Lukuja heseläisistä

Hesburgerin henkilöstömäärässä tapahtuu jatkuvasti pientä vaihtelua. Sesonkiaikoina eli kesäisin ja loppuvuodesta määrä kasvaa jopa 20 prosenttia. Ravintolahenkilökunnalla tarkoitetaan kaikkia ravintoloissa työskenteleviä työntekijöitä ja esimiehiä: hampurilaistyöntekijöitä, siivoojia, kouluttajia, vuoropäälliköitä, apulaisravintolapäälliköitä, ravintolapäälliköitä ja osakkuusyrittäjiä. Henkilömäärä kasvaa jonkun verran vuonna 2020.

Osa-aikaisuus

Hesburgerin työvoimatarve on ravintola-alalle hyvin tyypillisesti päällekkäistä. Myynti ja asiakasmäärät painottuvat tiettyihin päiviin ja vuorokaudenaikoihin. Muina aikoina työvoiman tarve saattaa olla selvästi vähäisempi. Tästä johtuen valtaosa ravintolatyöntekijöistä työskentelee osa-aikaisesti. Työtä riittää monelle, mutta vain pienemmälle joukolle kokoaikaisesti.

Toisaalta Hesburger pystyy tarjoamaan joustavia työaikoja ja työmääriä. Osa-aikaiset työtehtävät houkuttelevatkin tyypillisesti paljon opiskelijoita, joille työn yhdistäminen opintoihin edellyttää mahdollisuutta joustavaan työskentelyyn. Hes-Prolla sekä konttorin tehtävissä valtaosa henkilökunnasta työskentelee kokoaikaisesti.

Osa-aikaiset työntekijät ovat lisätyöntarjoamisvelvollisuuden piirissä. Se tarkoittaa, että työtä tarjotaan aina ensin omille osa-aikaisille työntekijöille, ennen uuden henkilökunnan rekrytoimista. Lisätyön vastaanottamisen myötä osa-aikaisia työsuhteita muuttuu kokoaikaisiksi, mutta toimialan työn päällekkäisestä luonteesta ja opiskelijoiden suuresta määrästä johtuen osa-aikaisten työntekijöiden osuus tulee aina olemaan ketjussa korkea. Työntekijät kokevat saavansa riittävästi työtunteja. Keväällä 2019 työtyytyväisyyskyselyn väite "saan riittävästi työtunteja" sai arvioksi 4,16 (asteikolla 1-5).

Vähän määräaikaisia

Määräaikaisia työntekijöitä Hesburgerilla on varsin vähän, vain noin kolme prosenttia henkilöstöstä. Valtaosa määräaikaisuuksista on perhevapaan sijaisuuksia. Sesonkiaikoina, kuten kesäisin, työvoiman tarpeen lisääntyessä tilapäisesti mm. vakituisen henkilöstön lomasijaisuuksista johtuen, määräaikaisten työsuhteiden määrä on keskiarvoa korkeampi.

Hesburgerin työntekijät Suomessa lukuina 2019
(Tässä osiossa esitettävät luvut koskevat vain Burger-In Oy:n toimipisteiden, pääkonttorin ja Hes-Pro:n työntekijöitä)

  • Vakituisia työntekijöitä: 2106
  • Määräaikaisia työntekijöitä: 46
  • Henkilöstöä yhteensä: 2152
  • Työntekijöiden keski-ikä: 23
  • Työntekijöiden työsuhteen keskimääräinen pituus: 1 vuosi 11 kuukautta
  • Esimiesten työsuhteen keskimääräinen pituus: 5 vuotta 9 kuukautta
  • Uusia vakituisia työntekijöitä: 934
  • Määräaikaisten työntekijöiden vaihtuvuus: 294 (alkaneet)/228 (päättyneet)
  • Pääkonttorilla työskentelee 67 ihmistä
  • Hes-Pro (tuotantolaitos ja sen yhteydessä sijaitseva keskusvarasto) työllistävät noin 85 ihmistä.
Tämä sivu on viimeksi päivitetty 20.4.2020. 

”Hesburger voisi profiloitua nuorten ansiokkaana palkkaajana.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä