15.06.2023

Matkalla pikaruoka-alan houkuttelevimmaksi työnantajaksi

Hesburgerin henkilöstötutkimus toteutettiin huhtikuussa 2023 kaikissa toimintamaissamme yhteistyössä Kulmia Insight Oy:n kanssa. Yli 3 000 heseläistä osallistui tutkimukseen. Suomesta tutkimukseen osallistui noin 1 400 Hesburgerin työntekijää. Henkilöstökokemuksen mittaamista uudistettiin sekä kysymysten että menetelmän osalta ja siten tulokset eivät ole vertailukelpoisia kaikilta osin edellisten vuosien tuloksiin.

Hesburgerissa työskennellään hyvällä fiiliksellä

83 % Suomen työntekijöistä suosittelee Hesburgeria työnantajana. Työntekijät arvioivat muun muassa, miten he kokevat oman työnsä, työyhteisön toimivuuden, johtamisen ja esihenkilötyön sekä Hesburgerin yrityksenä. Arviointi suoritettiin asteikolla 1-5, jossa 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä ja EOS = en osaa sanoa.

”Meille on ensisijaisen tärkeää huolehtia työntekijöidemme hyvinvoinnista. Olemme panostaneet työn sujuvuuteen ja kiinnittäneet huomiota erityisesti henkilöstön ammatilliseen kehittymiseen. Tutkimustulosten mukaan olemme oikealla tiellä”, Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela kommentoi.

Hesburger Suomi

  • Oma työ 4,1
  • Työyhteisö 4,3
  • Johtaminen ja esihenkilötyö 4,2
  • Hesburger yrityksenä 3,8

Tutkimustulosten perusteella tyytyväisin henkilöstö työskentelee Bulgariassa. Maakohtaisesti tuloksista on nähtävissä pieniä eroavaisuuksia, mutta tuloksia voidaan pitää erinomaisia kaikissa tutkimuksen toimintamaissamme. Henkilöstötutkimus tehtiin Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Bulgariassa ja Ukrainassa.

Meillä on hyvä työyhteisö, jossa autamme ja arvostamme toisiamme

Suomessa työskentelevän henkilöstön mukaan toimintamme on asiakaslähtöistä (4,4). Henkilöstö tietää, mitä heiltä odotetaan ja he ovat sitoutuneita asetettuihin tavoitteisiin (4,4). Tuloksista käy myös ilmi, että esihenkilöiltä saatu palaute on asiallista sekä rakentavaa (4,3) ja mahdollisiin työyhteisön ongelmatilanteisiin suhtaudutaan asiallisesti (4,3). Heseläiset kokevat myös, että he saavat riittävästi tietoa onnistuakseen työtehtävissään (4,2). Henkilöstötutkimuksesta käy myös selville, että perehdytys on riittävää ja prosessit toimivat hyvin.

”Tuntuu hyvältä, että esihenkilöidemme kova työ on huomattu ja työntekijämme arvostavat lähijohtamista arjessa. Kehitämme edelleen toimintaamme ja keskitymme erityisesti siihen, että jokaisesta heseläisestä on mukava tulla töihin”, Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti toteaa.