Palvelun Ammattilaisten palkitsemisjärjestelmällä (IPA). 

Hesburgerilla on töissä erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä opiskelijoista perheellisiin. Hesburger pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan työn ja muun elämän yhteensovittamista.