Hiilijalanjäljen hyvittäminen

Hiilijalanjälkeä voi muun muassa pienentää tehokkaammalla energiankäytöllä ja vähentämällä toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Päästöjä voi vähentää esimerkiksi siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön fossiilisten polttoaineiden sijaan. Usein hiilijalanjälkeä ei voi kuitenkaan kokonaan poistaa omaa toimintaa muuttamalla. Silloin jäljelle jäävän hiilijalanjäljen voi hyvittää teoilla, jotka vähentävät ilmakehästä vastaavan määrän hiilidioksidia tai estävät kasvihuonekaasujen syntymistä.

Hiilijalanjäljen hyvittäminen onnistuu esimerkiksi ostamalla päästövähennyksiä vapaaehtoiselta päästökauppamarkkinalta eli investoimalla hankkeisiin, jotka vähentävät päästöjä. Tämä tarkoittaa, että on olemassa projekteja, jotka erilaisilla toimenpiteillä sitovat kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehästä tai vähentävät niiden syntymistä. Valtaosa projekteista sijaitsee kehittyvissä maissa. Sen lisäksi, että projektit vähentävät kasvihuonekaasuja, ne myös parantavat paikallisen yhteisön elinoloja.

Hesburger hyvittää valikoitujen tuotteidensa hiilijalanjäljen olemalla mukana sertifioiduissa projekteissa, jotka tähtäävät metsäkadon vähentämiseen ja tukevat paikallisia yhteisöjä monin tavoin.