Parempia keittimiä Ugandaan

Metsän osuus Ugandan pinta-alasta vähenee joka vuosi noin 2 %. Suurimmat syyt siihen ovat hakkuut ja polttopuiden käyttö – yli 90 % ugandalaisista talouksista käyttää pääasiassa puuta ruoanlaiton energianlähteenä. Vain pieni osa puusta hakataan uusiutuvista kohteista.

Tässä vuonna 2006 alkaneessa projektissa vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä energiatehokkaampien keittimien avulla. Keittimet säästävät keskimäärin 50 % energiaa perinteisiin keittimin verrattuna. Yksi keitin vähentää arviolta 2,5 tCO2e päästöjä vuoden aikana. Energiatehokkaat keittimet vähentävät tarvetta hakata metsää polttopuiksi ja ne palavat puhtaammin, jolloin paikalliset eivät altistu haitallisille kaasuille. Saastunut sisäilma on Ugandassa yleinen ongelma, johon kuolee maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan vuosittain 20 000 ihmistä.

Tehokkaamman keittimen käyttöön siirtyminen vähentää viisihenkisen keskivertoperheen hiilen kulutusta noin 300 kg vuodessa.

Hankkeen sosiaaliset hyödyt

 • Tuo perheille säästöjä vuosittaisissa polttoainekustannuksissa arviolta 50 %
 • Paikallisen ilmalaadun paraneminen (vähemmän pienhiukkaspäästöjä)
 • Terveyshyödyt koskevat erityisesti naisia ja tyttöjä, jotka altistuvat haitoille eniten
 • Vähentynyt ajankäyttö puiden hakemiseen lisää aikaa muille tuottaville asioille kuten lasten koulutukselle ja maataloustöille
 • Lisää työpaikkoja paikallisille

Hankkeen ympäristöhyödyt:

 • Metsäkadon hidastuminen
 • Luonnon monimuotoisuuden suojelu
 • Eläinten luonnollisten asuinaluiden ja biodiversiteetin katoamisen hidastaminen
 • Vähentynyt metsien hakkuutarve hidastaa myös eroosiota

Hesburgerin osuus projektissa 10/2016-12/2023

 • Hiilijalanjälkihyvitys vastaa noin 84 000 energiatehokkaamman keittimen vuosittaista käyttöä.
 • Pelastettu noin 450 000 puuta, jotka sitovat kasvihuonekaasupäästöjä.
 • Sidottu päästömäärä vastaa noin 67 500 yksittäisen matkustajan edestakaisin lentoa välillä Helsinki-New York-Helsinki.
 • Autettu ihmisiä muun muassa luomalla töitä, vähentämällä paikallisten ilmansaasteiden aiheuttamia terveyshaittoja ja vapauttamalla aikaa koulutukseen ja maanviljelyyn.

Tutustu projektiin Impact Carbonin verkkosivustolla ja Gold Standardin verkkosivulla.

Hesburger hyvittää tuotteidensa hiilijalanjälkeä myös toisen projektin kautta.

Lue lisää: Puiden istutusta ja metsän suojelua Etiopiassa