Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Hesburger on monimuotoinen ja monikulttuurinen työyhteisö, joka koostuu sadoista pienistä, maantieteellisesti hajallaan sijaitsevista yksiköistä. Vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti pidämme huolta koko henkilökunnastamme, varmistamme turvallisen työympäristön ja kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti.

Hesburgerille on laadittu tasa-arvosuunnitelma, tasa-arvolain asettaman velvoitteen mukaisesti. Lain tavoitteena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta työelämässä

Työntekijällä on oikeus puuttua syrjintään ja esihenkilön velvollisuus on selvittää työntekijän esittämä tai tietoon tullut syrjintäepäily.

  • Henkilön sukupuoli, ikä, kulttuurinen tausta, maailmankatsomus, seksuaalinen suuntautuminen tai muut työn kannalta epäolennaiset ominaisuudet eivät vaikuta henkilöstön rekrytointiin tai kohteluun.
  • Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
  • Hesburgerilla ei hyväksytä rasistista puhetapaa, ilmauksia, vitsejä tai symboliikkaa. Rasistisille ilmauksille on nollatoleranssi. Rasismi tarkoittaa ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvon alentamista sellaisen ominaisuuden kuin esimerkiksi etninen alkuperä, ihonväri, seksuaalinen suuntautuminen, kansalaisuus tai uskonto perusteella. Rasistisen toiminnan tai puheen tunnusmerkkinä on usein loukkaava tai epäkunnioittava tarkoitus.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan vuosittain tasa-arvokyselyllä. Arvioinnista johdetaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet.