Lukuja heseläisistä

Hesburgerin henkilöstömäärässä tapahtuu jatkuvasti pientä vaihtelua. Sesonkiaikoina eli kesäisin ja loppuvuodesta työntekijöiden määrä kasvaa noin 20 prosenttia. Ravintolahenkilökunnalla tarkoitetaan kaikkia ravintoloissa työskenteleviä työntekijöitä ja esihenkilöitä: hampurilaistyöntekijöitä, siivoojia, kouluttajia, vuoropäälliköitä, apulaisravintolapäälliköitä, ravintolapäälliköitä ja osakkuusyrittäjiä. 

Osa-aikaisuus

Myynti ja asiakasmäärät painottuvat tiettyihin päiviin ja vuorokaudenaikoihin. Muina aikoina työvoiman tarve saattaa olla selvästi vähäisempi. Tästä johtuen valtaosa ravintolatyöntekijöistä työskentelee osa-aikaisesti. Työtä riittää monelle, mutta vain pienemmälle joukolle kokoaikaisesti.

Toisaalta Hesburger pystyy tarjoamaan joustavia työaikoja ja työmääriä. Osa-aikaiset työtehtävät houkuttelevatkin tyypillisesti opiskelijoita, joille työn yhdistäminen opintoihin edellyttää mahdollisuutta joustavaan työskentelyyn. Tuotantolaitoksella ja keskusvarastolla sekä konttorin tehtävissä valtaosa henkilökunnasta työskentelee kokoaikaisesti.

Osa-aikaiset työntekijät ovat lisätyöntarjoamisvelvollisuuden piirissä. Se tarkoittaa, että työtä tarjotaan aina ensin omille osa-aikaisille työntekijöille, ennen uuden henkilökunnan rekrytoimista. Lisätyön vastaanottamisen myötä osa-aikaisia työsuhteita muuttuu kokoaikaisiksi, mutta toimialan työn luonteesta johtuen, osa-aikaisten työntekijöiden osuus tulee aina olemaan Hesburgerilla korkea. 

Hesburgerilla työntekijät kokevat saavansa riittävästi työtunteja. Keväällä 2021 työtyytyväisyyskyselyn väite "saan riittävästi työtunteja" sai arvioksi 4,22 (asteikolla 1-5).

Vähän määräaikaisia

Määräaikaisia työntekijöitä Hesburgerilla on vähän, noin prosentti henkilöstöstä. Valtaosa määräaikaisista työsuhteista on perhevapaan sijaisuuksia. Sesonkiaikoina, työvoiman tarpeen lisääntyessä tilapäisesti, määräaikaisten työsuhteiden määrä on keskiarvoa korkeampi.

Hesburgerin työntekijät Suomessa lukuina
(Tässä osiossa esitettävät luvut koskevat vain Burger-In Oy:n toimipisteiden, pääkonttorin ja Hes-Pro:n työntekijöitä. Tarkat luvut päivitetään alkuvuonna ja ne vaihtelevat hieman vuoden mittaan.)

 • Vakituisia työntekijöitä ravintoloissa
  2018: 1921
  2019: 2106
  2020: 2210
  2021: 2552
 • Määräaikaisia työntekijöitä
  2018: 47
  2019: 46
  2020: 20
  2021: 38
 • Henkilöstöä yhteensä
  2018: 1968
  2019: 2152
  2020: 2230
  2021: 2590
 • Työntekijöiden keski-ikä
  2018: 23,3 vuotta
  2019: 23,0 vuotta
  2020: 23,4 vuotta
  2021: 22,5 vuotta
 • Työntekijöiden työsuhteen keskimääräinen pituus
  2018: 1 v 10 kk
  2019: 1 v 1 kk
  2020: 2 v 1 kk      
  2021: 1 v 4 kk          
 • Esihenkilöiden työsuhteen keskimääräinen pituus
  2018: 7 v 0 kk
  2019: 5 v 9 kk
  2020: 7 v 1 kk
  2021: 6 v 1 kk
 • Pääkonttorilla työskentelee
  2018: 66
  2019: 67
  2020: 69 
  2021: 71
 • Tuotantolaitos ja keskusvarasto (Hes-Pro) työllistävät noin
  2018: 70
  2019: 85
  2020: 80
  2021: 71
 

”Hesburger voisi profiloitua nuorten ansiokkaana palkkaajana.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä