Lukuja heseläisistä

Hesburgerin henkilöstömäärässä tapahtuu jatkuvasti pientä vaihtelua. Sesonkiaikoina eli kesäisin ja loppuvuodesta määrä kasvaa jopa 20 prosenttia. Ravintolahenkilökunnalla tarkoitetaan kaikkia ravintoloissa työskenteleviä työntekijöitä ja esimiehiä: hampurilaistyöntekijöitä, siivoojia, kouluttajia, vuoropäälliköitä, apulaisravintolapäälliköitä, ravintolapäälliköitä ja osakkuusyrittäjiä. Henkilömäärä kasvaa jonkun verran vuonna 2021.

Osa-aikaisuus

Hesburgerin työvoimatarve on ravintola-alalle hyvin tyypillisesti päällekkäistä. Myynti ja asiakasmäärät painottuvat tiettyihin päiviin ja vuorokaudenaikoihin. Muina aikoina työvoiman tarve saattaa olla selvästi vähäisempi. Tästä johtuen valtaosa ravintolatyöntekijöistä työskentelee osa-aikaisesti. Työtä riittää monelle, mutta vain pienemmälle joukolle kokoaikaisesti.

Toisaalta Hesburger pystyy tarjoamaan joustavia työaikoja ja työmääriä. Osa-aikaiset työtehtävät houkuttelevatkin tyypillisesti paljon opiskelijoita, joille työn yhdistäminen opintoihin edellyttää mahdollisuutta joustavaan työskentelyyn. Hes-Prolla sekä konttorin tehtävissä valtaosa henkilökunnasta työskentelee kokoaikaisesti.

Osa-aikaiset työntekijät ovat lisätyöntarjoamisvelvollisuuden piirissä. Se tarkoittaa, että työtä tarjotaan aina ensin omille osa-aikaisille työntekijöille, ennen uuden henkilökunnan rekrytoimista. Lisätyön vastaanottamisen myötä osa-aikaisia työsuhteita muuttuu kokoaikaisiksi, mutta toimialan työn päällekkäisestä luonteesta ja opiskelijoiden suuresta määrästä johtuen osa-aikaisten työntekijöiden osuus tulee aina olemaan ketjussa korkea. Työntekijät kokevat saavansa riittävästi työtunteja. Keväällä 2021työtyytyväisyyskyselyn väite "saan riittävästi työtunteja" sai arvioksi 4,22 (asteikolla 1-5).

Vähän määräaikaisia

Määräaikaisia työntekijöitä Hesburgerilla on vähän, noin prosenttihenkilöstöstä. Valtaosa määräaikaisuuksista on perhevapaan sijaisuuksia. Sesonkiaikoina, kuten kesäisin, työvoiman tarpeen lisääntyessä tilapäisesti mm. vakituisen henkilöstön lomasijaisuuksista johtuen, määräaikaisten työsuhteiden määrä on keskiarvoa korkeampi.

Hesburgerin työntekijät Suomessa lukuina
(Tässä osiossa esitettävät luvut koskevat vain Burger-In Oy:n toimipisteiden, pääkonttorin ja Hes-Pro:n työntekijöitä. Tarkat luvut päivitetään alkuvuonna ja ne vaihtelevat hieman vuoden mittaan.)

 • Vakituisia työntekijöitä ravintoloissa
  2018: 1921
  2019: 2106
  2020: 2210
 • Määräaikaisia työntekijöitä
  2018: 47
  2019: 46
  2020: 20
 • Henkilöstöä yhteensä
  2018: 1968
  2019: 2152
  2020: 2230
 • Työntekijöiden keski-ikä
  2018: 23,3 vuotta
  2019: 23,0 vuotta
  2020: 23,4 vuotta
 • Työntekijöiden työsuhteen keskimääräinen pituus
  2018: 1 v 10 kk
  2019: 1 v 1 kk
  2020: 2 v 1 kk                       
 • Esimiesten työsuhteen keskimääräinen pituus
  2018: 7 v 0 kk
  2019: 5 v 9 kk
  2020: 7 v 1 kk
 • Uusia vakituisia työntekijöitä
  2018: 905
  2019: 934
  2020: 1187
 • Määräaikaisten työntekijöiden vaihtuvuus
  2018:328 (alkaneet)/ 241 (päättyneet)
  2019:294 (alkaneet)/ 228 (päättyneet)
  2020: 150 (alkaneet)/ 123 (päättyneet)
 • Pääkonttorilla työskentelee
  2018: 66 ihmistä
  2019: 67 ihmistä
  2020: 69 ihmistä
 • Hes-Pro (tuotantolaitos ja sen yhteydessä sijaitseva keskusvarasto) työllistävät noin
  2018: 70 ihmistä
  2019: 85 ihmistä
  2020: 80 ihmistä

Lue lisää: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Hesburgerilla

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 9.8.2021. 

”Hesburger voisi profiloitua nuorten ansiokkaana palkkaajana.”

Poimittu sidosryhmäkyselystä