Tuhansien nuorten ensimmäinen työllistäjä

Hesburger työllistää vuosittain jopa tuhansia työntekijöitä Suomessa ja ulkomailla. Suurin osa uusista työntekijöistä on nuoria, jotka tulevat työharjoitteluun, osapäivätyöhön opintojen ohella tai ensimmäiseen työpaikkaansa.

Työttömien rekrytointia ja koulutusta

Viime vuosien aikana Hesburger on toteuttanut yhteistyössä ELY-keskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa lukuisia rekrytointeja ja koulutushankkeita. Hankkeiden myötä Hesburger on työllistänyt nuoria työttömiä työnhakijoita.

Pitkät työsuhteet, vähän poissaoloja

Pitkät työsuhteet ja vähäiset poissaolot kertovat tyytyväisyydestä omaan työhön. Siksi työntekijöiden tyytyväisyys on Hesburgerille tärkeää ja siihen halutaan panostaa. Työtyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti ja palautteiden perusteella pyritään parantamaan työoloja kunkin yksikön tarpeiden mukaan.

Työtyytyväisyydestä kertovat muun muassa muuta toimialaa alhaisemmat sairauspoissaololukemat sekä työsuhteiden pitkä kesto suhteessa muihin toimialan työllistäjiin.

Sukupuolijakauma

Esimieskoulutukseen kannustetaan koulutusohjelmien avulla. Vuonna 2017* esimiehistä 86,2 % oli naisia ja 13,8 % miehiä. Hesburgerilla esimiesten sukupuolijakauma noudattelee hyvin työntekijöiden kokonaismäärän sukupuolijakaumaa, sillä kaikista työntekijöistä 84,8 % oli vuonna 2017 naisia ja 15,2 % miehiä.

*Artikkelin luvut koskevat vain Burger-In Oy:n ravintoloiden työntekijöitä.

Töihin Hesburgeriin

"Kotimaisin, tukee lasten ja nuorten liikuntaa."

Poimittu sidosryhmäkyselyn avoimista vastauksista