Lukuja heseläisistä

Hesburgerin henkilöstömäärässä tapahtuu jatkuvasti pientä vaihtelua. Sesonkiaikoina, kesäisin ja loppuvuodesta työntekijöiden määrä kasvaa. Ravintolahenkilökunnalla tarkoitetaan kaikkia ravintoloissa työskenteleviä työntekijöitä ja esihenkilöitä: hampurilaistyöntekijöitä, siistijöitä, kouluttajia, vuoropäälliköitä, apulaisravintolapäälliköitä, ravintolapäälliköitä ja osakkuusyrittäjiä.  

Asiakasmäärät painottuvat tiettyihin päiviin ja vuorokaudenaikoihin. Muina aikoina työvoiman tarve saattaa olla selvästi vähäisempi. Tästä johtuen valtaosa ravintolatyöntekijöistä työskentelee osa-aikaisesti. Työtä riittää siten useammalle, mutta vain pienemmälle joukolle kokoaikaisesti. 

Toisaalta Hesburger tarjoaa joustavia työaikoja ja työmääriä. Osa-aikaiset työtehtävät houkuttelevatkin tyypillisesti opiskelijoita, joille työn yhdistäminen opintoihin edellyttää mahdollisuutta joustavaan työskentelyyn. Tuotantolaitoksella ja keskusvarastolla sekä pääkonttorin työtehtävissä henkilöstö työskentelee pääsääntöisesti kokoaikaisesti. 

Lisätyötä tarjotaan aina ensin omille osa-aikaisille työntekijöille, ennen uuden henkilökunnan rekrytoimista. Lisätyön vastaanottamisen myötä osa-aikaisia työsuhteita muuttuu kokoaikaisiksi, mutta toimialan työn luonteesta johtuen, osa-aikaisten työntekijöiden osuus tulee aina olemaan Hesburgerilla korkea.  

Hesburgerilla työntekijät kokevat saavansa riittävästi työtunteja. Keväällä 2022 työtyytyväisyyskyselyn väite "saan riittävästi työtunteja" sai arvioksi 4,91 (asteikolla 1–5). 

Pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita

Määräaikaisia työntekijöitä Hesburgerilla on vähän. Valtaosa määräaikaisista työsuhteista on perhevapaan sijaisuuksia. Sesonkiaikoina, työvoiman tarpeen lisääntyessä tilapäisesti, määräaikaisten työsuhteiden määrä on keskiarvoa korkeampi. 

Hesburgerin työntekijät Suomessa lukuina 

(Tässä osiossa esitettävät luvut koskevat vain Burger-In Oy:n toimipisteiden, pääkonttorin ja Hes-Pro:n työntekijöitä. Tarkat luvut päivitetään vuosittain ja ne vaihtelevat hieman vuoden aikana.) 

 • Vakituisia työntekijöitä ravintoloissa
  2018: 1921
  2019: 2106
  2020: 2210
  2021: 2552
  2022: 2541
 • Määräaikaisia työntekijöitä
  2018: 47
  2019: 46
  2020: 20
  2021: 38
  2022: 40
 • Henkilöstöä yhteensä
  2018: 1968
  2019: 2152
  2020: 2230
  2021: 2590
  2022: 2581
 • Työntekijöiden keski-ikä
  2018: 23,3 vuotta
  2019: 23,0 vuotta
  2020: 23,4 vuotta
  2021: 22,5 vuotta
  2022: 22,1 vuotta
 • Työntekijöiden työsuhteen keskimääräinen pituus
  2018: 1 v 10 kk
  2019: 1 v 1 kk
  2020: 2 v 1 kk      
  2021: 1 v 4 kk
  2022: 1 v 2 kk          
 • Esihenkilöiden työsuhteen keskimääräinen pituus
  2018: 7 v 0 kk
  2019: 5 v 9 kk
  2020: 7 v 1 kk
  2021: 6 v 1 kk
  2022: 6 v 3 kk
 • Pääkonttorilla työskentelee
  2018: 66
  2019: 67
  2020: 69 
  2021: 71
  2022: 87
 • Tuotantolaitos ja keskusvarasto (Hes-Pro) työllistävät noin
  2018: 70
  2019: 85
  2020: 80
  2021: 71
  2022: 79