Puiden istutusta ja metsän suojelua Etiopiassa

Paikalliset yhteisöt ovat kehittäneet Sodon/Humbon metsänistutushankkeen yhdessä kansalaisjärjestön World Visionin kanssa. Sen tavoitteena on suojella Etiopian lounaisosassa voimakkaasti huonontunutta metsää ja istuttaa uusia puita tukemaan alueen ekosysteemin pitkäaikaista palauttamista. Metsään sitoutuneen hiilen määrä kasvaa uusien puiden istutuksen sekä metsänsuojelun kautta. Hesburger on ollut mukana hankkeessa vuodesta 2016 lähtien.

 Hankkeen sosiaaliset hyödyt:

 • Hankkeesta saatavat tulot sijoitetaan uudelleen paikallisiin kehityshankkeisiin, kuten koulutus-, terveys- ja ympäristönsuojeluhankkeisiin
 • Koulutetaan paikalliselle väestölle kestävämpää maankäyttöä
 • Tehostetaan elinkeinoja (mm. ruokavarmuuden parantaminen ja myllyjen perustaminen) sekä perustetaan uusia elinkeinoja (mm. hunajan tuotanto, taimituotanto ja ekoturismi)
 • Paikallisväestön pitkäaikainen ja oikeudenmukainen työllisyys. Hankkeen tavoitteena on luoda 80 pysyvää työpaikkaa paikalliselle väestölle vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi hanke työllistää yli 1500 kausityöntekijää

Hankkeen ympäristöhyödyt:

 • Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen
 • Ilmastomuutoksen lieventäminen
 • Hiilen varastointi
 • Luonnonjärjestelmien kuten luonnollisten purojen palauttaminen
 • Eroosion hallinta ja vesien suojelu

 Hesburgerin osuus projektissa ajalla 10/2016-12/2023

 • Hiilijalanjälkihyvitys vastaa yli 167 300 istutettua puuta
 • Metsien ansiosta kyläyhteisöt ovat onnistuneet kasvattamaan heinää ja ruohoa karjalle
 • Tuhoisien tulvien vaikutukset ovat vähentyneet
 • Tuen avulla on voitu järjestää koulutusta 446 maanviljelijälle
 • Projektilla on merkittävä työllistävä ja luonnon monimuotoisuutta edistävä vaikutus alueella

Tutustu projektiin Gold standard verkkosivuilla:

https://registry.goldstandard.org/projects/details/511

https://registry.goldstandard.org/projects/details/1922

Hesburger hyvittää tuotteidensa hiilijalanjälkeä myös toisen projektin kautta.

Lue lisää: Parempia keittimiä Ugandaan