Sertifioidut projektit

Hesburgerin tuotteiden hiilijalanjälki kompensoidaan Gold Standard -sertifioitujen päästövähennysprojektien kautta.

Gold Standard on vapaaehtoisen päästökaupan verifiointistandardi. Sitä hallinnoi voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on valvoa, kehittää ja verifioida vapaaehtoisen päästökaupan projekteja. Gold Standard toimii alan tiukimpien kriteerien mukaisesti. Se takaa, että projekteissa syntynyt päästövähennys on tuotettu Gold Standard -sertifikaatin normien mukaisesti, prosessia on valvottu asianmukaisesti ja asiantuntijat ovat todentaneet hankkeen hiilidioksiditaselaskelmat. Projekteissa otetaan huomioon myös niiden sosiaalinen vaikuttavuus paikallisessa ympäristössä.

Lue lisää projekteista:
Puiden istutusta ja metsän suojelua Etiopiassa
Parempia keittimiä Ugandaan