Vastuullinen työnantaja

Hesburger työllistää vuosittain tuhansia työntekijöitä Suomessa ja ulkomailla. Suurin osa uusista työntekijöistä on nuoria, jotka tulevat työssäoppimisjaksolle, osapäivätyöhön opintojen ohella tai ensimmäiseen työpaikkaansa. Hesburger on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka, jossa opetellaan työelämän sääntöjä ja samalla tarjoaa myös mahdollisuuden urakehitykseen. Esimerkiksi HeseAkatemia on Hesburgerin oma sisäinen koulutusjärjestelmä, joka tukee esihenkilöidemme etenemistä urapolkunsa eri vaiheissa. 

Tukea ja etuja työntekijöille

Laki velvoittaa, että työsopimus, palkka ja työpaikan pelisäännöt ovat kunnossa. Hesburgerille vastuullisuus työnantajana tarkoittaa huolehtimista siitä, että työ on terveellistä ja turvallista kaikille työntekijöille. Henkilöstö perehdytetään siten, että heillä on valmius hoitaa työtehtävät oikein. Jos työhön tai työilmapiiriin liittyviä epäkohtia ilmenee, niihin puututaan aikailematta.

Hesburgerin whistleblowing-ilmoituskanava on tarkoitettu Hesburger-ketjun nykyisille ja entisille työntekijöille sekä työnhakijoille. Kanavaan voi nimettömästi ja luottamuksellisesti ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä tai sovellettavan lain tai sisäisten ohjeiden ja menettelyiden rikkomuksista.

Hesburger kannustaa työntekijöitä huolehtimaan itsestään ja harrastamaan mielekkäitä asioita. Hesburger tukee työntekijöidensä liikuntaharrastuksia, myöntää kuntobonusta, tarjoaa kehittymismahdollisuuksia ja huomioi työntekijöitä Iloisen Palvelun Ammattilaisten palkitsemisjärjestelmällä (IPA).

Hesburgerilla on töissä paljon erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä opiskelijoista perheellisiin. Hesburger pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan työn ja muun elämän yhteensovittamista. 

Hesburgerin vastuullisuusraportissa esitettävät luvut koskevat vain ketjun omien toimipisteiden työntekijöitä Suomessa, ellei toisin mainita.

 

"Hesburger tarjoaa myös mahdollisuuden urakehitykseen."

Hesburger