31.08.2021

Vastaus PAMin avoimeen kirjeeseen

Hesburgerin hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela vastaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin avoimeen kirjeeseen.

Hyvä puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen,

Kiitos kirjeestänne. Suhtaudun mediakeskustelussa esiin tulleisiin epäkohtiin vakavasti, ja olemme jo ryhtyneet Hesburgerilla selvitystyöhön niiden tiimoilta. Emme syytä asiassa kenttäpäälliköitä tai ravintolahenkilökuntaa, vaan Hesburgerin ylin johto on vastuussa johtamisessa tehdyistä virheistä. Keskitymme nyt asioiden selvittämiseen ja korjaavien toimenpiteiden suunnitteluun.

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on yksi Hesburgerin toiminnan kulmakivistä ja koko organisaatiomme tehtävä on tukea heitä työssään. Haluamme kohdella työntekijöitämme hyvin ja entistä paremmin huolehtia siitä, että työlainsäädännön ja työehtosopimusten määräysten noudattaminen toteutuu toiminnassamme. Avoin ja vastavuoroinen keskustelu henkilöstömme kanssa on meille äärimmäisen tärkeää, ja olemme pahoillamme siitä, että jokaisen kanssa tällaista keskusteluyhteyttä ei ole syntynyt.

Tiedotamme tarkemmin korjaavista toimenpiteistä lähiaikoina.

Ystävällisin terveisin,

Heikki Salmela

Hesburgerin hallituksen puheenjohtaja